• Afmelding voor openbaarmaking ten behoeve van direct marketing. Artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië geeft inwoners van Californië het recht om zich op de hoogte te stellen van de identiteit van entiteiten die hun Persoonlijke gegevens hebben ontvangen voor marketingdoeleinden en de categorieën gegevens die openbaar zijn gemaakt. U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te sturen naar support@kromtech.net. Typ 'California Privacy Rights' in de onderwerpregel van uw e-mail. U kunt ook schrijven naar het volgende adres:

  United Arab Emirates

  L1­204, The Lofts

  Dubai Media City

  Dubai

  ATTN: Privacy Officer

  Deze afmelding verbiedt ons niet Persoonlijke gegevens openbaar te maken voor enig ander doel dan direct marketing. De gegevens die we verzamelen en delen kunnen bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

  Automatische verzameling van gegevens. We verzamelen gegevens die u ons online verstrekt, en via websites van niet-gelieerde derden.

  Automatische verzameling van gegevens door derden. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen derden in de loop van de tijd en via verschillende websites persoonlijk identificeerbare gegevens over uw online activiteiten verzamelen die betrekking hebben op uw bezoek aan of gebruik van onze en andere websites.

  Do-Not-Track-verzoeken. Inwoners van Californië die onze website bezoeken kunnen ons verzoeken niet automatisch gegevens over hun surfgedrag op internet te verzamelen en bij te houden. Dergelijke verzoeken worden meestal gedaan via browserinstellingen waarmee signalen of andere mechanismen worden beheerd. Via deze instellingen kan een individuele consument bepalen of websites of online services van derden in de loop van de tijd persoonlijk identificeerbare gegevens over zijn of haar online activiteiten mogen verzamelen. Momenteel beschikken we niet over de mogelijkheid om aan dergelijke verzoeken te voldoen. Als hier in de toekomst verandering in komt, wordt dit beleid mogelijk aangepast.

  Wijzigingen in de bekendmaking. Door gebruik te maken van de service, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, worden de wijzigingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd weet welke gegevens we verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden we de gegevens openbaar maken. Wijzigingen in het privacybeleid zijn zowel van toepassing op gegevens die worden verzameld vanaf de datum waarop we ons herziene privacybeleid publiceren, als op bestaande gegevens waarover we al de beschikking hebben.

  Dit beleid treedt in mei 2018 in werking.

 • Hieronder leest u wat wij precies verstaan onder persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie.

  Persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie/gegevens (PII) zijn gegevens waarmee de identiteit van een bepaalde persoon kan worden achterhaald. Alle informatie die kan worden gebruikt om de ene persoon van de andere te onderscheiden, kan als persoonlijk identificeerbare informatie worden beschouwd.

  Niet-persoonlijk identificeerbare informatie/gegevens ook wel 'gedeïdentificeerde gegevens' (gegevens waaruit alle persoonlijke identificatie is verwijderd) of 'geanonimiseerde gegevens' genoemd, is alle informatie die mogelijk correspondeert met een bepaalde persoon, bepaald account of bepaald profiel, maar die niet voldoende is om de identiteit, de contactgegevens of de locatie van die persoon te achterhalen. Dit type gegevens wordt vaak gebruikt voor onderzoeks-, verzamel- of aggregatiedoeleinden.

  Persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld

  We verzamelen de volgende gegevens van onze klanten:

  Gegevens die u zelf aan ons verstrekt

  U wordt gevraagd uw Persoonlijke gegevens te verstrekken via onze website of anderszins.

  Het gaat om de volgende gegevens:

  • Gebruikersnaam en wachtwoord.

  • Uw naam.

  • Contactgegevens (zoals e-mailadres).

  • Communicatie met de ondersteuning van MacKeeper (via e-mails, chats of de telefoon).

  U kunt een MacKeeper-account maken met inlogservices zoals Facebook Connect. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u een optie om bepaalde Persoonlijke gegevens (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen om ons registratieformulier vooraf in te vullen.

  De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

  • Het maken van een account.

  • Het CRM-systeem van onze klantondersteuning.

  • E-mailcommunicatie (meer informatie over 'E-mailcommunicatie' verderop in dit beleid).

  • Het leveren van klantondersteuning en het reageren op aanvragen van klanten;

  • Het oplossen van geschillen, het beschermen van onze rechten, het handhaven van ons beleid en het naleven van de wet- en regelgeving.

  Met behulp van deze gegevens kunnen we onze producten en services snel en efficiënt aanbieden aan onze klanten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor communicatiedoeleinden, zoals meldingen over productupdates of speciale aanbiedingen.

  Gegevens van gebruikers worden niet aangevuld met gegevens uit andere bronnen.

  Wanneer u onze software koopt, worden de door onze software verzamelde gegevens aan uw Persoonlijke gegevens gekoppeld. Deze gegevens worden mogelijk gebruikt voor het afhandelen van technische vragen en/of verzoeken inzake producten of klantondersteuning die wij van u ontvangen.

  Gegevens die automatisch worden verzameld

  Naast de gegevens die u zelf invult, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen om het gebruiksgemak van ons product te optimaliseren en het product zelf te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om de volgende informatie:

  • Apparaatgegevens.

  • Configuratiegegevens van gebruikers.

  • IP-adressen.

  • Cookies.

  • Browsergegevens.

  Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Bijhouden hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe vaak ze dat doen.

  • Bijhouden hoeveel mensen onze producten en services gebruiken.

  • Bijhouden welke producten en services het meest worden gebruikt.

  • Verzamelen van andere statistische informatie.

  Verzameling van gegevens van kinderen

  De website of services van het Bedrijf zijn niet gericht op kinderen. Het kan gebeuren dat er per ongeluk persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld van kinderen die jonger zijn dan zestien jaar.

  Bent u jonger dan zestien jaar, dan verzoeken we u ons product en onze services op geen enkel moment en op geen enkele wijze te bezoeken of te gebruiken. Als blijkt dat de services persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan zestien jaar hebben verzameld, zonder dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor deze gegevens te verwijderen. Bent u ouder of voogd van een kind dat jonger is dan zestien jaar en ontdekt u dat dit kind een account voor onze services heeft verkregen, neem dan contact op met onze klantondersteuning via support@kromtech.net en vraag ons de persoonlijke gegevens van het kind te verwijderen.

  Gegevens die worden verzameld via ZoomSupport:

  • Audio- en/of video-opnamen van een gesprek of sessie.

  • Stilstaande afbeeldingen van uw scherm, die alleen tijdens de sessie kunnen worden vastgelegd.

  • Chatgesprekken.

  • Telefoonnummer (in geval van telefonisch contact).

  • Uw persoonlijke e-mailadres.

  • Volledige naam.

  • Postadres.

  • Wachtwoord van het systeem (voor het op afstand oplossen van problemen).

  • Gegevens over uw apparaat en de services en software die u hebt gebruikt.

  Verzamelde gegevens worden gebruikt ten behoeve van:

  • De levering van externe ondersteuning en andere services (meer informatie over 'Externe toegang' verderop in dit beleid).

  • De levering of installatie van sommige programma's of ondersteuningstools en -software.

  • Interne analyses over de wijze waarop en hoe vaak mensen onze services gebruiken, welk type ondersteuning ze nodig hebben, enzovoort.

  • Communicatiedoeleinden, zoals u informeren over productupdates of speciale aanbiedingen (als u zich hiervoor hebt aangemeld).

  • Het personaliseren van de communicatie met u.

  ZoomDiagnostics van ZoomSupport

  Tijdens een sessie voor probleemoplossing kan een medewerker ZoomDiagnostics van ZoomSupport op uw computer installeren. Dit is een diagnostische tool die uw computer analyseert, algemene gegevens over de systeemeigenschappen en -instellingen verzamelt en deze op overzichtelijke wijze weergeeft.

  ZoomDiagnostics kan ook bepaalde problemen op uw computer detecteren terwijl de tool op de achtergrond actief is. Als er bijvoorbeeld iets mis is met het computersysteem of de geïnstalleerde apps, of als het geheugen vol is, kunnen er meldingen worden weergegeven met advies en instructies die betrekking hebben op uw situatie.

  We verzamelen geen persoonlijke gegevens via deze tool. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

  • OS-versie

  • ZD-versie

  • Platform

  • Computertype

  • Computernaam

  • CPU

  • RAM

  • VGA

  Externe toegang via ZoomSupport

  De externe ondersteuning van ZoomSupport biedt een service voor externe toegang om ons te helpen bij het diagnosticeren en oplossen van technische en systeemproblemen op uw computer. Onze medewerker maakt alleen op afstand verbinding met uw computer als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uitdrukkelijke toestemming (ook wel expliciete of directe toestemming genoemd) houdt in dat iemand duidelijk de keuze krijgt om wel of niet akkoord te gaan met het verzamelen, gebruiken en openbaren van persoonlijke gegevens, en ondubbelzinnig aangeeft daarvoor toestemming te geven.

  U hebt bovendien de mogelijkheid om op elk gewenst moment de verbinding te verbreken. Onze medewerker legt uit hoe u de verbinding kunt verbreken nog voordat er verbinding met uw computer wordt gemaakt.

  Tijdens het hele proces heeft een medewerker van de externe ondersteuning op afstand toegang tot uw apparaat om problemen te diagnosticeren die mogelijk de werking van uw apparaat verstoren. De medewerker kan het probleem vervolgens verhelpen of advies geven over mogelijkheden om het probleem op te lossen. Wanneer u van deze service gebruikmaakt, geeft u de medewerker van de externe ondersteuning toestemming om op afstand in te loggen op uw computer, waarop uw persoonlijke gegevens, bestanden, documenten en andere items kunnen staan.

  We raden u ten zeerste aan om vertrouwelijke bestanden te beveiligen voordat onze medewerker op afstand verbinding met uw computer maakt. Laat deze bestanden niet op uw bureaublad staan. Het is immers uw eigen verantwoordelijkheid om waardevolle gegevens ontoegankelijk te maken en verlies of beschadiging van gegevens te voorkomen. U kunt uw bestanden ontoegankelijk maken voor anderen door een versleutelingstool te gebruiken die standaard op uw computer is geïnstalleerd.

  Hier vindt u de stapsgewijze instructies:

  Maar ook als u niet-beveiligde of niet-versleutelde bestanden op uw bureaublad laat staan, zullen de medewerkers van de externe ondersteuning uw computer alleen doorzoeken om problemen te identificeren en te corrigeren die de werking van uw computer kunnen verstoren. Bovendien zullen zij hun interacties met uw bestanden tot een minimum beperken.

  Via MacKeeper™ verzamelde informatie

  • E-mailadres.

  • IP-adres.

  • Informatie over uw Mac (zoals Mac OS-versie, Mac-model en -serienummer, MAC-adres en algemene systeeminformatie).

  • Informatie over uw apps (bijvoorbeeld versie, grootte en datum van laatste update).

  • Resultaten van de "Zoeken en oplossen"-scan.

  Verzamelde informatie wordt gebruikt ten behoeve van:

  • Het registreren van het MacKeeper-account.

  • Het correct functioneren van MacKeeper™.

  • Het aan u verstrekken van een overzicht van aanbevolen oplossingen/software-updates.

  Als u uw MacKeeper-account wilt verwijderen, kunt u dit doen via de instellingen in uw MacKeeper-account (meer informatie over 'Privacyinstellingen' verderop in dit beleid).

  Cameratracker en Microfoontracker

  De functies Cameratracker en Microfoontracker kunnen vaststellen of andere apps op uw apparaat de (interne of externe) camera en microfoon gebruiken. Met deze functies kunt u apps detecteren die ongeoorloofd inbreuk op uw privéleven maken.

  Als u deze functies inschakelt, krijgt u een melding als een app uw camera en/of microfoon activeert. U kunt instellen dat apps die u vertrouwt altijd uw camera en microfoon mogen gebruiken, zodat u voor deze apps geen meldingen meer ontvangt.

  MacKeeper traceert en bewaart geen audio- of video-opnamen, maar geeft alleen het moment aan waarop de camera en/of microfoon wordt geactiveerd door een app die op uw apparaat is geïnstalleerd.

  Antidiefstal-service

  Antidiefstal is een van de beveiligingsfuncties van MacKeeper™. Antidiefstal is standaard uitgeschakeld. Wanneer u de Antidiefstal-service activeert, verzamelen we om het uur automatisch het IP-adres en de geografische positie van uw computer.

  U kunt uw computer als gestolen of verloren opgeven via uw MacKeeper-account, op het tabblad van de Antidiefstal-service. Hebt u dat gedaan, dan wordt om de vijf minuten het IP-adres verzameld, de locatie getraceerd, de route gevolgd en een foto gemaakt met behulp van de iSight-camera of een externe camera.

  De gegevens die automatisch door de Antidiefstal-service worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op uw privacy, ook niet als deze gegevens aan derden openbaar worden gemaakt.

  Internetbeveiliging

  De functie Internetbeveiliging van MacKeeper™ wordt mogelijk gemaakt door het antivirusprogramma van Avira. Door installatie van onze Internetbeveiliging-service, die de functies "Realtime veilig surfen", "Automatische beveiligingsupdates" en "Realtime antivirusscan" bevat, bevestigt u de EULA (licentieovereenkomst voor eindgebruikers) en het privacybeleid van Avira te hebben gelezen en begrepen en daarmee in te stemmen.

  E-mailcommunicatie:

  U kunt ervoor kiezen om e-mails te ontvangen met informatie over productfuncties, nieuws, updates en speciale aanbiedingen van ons en onze partners. U kunt uw voorkeuren voor e-mailcommunicatie beheren in uw MacKeeper-account.

  Daarnaast sturen we u belangrijke administratieve of transactiegerelateerde berichten (zoals aankoopbewijzen) en informatie over tijdelijke of permanente wijzigingen in ons product en onze services (zoals meldingen of waarschuwingen over het account, de beveiliging of de naleving van regels).

  Via e-mail ontvangt u zo nu en dan een tevredenheidsenquête waarin u wordt gevraagd ons uw mening te geven en enige aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend intern door ons gebruikt ter verbetering van onze producten en diensten en om u een betere gebruikservaring te bieden.

  Gegevens die door derden worden verzameld en verstrekt:

  Sommige van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en andere informatie (bijvoorbeeld het type abonnement dat u hebt gekocht en de prijs die u hebt betaald, maar niet uw creditcardgegevens of andere gevoelige gegevens), kunnen worden verzameld en aan ons worden geleverd door derde partijen, zoals cleverbridge©, PayPro Global© en RevenueWire®.

  Voor uw gemak geven we u hier de links naar het beleid van deze derde partijen:

  Wanneer u externe ondersteuning van ZoomSupport krijgt, maken de medewerkers van de externe ondersteuning gebruik van software van derden, zoals LogMeIn® en TeamViewer. Wanneer u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van onze service voor externe ondersteuning accepteert, gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van LogMeIn® en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van TeamViewer.

  Lees het privacybeleid van alle derde partijen die hierboven staan vermeld aandachtig door, om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met alle voorwaarden. Gaat u niet akkoord, dan vragen we u onze services niet te kopen en te gebruiken.

  Bewaring van gegevens

  We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen die staan vermeld in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk is vereist of toegestaan. Bepaalde gegevens worden mogelijk ook bewaard nadat u bent gestopt met het gebruik van onze services, als dat nodig is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, wettelijke vereisten na te leven, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of deze overeenkomst te handhaven.

  Uw persoonlijke en/of niet-persoonlijke gegevens worden mogelijk ook bewaard nadat u bent gestopt met het gebruik van onze services en uw account inactief is geworden in ons systeem.

  We bewaren deze gegevens om ons Bedrijf te beschermen in het geval van geschillen en rechtszaken en om te voldoen aan juridische verplichtingen, wettelijke vereisten, enzovoort. En mocht u in de toekomst opnieuw gebruik willen maken van onze services, dan kunnen we eenvoudiger ondersteuning op afstand bieden wanneer we de specificaties van uw computer al kennen en weten hoe we u voorheen hebben geholpen.

  Wilt u uw account annuleren of wilt u dat wij uw gegevens niet langer gebruiken om services aan u te leveren, neem dan contact op met onze klantondersteuning op support@kromtech.net.

 • Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren en mogen die gegevens niet voor enig ander doeleinde gebruiken. Om dit te waarborgen, gebruiken we standaard contractclausules en baseren we ons op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie ten aanzien van bepaalde landen, voor zover van toepassing op het overdragen van gegevens naar andere landen. Uw niet-identificeerbare gegevens kunnen bijvoorbeeld door ons worden gedeeld in het geval van een bedrijfsoverdracht, indien dit wettelijk verplicht is, enzovoort.

  Delen van uw persoonlijke informatie

  We kunnen uw (identificeerbare of niet-identificeerbare) gegevens delen in de volgende gevallen:

  • Met gelieerde bedrijven: In sommige gevallen werken we nauw samen met bepaalde bedrijven en/of ondernemingen. In die gevallen kunnen uw Persoonlijke gegevens nodig zijn om verschillende transacties met deze partners te kunnen uitvoeren.

  • Met externe medewerkers: Mogelijk schakelen we andere bedrijven in om als intermediaire partij voor ons op te treden. In die gevallen kunnen de Persoonlijke gegevens van onze klanten met deze bedrijven worden gedeeld. Deze medewerkers gebruiken uw gegevens uitsluitend ter ondersteuning van onze activiteiten en niet voor andere doeleinden.

  • Voor bedrijfsoverdrachten: klantgegevens behoren tot de bedrijfsmiddelen van het Bedrijf. Wanneer het eigendom van het Bedrijf overgaat naar een derde als gevolg van een fusie, overname, reorganisatie of faillissement, worden de klantgegevens ook aan deze derde overgedragen.

  • Ter bescherming van het Bedrijf en anderen: Het kan nodig zijn uw Persoonlijke gegevens openbaar te maken als dit is vereist op grond van de wet, een juridische procedure, een rechtszaak en/of op verzoek van overheden en overheidsinstanties. We kunnen ook gegevens over u openbaar maken als we van mening zijn dat dit noodzakelijk of wenselijk is in het kader van de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of andere zaken van publiek belang.

   We kunnen ook gegevens over u openbaar maken als we van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden te handhaven of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

  • Met uw toestemming: u wordt geïnformeerd over andere mogelijke gevallen waarin uw persoonlijke informatie wordt gedeeld en u hebt het recht om dit te voorkomen.

  Uw Persoonlijke gegevens worden door Kromtech niet verkocht, verhuurd of verhandeld.

 • Deze gegevens omvatten onder andere:

  • De website die u naar ons heeft doorverwezen.

  • De webpagina's die u op onze site hebt bezocht.

  • De advertenties op onze site die u hebt bekeken en waarop u hebt geklikt.

  • Activiteiten met betrekking tot coupons, bijvoorbeeld de typen coupons die u kiest.

  • Uw browservoorkeuren, bijvoorbeeld de taal en valuta die u hebt ingesteld.

  • Weergegeven inhoud (op basis van wat u bekijkt op onze site) om uw bezoek te personaliseren.

  • Het bedrag dat u hebt betaald voor onze producten en services. Deze gegevens worden geanonimiseerd. We zien dus niet of het u of iemand anders was, maar alleen het totale bedrag dat we hebben ontvangen. We hebben deze gegevens nodig voor onze interne statistieken.

  Cookies

  We gebruiken cookies om uw activiteiten op onze website bij te houden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op uw harde schijf en zorgen ervoor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen. U kunt cookies uitschakelen in uw browser, maar dan hebt u geen toegang tot sommige essentiële functies van onze website.

  Meer informatie in ons Cookiebeleid.

 • U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

  • Uw accountgegevens bijwerken.

  • U aanmelden of afmelden voor marketingberichten van Kromtech.

  • Toegang krijgen tot gegevens die door Kromtech over u zijn verzameld.

  • De verwerking van uw Persoonlijke gegevens beperken.

  • Uw MacKeeper-account uitschakelen of de Persoonlijke gegevens verwijderen die betrekking hebben op u of uw account.

  • Opmerking: in dit geval hebt u geen toegang meer tot de services die gekoppeld zijn aan uw account.

  EU-vertegenwoordiger

  Als bedrijf dat niet in de EU of de EER gevestigd is, zijn we op grond van de AGV verplicht een vertegenwoordiger in een EU- of EER-staat aan te wijzen.

  Je kunt contact met onze EU-vertegenwoordiger opnemen via het e-mailadres gdpr@wecontrol.io of schrijven naar:

  Wecontrol Business Services OÜ

  Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonia

 • Zoals hierboven beschreven, verzamelen we verschillende soorten gegevens. Het gaat hierbij met name om persoonlijk identificeerbare gegevens en niet-persoonlijk identificeerbare gegevens. Voor beide soorten gegevens is een passend beveiligingsniveau ingesteld. Het is bijvoorbeeld niet nodig om niet-Persoonlijke gegevens te beschermen op het hoogste beveiligingsniveau.

  Ter bescherming van uw Persoonlijke gegevens is de toegang hiertoe beperkt tot medewerkers, contractanten en externe medewerkers van het Bedrijf die de informatie nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de mensen die toegang hebben tot Persoonlijke gegevens gebonden aan een zeer strenge, contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht. Als ze niet aan deze verplichtingen voldoen, kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen of kan hun contract worden beëindigd.

  We beschermen uw gegevens met fysieke, technische en beleidsmatige beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken. Desondanks kan niemand volledige bescherming van uw Persoonlijke gegevens garanderen. U dient zelf ook een bijdrage te leveren aan het beschermen van de gegevens, systemen, netwerken en services die u gebruikt.

  Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en services die via een link op onze website toegankelijk zijn.

  Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

 • Wijzigingen van dit beleid

  We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid. Zodra dergelijke wijzigingen zich voordoen, brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail en/of via onze website.

 • Vragen?

  Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit privacybeleid. U kunt ons bereiken op e-mailadres.