• Schakel uw Mac uit.
  • Wacht tot uw computer is uitgeschakeld en druk dan op de aan/uit-knop.
  • Zodra u het opstartgeluid hoort, drukt u op de Shift-toets en houdt u deze ingedrukt.
  • Laat de Shift-toets los wanneer u het grijze Apple-logo ziet met daaronder de voortgangsbalk.
  • Wanneer uw bureaublad wordt weergegeven, start u een Schijfhulpprogramma-scan voor het detecteren en repareren van bestandssysteemfouten (denk eraan uw primaire harde schijf te kiezen).
  • Klik op 'Controleer schijf' en vervolgens, wanneer u wordt gevraagd problemen te herstellen, op 'Herstel schijf'.
  • Klik daarna op 'Controleer schijfbevoegdheden' en op 'Herstel schijfbevoegdheden'.
  • Nadat het proces is voltooid, schakelt u uw Mac uit en wacht u ongeveer dertig seconden. Schakel uw Mac daarna opnieuw in.

  Stel de System Management Controller (SMC) opnieuw in:

  • Zet de computer uit.
  • Koppel (de kabels van) alle externe apparaten los van de computer, behalve de stroomkabel.
  • Zodra de computer is uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de toetsencombinatie Shift + Control + Option (aan de linkerkant) en de aan/uit-knop. Houd alle vier de toetsen ongeveer vijf à zes seconden ingedrukt.
  • Laat de toetsen en de aan/uit-knop tegelijkertijd los.
  • Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.

  We raden u ook aan het RAM-geheugen te upgraden.

  1. Zorg ervoor dat uw Mac is uitgeschakeld en start hem op in de veilige modus. Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen. Onmiddellijk nadat u het opstartgeluid hoort, drukt u op de Shift-toets en houdt u deze ingedrukt. De Shift-toets moet zo snel mogelijk na het opstarten worden ingedrukt, maar niet voordat u het opstartgeluid hoort. Laat de Shift-toets los wanneer u het grijze Apple-logo ziet met daaronder de voortgangsbalk. Nadat het Apple-logo is weergegeven, duurt het openen van het inlogscherm mogelijk langer dan gewoonlijk. Dat komt omdat uw computer in de veilige modus onder meer een directorycontrole uitvoert. Als uw Mac is opgestart in de veilige modus, probeert u hem onmiddellijk opnieuw op te starten in de normale modus.

   Hiermee dwingt u het systeem verschillende onderhoudsroutines uit te voeren en essentiële systeemsoftware te laden. Hierna kunt u uw computer op de normale manier opnieuw opstarten.

  2. Als het probleem hiermee niet is verholpen, stelt u NVRAM en PRAM opnieuw in:

   • Zet de computer uit.

   • Zoek de volgende toetsen op het toetsenbord: Command, Option, P en R. (In stap 4 moet u deze toetsen tegelijkertijd ingedrukt houden.)

   • Schakel de computer in.

   • Druk op de toetsencombinatie Command + Option + P + R en houd de toetsen ingedrukt. U moet deze toetsencombinatie indrukken voordat het grijze scherm wordt weergegeven.

   • Houd de toetsen ingedrukt totdat de computer opnieuw opstart en u het opstartgeluid voor de tweede maal hoort.

   • Laat de toetsen los.

  3. Stel de SMC opnieuw in:

   • Zet de computer uit.

   • Koppel (de kabels van) alle externe apparaten los van de computer, behalve de stroomkabel.

   • Zodra de computer is uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de toetsencombinatie Shift + Control + Option (aan de linkerkant) en de aan/uit-knop. Houd alle vier de toetsen ongeveer vijf à zes seconden ingedrukt.

   • Laat de toetsen en de aan/uit-knop tegelijkertijd los.

   • Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.

 • U kunt de volgende stappen uitvoeren om te proberen dit probleem te verhelpen:

  • Start de Mac op in de veilige modus. Hiervoor moet uw Mac eerst zijn uitgeschakeld. Druk op de aan/uit-knop. Onmiddellijk nadat u het opstartgeluid hoort, drukt u op de Shift-toets en houdt u deze ingedrukt. De Shift-toets moet zo snel mogelijk na het opstarten worden ingedrukt, maar niet voordat u het opstartgeluid hoort. Laat de Shift-toets los wanneer het Apple-logo op het scherm wordt weergegeven. Nadat het Apple-logo is weergegeven, duurt het openen van het inlogscherm mogelijk langer dan gewoonlijk. Dat komt omdat uw computer in de veilige modus onder meer een directorycontrole uitvoert.
  • Voer Schijfhulpprogramma uit om fouten op de harde schijf te herstellen. Eventuele schijfproblemen kunt u herstellen met de opties voor controleren en herstellen.
  • Als uw Mac uitschakelt door oververhitting, kunt u het beste even wachten met het opnieuw inschakelen, zodat de computer de tijd heeft om af te koelen. U kunt ook thermische pasta aanbrengen om de kans van oververhitting van de schijf te beperken.
 • Open uw webbrowser terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt en kijk of er verdachte extensies zijn achtergebleven (het is aan te raden alle extensies te verwijderen).

  1. Als u Safari gebruikt:

   • Open Safari en klik op de naam Safari in de linkerbovenhoek van het bureaublad, selecteer 'Voorkeuren' (of druk op 'Command (⌘) - ,(komma)') → 'Extensies'. Als u onbekende extensies ziet, klikt u op de naam van elke onbekende extensie en kiest u 'Verwijder'.
    Voorbeelden van advertentie-extensies zijn Cinema-Plus Pro, Flashmall, GoPhoto, Omnibar en Shopy Mate. Spigot-extensies: Amazon Shopping Assistant, Ebay Shopping Assistant, Searchme, Slick Savings.

   • Gebruik de toetsencombinatie Command + Shift + G om de optie 'Ga naar map' te openen. Voor het verwijderen van Buca Apps, Conduit, Downlite, Genieo, MyBrand, Trovi en Vsearch, kopieert en plakt u onderstaande tekst. Druk op Enter. Als het item niet bestaat op uw Mac, wordt een bericht weergegeven. Als een nieuw venster wordt geopend met het item waarnaar u zocht, sleept u het item naar de prullenmand (mogelijk hebt u het beheerderswachtwoord nodig). De namen van de directory's kunnen verschillend zijn, afhankelijk van uw taal:
    /Applications/cinemapro1-2.app
    /Applications/Genieo
    /Applications/InstallMac
    /Applications/Uninstall Genieo
    /Applications/SearchProtect.app
    /Applications/WebTools.app
    /Library/Application Support/Conduit/
    /Library/InputManagers/CTLoader/
    /Library/PrivilegedHelperTools/com.genieoinnovation.macextension.client
    /Library/PrivilegedHelperTools/Jack
    /System/Library/Frameworks/VSearch.framework
    /System/Library/Frameworks/v.framework
    ~/Applications/cinemapro1-2.app ~/Library/Internet Plug-Ins/ConduitNPAPIPlugin.plugin
    ~/Library/Application Support/Genieo/
    ~/Library/Application Support/com.genieoinnovation.Installer/
    ~/Library/Internet Plug-Ins/TroviNPAPIPlugin.plugin

   • Start uw Mac opnieuw op en leeg de prullenmand.

  2. Als u Google Chrome gebruikt: open de browser, klik op de naam Google in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer 'Voorkeuren' (of druk op 'Command (⌘) - ,(komma)') → 'Extensies'. Als u onbekende extensies ziet, klikt u op het prullenmandpictogram rechts naast de namen van de extensies. Verwijder cachebestanden van Chrome en andere browsegegevens (zie dit artikel van Google: https://support.google.com/chrome/answer/95582).

  3. Als u Firefox gebruikt: stel de webbrowser opnieuw in aan de hand van de stappen in dit Mozilla-artikel: http://mzl.la/MnSTZB.

  Belangrijk: nadat u de instructies in stap 3 hebt uitgevoerd, wordt Firefox teruggezet naar de standaardstatus. De meeste gebruikersgegevens worden verplaatst naar een speciale map op uw computer. Wilt u de gegevens herstellen, raadpleeg dan dit artikel: http://mzl.la/LOAFED.

 • Bel nooit telefoonnummers die worden vermeld in valse beveiligingswaarschuwingen. Het is een scam en uw browser is geïnfecteerd.
  Volg onderstaande stappen:

  1. Sluit Safari geforceerd af:

   • Druk tegelijkertijd op de toetsencombinatie Command + Option + Esc.

   • Selecteer Safari in het venster 'Programma’s geforceerd stoppen' dat wordt geopend.

   • Druk op de knop 'Forceer stop' onder aan het venster.

  2. Start Safari opnieuw op terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.

  3. Ga naar het Safari-menu bovenaan en kies Voorkeuren → Privacy → Cookies en websitegegevens. Klik op de knop 'Details'. Verwijder de cookie die betrekking heeft op deze site (als er zo'n cookie is).

 • Als uw netwerk verder in orde is, kan dit worden veroorzaakt door problemen met het cachegeheugen of met cookies.

  1. Stel Safari opnieuw in:

   • Open Safari.

   • Klik op het Safari-menu bovenaan (rechts naast het Apple-logo).

   • Selecteer Voorkeuren → Privacy.

   • Klik op 'Verwijder alle websitegegevens'.

   • Sluit Safari.

  2. Verwijder de cachebestanden in Safari:

   • Klik op Finder.

   • Ga naar het menu 'GA' bovenaan.

   • Houd de Option-toets ingedrukt en klik op 'GA'. De bibliotheekmap van de gebruiker wordt geopend.

   • Klik op 'Bibliotheek' en zoek de map 'Caches'.

   • Open de map 'Caches' en dan de map 'com.apple.Safari'.

   • Verplaats het bestand Cache.db naar de prullenmand.

  3. Als dit niet helpt, schakelt u de Safari-extensies uit:

   • Open Safari.

   • Klik op het Safari-menu bovenaan (rechts naast het Apple-logo).

   • Selecteer 'Voorkeuren'.

   • Ga naar het tabblad 'Extensies'.

   • Schakel alle extensies uit.

   • Start Safari opnieuw op.

  1. Als u problemen ondervindt met het openen van webpagina's in Safari, voert u de volgende stappen uit:

   • Ga naar het Safari-menu (helemaal rechtsboven in uw scherm naast het Apple-pictogram), kies 'Stop Safari'. Houd de Shift-toets op uw toetsenbord ingedrukt en klik één keer op het Safari-pictogram in het Dock.

   • Open Safari → Voorkeuren → Privacy → Verwijder alle websitegegevens.

  2. Als u nog steeds geen webpagina's kunt openen, opent u het menu 'Ga' met de Option-toets (de Alt-toets) ingedrukt. Ga naar 'Bibliotheek', zoek de Safari-map op en verplaats die naar uw bureaublad. Wanneer het probleem is opgelost, kunt u de map naar de prullenmand verplaatsen.

  3. Ten slotte kunt u het volgende proberen:

   • Schakel uw Mac uit.

   • Wacht tot uw computer is uitgeschakeld en druk dan op de aan/uit-knop.

   • Zodra u het opstartgeluid hoort, drukt u op de Shift-toets en houdt u deze ingedrukt.

   • Laat de Shift-toets los wanneer u het grijze Apple-logo ziet met daaronder de voortgangsbalk.

   • Wanneer uw bureaublad wordt weergegeven, start u een Schijfhulpprogramma-scan voor het detecteren en repareren van bestandssysteemfouten (denk eraan uw primaire harde schijf te kiezen).

   • Klik op 'Controleer schijf' en vervolgens, wanneer u wordt gevraagd problemen te herstellen, op 'Herstel schijf'.

   • Klik daarna op 'Controleer schijfbevoegdheden' en op 'Herstel schijfbevoegdheden'.

   • Nadat het proces is voltooid, schakelt u uw Mac uit en wacht u ongeveer dertig seconden. Schakel uw Mac daarna opnieuw in.

 • Indien uw computer na de upgrade naar Yosemite geen verbinding meer maakt met wifi-netwerken, kunt u het volgende proberen om het probleem te verhelpen:

  • Open het Apple-menu, kies 'Systeemvoorkeuren' en selecteer het gedeelte 'Netwerk'.
  • Selecteer 'Wifi' aan de linkerkant en kies vervolgens 'Wijzig locaties' in het menu 'Locatie' bovenaan.
  • Zodra een klein dialoogvenster wordt weergegeven, voegt u via het plusteken [+] een nieuwe locatie toe (gebruik een eenvoudige naam die u gemakkelijk kunt terugvinden in de lijst met beschikbare netwerken en druk op 'Gereed').
  • Maak verbinding met dit nieuwe wifi-netwerk door het te selecteren in de lijst met beschikbare verbindingen.
  • Klik vervolgens op de knop 'Geavanceerd'.
  • Ga naar het gedeelte 'DNS' en voeg de DNS-servers handmatig toe (gebruik de servers van uw internetprovider of de DNS-service van Google: 8.8.8.8).
  • Selecteer OK en klik op 'Pas toe' om de wijzigingen uit te voeren.
  • Start uw Mac daarna opnieuw op.

  Als dit niet helpt, neemt u contact op met uw internetprovider of met Apple Support.

 • Als u problemen ondervindt met Finder, start u eerst uw Mac opnieuw op. Als dit niet helpt, probeert u het volgende:

  • Open het menu 'Ga' met de Option-toets (de Alt-toets) ingedrukt. Ga naar 'Bibliotheek', selecteer 'Voorkeuren' en zoek naar het bestand ‘com.apple.finder.plist’.
  • Verplaats het naar de prullenmand en start uw computer opnieuw op.
 • Als u problemen ondervindt met iTunes, start u uw Mac opnieuw op. Als het probleem blijft bestaan, werkt u de app bij naar de op dat moment meest recente versie. Als deze basisstappen voor probleemoplossing niet werken, volgt u de onderstaande instructies zorgvuldig op:

  • Verplaats iTunes naar de prullenmand.
  • Open het menu 'Ga' met de Option-toets (de Alt-toets) ingedrukt. Ga naar 'Bibliotheek' en selecteer 'Voorkeuren'.
  • Zoek en verwijder het bestand 'com.apple.iTunes.plist'.
  • Start uw Mac opnieuw op, download iTunes vanaf de officiële website van Apple en installeer de app opnieuw.
 • Als u een ernstig probleem met uw Mac hebt en de gewone stappen voor probleemoplossing (opstarten in de veilige modus, NVRAM of Systeem Management Controller opnieuw instellen, enzovoort) niet helpen, moet u mogelijk uw computer terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

  De onderstaande stappen helpen u daarbij:

  • Denk eraan eerst alle bestanden die u wilt bewaren (foto's, documenten, enzovoort) op te slaan op een aparte schijf of in de cloud.
  • Zorg dat u verbonden bent met internet.
  • Start uw Mac opnieuw op. Zodra de Mac opnieuw opstart en het grijze scherm wordt weergegeven, drukt u op de toetsen Command en R en houdt u die vast totdat u het Apple-logo ziet.
  • Selecteer 'Schijfhulpprogramma' en klik op 'Ga door'.
  • Selecteer aan de linkerkant uw opstartschijf en klik op het tabblad 'Wissen'.
  • Kies 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' in het menu 'Structuur', geef een naam op en klik op 'Wis'.
  • Selecteer 'Installeer OS X opnieuw', klik op 'Ga door' en volg de instructies op het scherm.
 • De temperatuur van uw Mac is afhankelijk van de programma's en processen die worden uitgevoerd. Games en video's verbruiken veel CPU-bronnen, waardoor de computer warmer wordt. Eenvoudig internetgebruik en programma's als Mail, Notities en dergelijke belasten de hardware veel minder. Als u wilt weten welke programma's ervoor zorgen dat uw Mac warm wordt, raadpleegt u de onderstaande instructies:

  1. Open Finder, ga naar 'Programma’s', selecteer 'Hulpprogramma's' en kies 'Activiteitenweergave'. Alle softwareprocessen die worden uitgevoerd, worden hier weergegeven. Zoek het proces met het hoogste CPU-percentage. Probeer het betreffende proces of de processen af te sluiten of te stoppen.

  2. Als dit niet helpt, stelt u de System Management Controller opnieuw in:

   • Zet de computer uit.

   • Koppel (de kabels van) alle externe apparaten los van de computer, behalve de stroomkabel.

   • Zodra de computer is uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de toetsencombinatie Shift + Control + Option (aan de linkerkant) en de aan/uit-knop. Houd alle vier de toetsen ongeveer vijf à zes seconden ingedrukt.

   • Laat de toetsen en de aan/uit-knop tegelijkertijd los.

   • Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.