• Rezygnacja z ujawniania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego Kalifornii pozwala mieszkańcom Kalifornii poznać tożsamość podmiotów, które otrzymały ich dane osobowe na potrzeby marketingowe oraz poznać kategorię ujawnionych informacji. Użytkownik może zażądać takich informacji, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres support@kromtech.net. W temacie proszę wpisać California Privacy Rights. Użytkownik może również napisać do nas na adres:

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  L1­204, The Lofts

  Dubai Media City

  Dubai

  ATTN: Privacy Officer.

  Należy pamiętać, że rezygnacja nie zabrania nam ujawniania informacji osobowych dla celów innych niż marketing bezpośredni. Informacje gromadzone i udostępniane mogą zawierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu Użytkownika.

  Automatyczne gromadzenie informacji. Gromadzimy informacje dostarczone nam przez Internet oraz za pośrednictwem stron internetowych niezwiązanych z nami osób trzecich.

  Automatyczne gromadzenie informacji przez osoby trzecie. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, osoby trzecie mogą gromadzić umożliwiające identyfikację osobistą informacje o działaniach Użytkownika w różnych witrynach związanych z odwiedzeniem lub używaniem naszych i innych stron internetowych.

  Żądania nieśledzenia „do-not-track”. Mieszkańcy Kalifornii odwiedzający nasze strony mogą zabronić nam automatycznego gromadzenia i monitorowania informacji o ich działalności związanej z przeglądaniem Internetu. Tego rodzaju żądania są zwykle realizowane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, które sterują sygnałami lub innymi mechanizmami, które umożliwiają konsumentom dokonywanie wyboru w zakresie gromadzenia danych osobowych o działaniach konkretnego klienta online i w innych witrynach oraz usługach. Obecnie nie możemy spełnić takich żądań. Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę, gdy nasze możliwości się zmienią.

  Zmiany. Korzystając z usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych dostarczonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie, aby Użytkownik zawsze wiedział, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy. Zmiany polityki prywatności będą miały zastosowanie do informacji zebranych od dnia opublikowania zmienionej Polityki prywatności, a także do już przechowywanych informacji.

  Obowiązuje od maja 2018 r.

 • Wyjaśnijmy dokładne znaczenie „Informacji osobowych umożliwiających identyfikację” oraz „Informacji osobowych nieumożliwiających identyfikacji”.

  Dane osobowe” lub „Dane/informacje umożliwiające identyfikację” (PII) to wszelkie dane, które mogłyby potencjalnie zidentyfikować konkretną osobę. Wszelkie informacje, które można wykorzystać do odróżnienia jednej osoby od drugiej, można uznać za PII.

  Informacje/dane osobowe nieumożliwiające identyfikacji”, znane również jako „pozbawione tożsamości” (dane pozbawione tożsamości to informacje, które w rzeczywistości nie identyfikują osoby) lub „anonimowe”, to wszelkie informacje, które mogą odpowiadać konkretnej osobie, kontu lub profilowi, ale nie są wystarczające do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą. Ten typ informacji jest często używany do celów badawczych, statystycznych lub agregacyjnych.

  Dane osobowe, które gromadzimy

  Gromadzimy następujące dane uzyskane od naszych klientów:

  Informacje podawane przez Użytkownika

  Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w naszej witrynie lub w inny sposób.

  Są to następujące dane:

  • login i hasło;

  • imię i nazwisko;

  • dane kontaktowe (np. adres e-mail);

  • Komunikacja z działem obsługi MacKeepera (poprzez wiadomości e-mail, czat lub telefonicznie).

  Użytkownik może utworzyć konto MacKeeper, korzystając z usług umożliwiających logowanie, takich jak Facebook Connect. Usługi te uwierzytelniają tożsamość Użytkownika i umożliwiają udostępnienie nam określonych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

  Informacje podane przez Użytkownika są używane wyłącznie:

  • Tworzenia konta;

  • w systemie CRM działu obsługi klienta;

  • Korespondencja e-mail (więcej w sekcji „Korespondencja e-mail” poniżej);

  • Obsługa klienta i odpowiadanie na zapytania klientów;

  • Rozstrzygania sporów i ochrony naszych praw, egzekwowania zasad i zachowania zgodności z prawem.

  Te dane umożliwiają szybkie i skuteczne przedstawienie naszych produktów i usług klientom. Ponadto są one używane w komunikacji, np. do powiadamiania o aktualizacjach produktów i ofertach specjalnych.

  Informacje o użytkowniku nie są uzupełniane informacjami z innych źródeł.

  Gdy Użytkownik zakupi nasze oprogramowanie, informacje pozyskane przez nasze oprogramowanie zostają powiązane z danymi osobowymi Użytkownika i mogą być wykorzystywane do obsługi wysyłanych do nas zgłoszeń do pomocy technicznej, produktowej lub obsługi klienta.

  Informacje gromadzone automatycznie

  Oprócz informacji, wprowadzanych przez Użytkownika samodzielnie, możemy gromadzić niektóre informacje automatycznie w celu optymalizacji doświadczenia podczas korzystania z naszego produktu i ulepszania samego produktu, w tym:

  • informacje o urządzeniu;

  • informacje dotyczące konfiguracji;

  • adresy IP;

  • pliki cookie;

  • informacje o przeglądarce.

  Te dane wykorzystujemy do:

  • określenia liczby osób odwiedzających naszą witrynę oraz częstotliwości odwiedzin;

  • określenia liczby użytkowników naszych produktów i usług;

  • określenia, które produkty i usługi są używane częściej od innych;

  • gromadzenia innych informacji statystycznych.

  Gromadzenie danych dzieci

  Witryny oraz usługi firmy nie są przeznaczone dla dzieci. Może się zdarzyć, że w sposób nieświadomy będziemy gromadzić dane osobowe umożliwiające identyfikację dotyczące dzieci w wieku poniżej 16 roku życia.

  Osoby w wieku poniżej 16 roku życia proszone są o bezwzględne powstrzymanie się od korzystania z naszych produktów i usług oraz uzyskiwania do nich dostępu w jakikolwiek sposób. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju informacji w razie stwierdzenia, że umożliwiające identyfikację dane osobowe dzieci w wieku poniżej 16 roku życia zostały zgromadzone w ramach usług bez zgody rodziców. W przypadku stwierdzenia, że dziecko w wieku poniżej 16 roku życia uzyskało konto w ramach naszych usług, rodzic lub opiekun tego dziecka może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@kromtech.com i zażyczyć sobie usunięcia danych osobowych dziecka.

  Informacje gromadzone za pośrednictwem ZoomSupport:

  • Nagrania audio i/lub rozmowy/sesje wideo;

  • Statyczne zrzuty ekranu Użytkownika, które mogą być wykonywane wyłącznie podczas sesji;

  • Korespondencja na czacie;

  • Numer telefonu (w przypadku rozmowy);

  • Adres e-mail Użytkownika;

  • Imię i nazwisko;

  • Adres do korespondencji;

  • Hasło do systemu (w przypadku napraw zdalnych);

  • Informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, usług i oprogramowania.

  Gromadzone informacje są używane do:

  • Udostępniania pomocy zdalnej i innych usług (więcej informacji na temat „Zdalnego dostępu” poniżej w tym dokumencie);

  • Dostarczania lub instalowania niektórych programów lub narzędzi pomocniczych i oprogramowania;

  • Analizowania, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych usług, jak często, jakiego rodzaju pomocy potrzebują itp. do celów wewnętrznej analizy;

  • Do celów komunikacyjnych, takich jak powiadamianie Użytkownika o aktualizacjach produktów lub ofertach specjalnych (za uprzednią zgodą Użytkownika);

  • Personalizacji komunikacji z Użytkownikiem.

  ZoomSupport „ZoomDiagnostics”

  Podczas sesji naprawczej Agent może zainstalować na komputerze ZoomSupport „ZoomDiagnostics”. Jest to narzędzie diagnostyczne, które analizuje komputer, zbiera podstawowe informacje o właściwościach i ustawieniach systemu i wyświetla je w zrozumiały sposób.

  Narzędzie to umożliwia również wykrywanie pewnych problemów na komputerze Użytkownika, działając w tle. Na przykład, jeśli coś jest nie tak z systemem komputerowym, zainstalowanymi aplikacjami lub pamięć jest pełna, Użytkownik może zobaczyć powiadomienia z odpowiednimi poradami i instrukcjami dotyczącymi jego sytuacji.

  Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pomocą tego narzędzia. Możemy gromadzić takie informacje, jak:

  • Wersja systemu operacyjnego;

  • Wersja ZD;

  • Platforma;

  • Typ komputera;

  • Nazwa komputera;

  • Procesor;

  • RAM;

  • VGA.

  ZoomSupport „Zdalny dostęp”

  ZoomSupport „Zdalny dostęp” oferuje usługę zdalnego dostępu, która pomaga nam w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych i systemowych pojawiających się na komputerze Użytkownika. Aby nawiązać zdalne połączenie, nasz Agent musi otrzymać uprzednio wyraźną zgodę na to. Wyraźna zgoda - znana również jako jasna lub bezpośrednia zgoda - oznacza, że ​​dana osoba ma wyraźną możliwość wyrażenia zgody lub niezgodzenia się na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych i jednoznacznie sygnalizuje swoją zgodę.

  Ponadto Użytkownik może zakończyć połączenie w dowolnym momencie. Przed uruchomieniem połączenia nasz Agent przedstawi, jak się rozłączyć.

  Cały proces pozwala agentowi „Zdalnej pomocy” uzyskać zdalny dostęp do urządzenia w celu zdiagnozowania wszelkich warunków, które mogą zakłócać jego działanie, i albo go naprawić, albo doradzić, jakie opcje są dostępne, aby rozwiązać problem. Korzystając z tej usługi, Użytkownik zezwala agentowi „Zdalnej pomocy” na zalogowanie się do komputera, który może zawierać dane osobowe Użytkownika, pliki, dokumenty itp.

  Zdecydowanie zalecamy zabezpieczenie poufnych plików, zanim nasz Agent połączy się zdalnie z komputerem. Nie należy pozostawiać takich plików na pulpicie, ponieważ zabezpieczenie cennych informacji przed dostępem w celu zapobieżenia ich utracie lub uszkodzeniu jest obowiązkiem Użytkownika. Aby pliki były niedostępne dla innych, można użyć wbudowanych narzędzi szyfrowania na komputerze.

  Poniżej znajduje się instrukcja, jak to zrobić:

  Ponadto pragniemy poinformować, że nawet jeśli pliki nie zostaną zabezpieczone ani zaszyfrowane i Użytkownik pozostawi je na pulpicie, nasi Agenci Zdalnej pomocy przeszukają komputer wyłącznie pod kątem zidentyfikowania i skorygowania warunków, które mogą ograniczać jego wydajność, i postarają się ograniczyć do minimum interakcję z plikami Użytkownika.

  Informacje gromadzone przez program MacKeeper™:

  • adres e-mail;

  • adres IP;

  • informacje o Macu (wersja Mac OS, model i numer seryjny Maca, adres MAC, ogólne informacje o systemie);

  • informacje o aplikacjach (np. wersje, rozmiar, data ostatniej aktualizacji);

  • wyniki skanowania przez funkcję Znajdź i rozwiąż.

  Gromadzone informacje są używane do:

  • rejestracji konta MacKeeper;

  • zapewnienia poprawnego działania MacKeepera™;

  • udostępniania Użytkownikowi listy zalecanych poprawek/aktualizacji oprogramowania.

  Jeśli Użytkownik zechce usunąć swoje konto MacKeeper, może to zrobić w ustawieniach konta MacKeeper (więcej informacji w sekcji „Ustawienia prywatności” poniżej w tej polityce).

  „Śledzenie kamery” i „Śledzenie mikrofonu”

  Funkcje Śledzenie kamery i Śledzenie mikrofonu służą do wykrywania korzystania z kamery oraz mikrofonu (zarówno wbudowanych, jak i zewnętrznych) przez inne aplikacje na urządzeniu. Funkcje te ułatwią wykrywanie nieupoważnionej ingerencji w życie prywatne użytkownika poprzez nieznane aplikacje.

  Po aktywowaniu funkcje te będą wysyłać powiadomienia w momencie, gdy jakakolwiek aplikacja zacznie korzystać z kamery i/lub mikrofonu użytkownika. Użytkownik może zezwolić, by aplikacje, które są jego zdaniem bezpieczne, mogły zawsze korzystać z kamery i mikrofonu, wyłączając tym samym wyświetlanie powiadomień w przypadku tych aplikacji.

  MacKeeper nie śledzi ani nie zapisuje nagrań dźwiękowych ani nagrań wideo, jednak sygnalizuje moment, w którym kamera i/lub mikrofon zostają uaktywnione przez dowolną z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

  Usługa Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

  Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe to jedna z funkcji ochrony dostępnych w MacKeeperze™. Domyślnie funkcja Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe jest wyłączona. Jeśli Użytkownik ma włączoną usługę Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, co godzinę automatycznie rejestrujemy adres IP komputera i jego położenie geograficzne.

  Użytkownik może zgłosić KRADZIEŻ lub UTRATĘ komputera na swoim koncie MacKeeper, na karcie Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Co pięć minut usługa będzie pobierać adres IP, monitorować położenie, śledzić trasę i robić zdjęcia przy użyciu wbudowanej kamery iSight lub podłączonej kamery zewnętrznej.

  Dane gromadzone automatycznie przez usługę Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są zupełnie anonimowe. Dlatego nawet jeśli zostaną ujawnione innym podmiotom, nie będzie to miało wpływu na prywatność Użytkownika.

  Zabezpieczenia internetowe

  Funkcja Zabezpieczenia internetowe MacKeepera™ korzysta z mechanizmu antywirusowego firmy Avira. W przypadku instalacji naszej usługi Zabezpieczenia internetowe, która obejmuje Bezpieczne przeglądanie, Automatyczne aktualizacje zabezpieczeń i Skanowanie antywirusowe, Użytkownik potwierdza przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na warunki Licencji użytkownika firmy Avira oraz Politykę prywatności firmy Avira.

  Korespondencja e-mail:

  Użytkownik może zdecydować się na subskrypcję niektórych wiadomości e-mail informujących o funkcjach produktu, nowościach, aktualizacjach i ofertach specjalnych od nas i naszych partnerów. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami komunikacji e-mail na swoim koncie MacKeeper.

  Przypominamy, że wysyłamy Użytkownikom ważne wiadomości administracyjne i transakcyjne (np. potwierdzenia zakupu) informujące ich o tymczasowych lub stałych zmianach w naszym produkcie i usługach (np. powiadomieniach o koncie, zabezpieczeniach, zgodności lub alertach).

  Od czasu do czasu Użytkownik będzie otrzymywać od nas e-maile związane z badaniem zadowolenia klientów, w których prosimy o przekazanie opinii oraz dodatkowych informacji osobistych. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie przez nas w związku z ulepszaniem naszych produktów i usług oraz podnoszeniem zadowolenia klientów.

  Informacje gromadzone i przekazywane przez strony trzecie:

  Niektóre dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje (takie jak rodzaj wykupionej subskrypcji, jej cena itp.; nie gromadzimy informacji takich jak numer karty kredytowej ani innych danych poufnych) mogą być gromadzone i przekazywane nam przez strony trzecie, takie jak cleverbridge©, PayPro Global© i RevenueWire®.

  Aby ułatwić Użytkownikowi dostęp do informacji, poniżej przekazujemy łącza do polityk prywatności stron trzecich:

  W przypadku zdalnej pomocy ZoomSupport, aby uzyskać zdalny dostęp do urządzenia, nasi Agenci pomocy zdalnej korzystają z oprogramowania innych firm, jak LogMeIn® i TeamViewer. Akceptując Warunki i Politykę Prywatności naszej usługi Pomocy zdalnej, Użytkownik akceptuje Warunki i Politykę Prywatności LogMeIn® oraz Warunki i Politykę Prywatności TeamViewer.

  Prosimy o przeczytanie wszystkich Polityk Prywatności wymienionych powyżej, aby upewnić się, że zgadzają się Państwo na wszystkie warunki; w przeciwnym razie prosimy o nie kupowanie ani nie korzystanie z naszej usługi.

  Przechowywanie danych

  Zachowamy dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do spełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy przechowywać niektóre informacje nawet po zaprzestaniu korzystania z naszych usług, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, spełnienia wymogów regulacyjnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania tej umowy.

  Możemy zachować Dane Osobowe i/lub Nieosobowe Użytkownika nawet po zaprzestaniu korzystania z naszych usług i dezaktywacji konta w naszym systemie.

  Zachowujemy te informacje, aby chronić naszą Firmę w sporach i postępowaniach, przestrzegać zobowiązań prawnych, spełniać wymogi regulacyjne itp. Ponadto jeśli chcieliby Państwo ponownie korzystać z naszych usług w przyszłości, łatwiej nam będzie wykonywać zdalną pomoc, gdy już znamy specyfikę komputera i wcześniej udzielonej pomocy.

  Jeśli chcą Państwo anulować swoje konto lub zażądać, abyśmy nie korzystali już z Państwa danych w celu świadczenia usług, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@kromtech.net.

 • Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności danych i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. W tym celu stosujemy standardowe klauzule umowne, odwołujemy się do decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony dotyczących odpowiednich krajów w przypadku przenoszenia danych do innych krajów. Możemy na przykład udostępnić dane Użytkownika, które nie umożliwiają identyfikacji w przypadku przeniesienia własności Firmy, gdy jest to wymóg prawny.

  Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

  Możemy udostępnić dane Użytkownika (umożliwiające identyfikację lub nie) w wymienionych niżej przypadkach:

  • Partnerzy: czasami możemy ściśle współpracować z różnymi firmami, a dane osobowe Użytkownika mogą być niezbędne do realizacji różnego rodzaju transakcji z tymi partnerami.

  • Przedstawiciele: możemy zatrudniać inne firmy jako naszych pośredników i udostępniać im prywatne dane naszych klientów. Przedstawiciele nie będą wykorzystywać danych Użytkownika do celów innych niż współpraca z naszą Firmą.

  • Przeniesienie własności Firmy: informacje o klientach są zasobami biznesowymi Firmy. Dlatego gdy Firma staje się własnością innego podmiotu w wyniku fuzji, przejęcia, reorganizacji lub bankructwa, informacje o klientach również są przekazywane temu podmiotowi.

  • Ochrona Firmy i innych podmiotów: może zaistnieć konieczność ujawnienia Danych osobowych Użytkownika – z powodu wymogów prawnych, postępowania prawnego, sporu sądowego i/lub żądań instytucji publicznych lub państwowych. Możemy również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne lub właściwe ze względów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub w innych sytuacjach naruszających dobro publiczne.

   Możemy również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli uznamy, że jest to istotne dla egzekwowania naszych zasad i warunków lub ochrony naszych działań bądź Użytkowników.

  • Za zgodą Użytkownika: poinformujemy Użytkownika o innych możliwych przypadkach udostępnienia jego danych osobowych, a Użytkownik będzie mieć prawo do niewyrażenia na to zgody.

  Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych osobowych innym podmiotom.

 • Mogą to być między innymi następujące informacje:

  • witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik trafił do nas;

  • strony internetowe oglądane przez Użytkownika w naszej witrynie;

  • reklamy oglądane i kliknięte przez Użytkownika w naszej witrynie;

  • działania związane z kodami rabatowymi, w tym rodzaje kodów rabatowych wybieranych przez Użytkownika;

  • Zapisywane są preferencje przeglądarki Użytkownika, takie jak język i waluta

  • wyświetlanie zawartości spersonalizowanej na podstawie treści oglądanych przez Użytkownika w naszej witrynie.

  • Kwota zapłacona przez Użytkownika przy zakupie naszych produktów i usług. Te informacje są anonimizowane, a zatem nie wiemy, czy dotyczą Użytkownika, czy innej osoby. Znamy tylko łączną kwotę, którą otrzymaliśmy. Te informacje są nam potrzebne do sporządzania wewnętrznych statystyk.

  Pliki cookie

  Używamy plików cookie do śledzenia działań Użytkownika w naszej witrynie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika, dzięki którym nasze systemy mogą rozpoznać jego przeglądarkę. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce, ale utraci wtedy dostęp do ważnych funkcji naszej witryny.

  Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

 • Użytkownik może na przykład:

  • zaktualizować dane na swoim koncie;

  • zasubskrybować lub anulować subskrypcję informacji marketingowych od firmy Kromtech;

  • uzyskać dostęp do danych na swój temat zebranych przez firmę Kromtech;

  • ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych;

  • zdezaktywować konto MacKeeper lub usunąć dane osobowe związane z Użytkownikiem lub jego kontem.

  • Uwaga: w takim przypadku Użytkownik nie będzie już mieć dostępu do usług powiązanych ze swoim kontem.

 • Jak opisano powyżej, gromadzimy różne rodzaje informacji. Są to Dane umożliwiające identyfikację i Dane nieumożliwiające identyfikacji. Każdy rodzaj informacji ma własny poziom ochrony. Na przykład Dane nieumożliwiające identyfikacji nie muszą być objęte najwyższym poziomem zabezpieczeń.

  Aby zabezpieczyć Dane osobowe, ograniczamy dostęp do nich do pracowników Firmy, podwykonawców i przedstawicieli, którzy wymagają tych danych w swojej pracy. Ponadto osoby mające dostęp do Danych osobowych muszą przestrzegać rygorystycznych zapisów umownych dotyczących zachowania poufności, za których złamanie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna lub rozwiązanie umowy.

  Chronimy informacje, używając środków fizycznych, technicznych i administracyjnych, by ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia i zmiany danych. Mimo to nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Danych osobowych. Użytkownik również musi wziąć udział w ochronie danych, systemów, sieci i usług, których używa.

  Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za polityki prywatności innych witryn i usług, do których mogą prowadzić odnośniki z naszej witryny.

  Jeśli Użytkownik podejrzewa, że współpraca z nami nie jest już bezpieczna, powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić tutaj.

 • Zmiany w niniejszej Polityce

  Będziemy informować Użytkownika o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Gdy takie zmiany będą miały miejsce, powiadomimy o nich Użytkownika e-mailem i/lub w naszej witrynie.

 • Pytania

  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Uwagi należy przesyłać na adres e-mail.