• Persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld

  We verzamelen de volgende gegevens van onze klanten:

  Informatie die u zelf aan ons verstrekt

  U wordt gevraagd uw persoonlijke informatie te verstrekken via onze website of anderszins.

  Het gaat om de volgende informatie:

  • Gebruikersnaam en wachtwoord.

  • Uw naam.

  • Contactgegevens (zoals e-mailadres).

  • Betalingsgegevens (zoals nummer en vervaldatum van uw creditcard).

  U kunt een Kromtech/MacKeeper-account maken met inlogservices zoals Facebook Connect. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u een optie om bepaalde persoonlijke informatie (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen om ons registratieformulier vooraf in te vullen.

  De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor:

  • Het maken van een account waarmee u productlicenties van Kromtech kunt beheren.

  • Het CRM-systeem van onze klantondersteuning.

  • Het verzenden van e-mailberichten met nieuws, informatie over updates, enzovoort.

  Met behulp van deze gegevens kunnen we onze producten en services snel en efficiënt aanbieden aan onze klanten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor communicatiedoeleinden, zoals meldingen over productupdates of speciale aanbiedingen.

  Informatie van gebruikers wordt niet aangevuld met informatie uit andere bronnen.

  Wanneer u onze software koopt, wordt de door onze software verzamelde informatie aan uw persoonlijke informatie gekoppeld. Deze informatie wordt mogelijk gebruikt voor het afhandelen van technische vragen en/of verzoeken inzake producten of klantondersteuning die wij van u ontvangen.

  Gebruikers kunnen feitelijke onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie, zoals account- of contactgegevens, corrigeren in hun Kromtech-account.

  Informatie die automatisch wordt verzameld

  Naast de informatie die u zelf invult, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen om het gebruiksgemak van ons product te optimaliseren en het product zelf te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om de volgende informatie:

  • Configuratiegegevens van gebruikers.

  • IP-adressen.

  • Cookies.

  • Browsergegevens.

  Tijdens de registratie van een Kromtech-account verzamelen we ook gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer.

  Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Bijhouden hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe vaak ze dat doen.

  • Bijhouden hoeveel mensen onze producten en services gebruiken.

  • Bijhouden welke producten en services het meest worden gebruikt.

  • Verzamelen van andere statistische informatie.

  Verzameling van informatie van kinderen

  De website of services van het Bedrijf zijn niet gericht op kinderen. Het kan gebeuren dat er per ongeluk persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld van kinderen die jonger zijn dan dertien jaar.

  Bent u jonger dan dertien jaar, dan verzoeken we u ons product en onze services op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze te gebruiken. Als blijkt dat de services persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan dertien jaar hebben verzameld, zonder dat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, behoudt het Bedrijf zich het recht voor deze informatie te verwijderen. Bent u ouder of voogd van een kind dat jonger is dan dertien jaar en ontdekt u dat dit kind een account voor onze services heeft verkregen, neem dan contact op met onze klantondersteuning op support@mackeeper.com en vraag ons de persoonlijke informatie van het kind te verwijderen.

  Via MacKeeper™ verzamelde informatie

  • E-mailadres.

  • IP-adres.

  • Informatie over uw Mac (zoals Mac OS-versie, Mac-model en -serienummer, MAC-adres en algemene systeeminformatie).

  • Informatie over uw apps (bijvoorbeeld versie, grootte en datum van laatste update).

  • Resultaten van de "Zoeken en oplossen"-scan.

  Verzamelde informatie wordt gebruikt ten behoeve van:

  • Het registreren van het MacKeeper™/Kromtech-account.

  • Het correct functioneren van MacKeeper™.

  • Het aan u verstrekken van een overzicht van aanbevolen oplossingen/software-updates.

  U kunt contact opnemen met onze klantondersteuning als u uw Kromtech-account wilt verwijderen.

  Cameratracker en Microfoontracker

  De functies Cameratracker en Microfoontracker zijn ontwikkeld om andere apps op uw apparaat te detecteren die de (interne of externe) camera en microfoon gebruiken. Met deze functies kunt u apps detecteren die ongeoorloofd inbreuk op uw privéleven maken.

  Als u deze functies inschakelt, krijgt u een melding als een app uw camera en/of microfoon activeert. U kunt instellen dat apps die u vertrouwt altijd uw camera en microfoon mogen gebruiken, zodat u voor deze apps geen meldingen meer ontvangt.

  MacKeeper traceert en bewaart geen audio- of video-opnamen, maar geeft alleen het moment aan waarop de camera en/of microfoon wordt geactiveerd door een app die op uw apparaat is geïnstalleerd.

  Antidiefstal-service

  Antidiefstal is een van de beveiligingsfuncties van MacKeeper™. Antidiefstal is standaard uitgeschakeld. Wanneer u de Antidiefstal-service activeert, verzamelen we om het uur automatisch het IP-adres en de geografische positie van uw computer.

  U kunt uw computer als GESTOLEN of VERLOREN opgeven via uw Kromtech-account, op het tabblad van de Antidiefstal-service. Hebt u dat gedaan, dan wordt om de vijf minuten het IP-adres verzameld, de locatie getraceerd, de route gevolgd en een foto gemaakt met behulp van de iSight-camera of een externe camera.

  De gegevens die automatisch door de Antidiefstal-service worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op uw privacy, ook niet als deze gegevens aan derden openbaar worden gemaakt.

  Internetbeveiliging

  De functie Internetbeveiliging van MacKeeper™ wordt mogelijk gemaakt door het antivirusprogramma van Avira. Door installatie van onze Internetbeveiliging-service, die de functies "Realtime veilig surfen", "Automatische beveiligingsupdates" en "Realtime antivirusscan" bevat, bevestigt u de EULA (licentieovereenkomst voor eindgebruikers) en het privacybeleid van Avira te hebben gelezen en begrepen en daarmee in te stemmen.

  Informatie die wordt verzameld via e-mail

  Via e-mail ontvangt u zo nu en dan een tevredenheidsenquête waarin u wordt gevraagd ons uw mening te geven en enige aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend intern door ons gebruikt ter verbetering van onze producten en diensten en om u een betere gebruikservaring te bieden.

  Informatie die wordt geleverd door derden

  Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, die wordt geleverd door derden (bijvoorbeeld cleverbridge) kan door ons worden gebruikt voor promotieactiviteiten, zoals het verstrekken van informatie over productupdates en speciale aanbiedingen, conform het privacybeleid van cleverbridge. Als u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht de aankoop van ons product niet voort te zetten.

  Bewaring van gegevens

  We bewaren uw informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig is om services aan u te leveren. We bewaren en gebruiken uw informatie voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten na te leven. Als u uw relatie met Kromtech beëindigd, blijft uw informatie in onze databases bewaard. Wilt u uw account annuleren of wilt u niet dat wij uw informatie nog langer gebruiken om services aan u te leveren, neem dan contact op met onze klantondersteuning op support@mackeeper.com.

 • Delen van uw persoonlijke informatie

  We kunnen uw (identificeerbare of niet-identificeerbare) gegevens delen in de volgende gevallen:

  • Voor bedrijfsoverdrachten: klantgegevens behoren tot de bedrijfsmiddelen van het Bedrijf. Wanneer het eigendom van het Bedrijf overgaat naar een derde als gevolg van een fusie, overname, reorganisatie of faillissement, worden de klantgegevens ook aan deze derde overgedragen.

  • Ter bescherming van het Bedrijf en anderen: als een gerechtelijke of overheidsinstantie uw persoonlijke informatie vereist, hebben wij het recht om deze informatie openbaar te maken om te voldoen aan de wet of om onze rechten, bezittingen, werknemers, gebruikers, enzovoort te beschermen.

  • Met uw toestemming: u wordt geïnformeerd over andere mogelijke gevallen waarin uw persoonlijke informatie wordt gedeeld en u hebt het recht om dit te voorkomen.

 • Deze gegevens omvatten onder andere:

  • De website die u naar ons heeft doorverwezen.

  • De webpagina's die u op onze site hebt bezocht.

  • De advertenties op onze site die u hebt bekeken en waarop u hebt geklikt.

  • Activiteiten met betrekking tot coupons, bijvoorbeeld de typen coupons die u kiest.

  • Uw browservoorkeuren, bijvoorbeeld de taal en valuta die u hebt ingesteld.

  • Weergegeven inhoud (op basis van wat u bekijkt op onze site) om uw bezoek te personaliseren.

  • Het bedrag dat u hebt betaald voor onze producten en services. Deze informatie wordt geanonimiseerd. We zien dus niet of het u of iemand anders was, maar alleen het totale bedrag dat we hebben ontvangen. We hebben deze informatie nodig voor onze interne statistieken.

  Kromtech ondersteunt de ontwikkeling van een "Do Not Track"-standaard. Op dit moment reageren onze sites niet op "Do Not Track"-mechanismen. Nadat een gestandaardiseerde "Do Not Track"-functie is uitgebracht, zijn we voornemens de betreffende browserinstellingen in acht te nemen.

  Cookies

  We gebruiken cookies om uw activiteiten op onze website bij te houden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op uw harde schijf en zorgen ervoor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen. U kunt cookies uitschakelen in uw browser, maar dan hebt u geen toegang tot sommige essentiële functies van onze website.

  Meer informatie in ons Cookiebeleid.

  Controle over uw persoonlijke informatie

  Kromtech respecteert uitgebreide privacyopties voor gebruikers. We ondersteunen de ontwikkeling en implementatie van een gestandaardiseerde "Do Not Track"-browserfunctie. Deze functie is bedoeld om klanten controle te geven over de verzameling en het gebruik door derden van informatie die betrekking heeft op hun online activiteiten. Op dit moment reageert Kromtech niet op "Do Not Track"-mechanismen. Nadat een gestandaardiseerde "Do Not Track"-functie is uitgebracht, is Kromtech voornemens de betreffende browserinstellingen in acht te nemen.
  Tenzij anders vermeld in deze verklaring, wordt persoonlijke informatie die u verstrekt op onze website niet zonder uw toestemming met anderen gedeeld. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen we redelijke stappen ondernemen om u te laten weten wanneer we uw persoonlijke informatie aan derden moeten verstrekken als onderdeel van een gerechtelijke procedure.

 • Communicatie via e-mail

  U ontvangt af en toe nieuwsbrieven en promotiematerialen van het Bedrijf waarin u wordt geïnformeerd over productupdates of speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden van onze mailinglijst.

  Onder aan de e-mail die u hebt ontvangen, vindt u informatie over de wijze waarop u zich kunt afmelden.

 • We doen er alles aan om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen door de nieuwste gegevensbeveiligingstechnologieën te implementeren. We kunnen de beveiliging van uw persoonlijke informatie echter niet voor 100% garanderen. Het is altijd mogelijk dat informatie van gebruikers als gevolg van systeemfouten of ongeoorloofde toegang in gevaar wordt gebracht. Indien u via onze website naar andere websites navigeert, houd er dan rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en services.

 • Wijzigingen van dit beleid

  We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid. Zodra dergelijke wijzigingen zich voordoen, brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail of via onze website.

 • Vragen?

  Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit privacybeleid. U kunt ons bereiken op e-mailadres.