Beleidsregels en procedures

We doen er alles aan om je gegevens te beschermen, je vertrouwelijke informatie privé te houden en transparant te zijn over onze zakelijke activiteiten.

MacKeeper Premium Services
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Bijgewerkt: 01.01.2024

Deze overeenkomst voor eindgebruikers (hierna 'Overeenkomst' of 'EULA') vormt een wettelijke overeenkomst tussen u (als natuurlijk persoon of als rechtspersoon) en Clario Tech DMCC, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE (hierna 'Clario' of het 'Bedrijf'), betreffende het gebruik van MacKeeper Premium Services (hierna 'Premium Services' of 'Services'). Deze voorwaarden worden aan u (hierna 'Klant' of 'U') verstrekt in verband met de door u aangeschafte abonnementslicentie. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst, erkent u en stemt u in met de bepalingen van het Privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door personen van 13 jaar of ouder of personen die toestemming hebben van hun wettelijke voogd. Door het downloaden, installeren of op enige wijze gebruiken van onze Services, verklaart u dat u de wettelijk vereiste leeftijd hebt bereikt of over de vereiste toestemming beschikt, en gaat u ermee akkoord aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Gaat u niet akkoord met deze Overeenkomst, dan mag u onze Services niet gebruiken. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken deze Overeenkomst met een natuurlijk persoon of rechtspersoon beëindigen en de geldigheidscriteria op elk gewenst moment wijzigen. Deze bepaling is geldig voor zover de wet dit toestaat in het betreffende rechtsgebied. Indien wij deze Overeenkomst wijzigen of bijwerken, gaat u akkoord met deze wijzigingen door het gebruik van de Services voort te zetten. Als u bezwaar hebt tegen een dergelijke wijziging, bestaat uw enige verhaalsmogelijkheid uit het staken van het gebruik van de Services.

OPMERKING VOOR OUDERS EN VOOGDEN: Door uw kind toestemming te geven onze Services te downloaden en te gebruiken, gaat u namens uw kind akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op de online activiteiten van uw kinderen. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, moet u voorkomen dat uw kind onze Services gebruikt. Bent u de ouder of voogd van een kind dat jonger is dan 13 jaar en denkt u dat hij of zij onze Services gebruikt, neem dan contact met ons op via legal@weareclario.com.

Beschrijving van de Services

Premium Services

Bij aankoop van dit type services komt de Klant in aanmerking voor gespecialiseerde live ondersteuning voor smart home-apparaten. Deze ondersteuning is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. De Premium Services voor slimme apparaten kunnen het volgende omvatten:

 • OS van Klant installeren en aanpassen

 • Gegevens overdragen

 • OS updaten

 • Secure Data Backup

 • Account beheren

 • Beveiliging en privacybescherming configureren

 • Halfjaarlijks onderhoud

 • QuickStart nieuwe Mac

 • OS van Klant installeren en problemen oplossen

 • Problemen met schijfruimte oplossen

 • Problemen met wachtwoorden oplossen

 • Problemen met netwerkverbinding oplossen

 • Problemen met iCloud oplossen

 • Lokaal netwerk opzetten en problemen oplossen

 • Problemen met opstarten oplossen

 • Battery Power Saver

 • Hardware van Klant installeren en problemen oplossen

 • Randapparatuur

 • Problemen met apps verhelpen

 • E-mail opruimen

 • Softwareproblemen onderzoeken en oplossen

 • Advertentievrij browsen configureren

 • Browser optimaliseren

 • Advies van persoonlijke technische expert

 • Technische coaching

De levering van Premium Services is beperkt tot wat hierboven staat vermeld. Alles wat daarbuiten valt, wordt niet ondersteund. Bepaalde problemen kunnen niet of slechts gedeeltelijk worden opgelost als ze buiten de verantwoordelijkheid of de mogelijkheden van Clario vallen. Enkele voorbeelden:

 • Het probleem wordt veroorzaakt door een hardwaredefect.

 • Het probleem wordt veroorzaakt door het besturingssysteem, een applicatie of een plugin van de leverancier.

 • Het probleem wordt veroorzaakt door een storing bij de internetprovider.

 • Het probleem heeft betrekking op illegaal verkregen software.

 • Het probleem houdt verband met het einde van de levensduur of het einde van de ondersteuning van de software.

 • Het probleem vereist specifieke expertise van de leverancier.

Premium Services voor smart home-apparaten

Bij aankoop van dit type services komt de Klant in aanmerking voor gespecialiseerde live ondersteuning voor smart home-apparaten. Deze ondersteuning is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. De Premium Services voor slimme apparaten kunnen het volgende omvatten:

 • Eerste installatie van smart home-apparaten

 • Configuratie van beveiliging en privacy voor smart home-apparaten

 • Oplossen van verbindingsproblemen

 • Een website of firewall die uw internetverbinding blokkeert

 • Problemen met smart home-apparaten oplossen

 • Gebruikershandleiding voor smart home-apparaten

De categorieën smart home-apparaten die onder de dekking vallen:

 • Verzorging van oppervlakken (stofzuigers, raamreinigers, enz.)

 • Keukenapparatuur (waterkokers, kooktoestellen, enz.)

 • Klimaatregelingsapparatuur (luchtreinigers, luchtbevochtigers, verwarmingstoestellen, enz.)

 • Draagbare elektronica (slimme horloges, slimme armbanden, enz.)

 • Stroomvoorziening (slimme stekkers, slimme schakelaars, enz.)

 • Verlichting (slimme lampen, enz.)

 • Huisbeveiliging (deurbellen, IP-camera's, sloten, enz.)

 • Gezondheid en persoonlijke verzorging (tandenborstels, weegschalen, enz.)

 • Apparatuur voor in de auto (mediaspelers, camera's, GPS-trackers, enz.)

 • Kantoorapparatuur (printers, projectors, enz.)

 • Huishoudelijke apparatuur (wasmachines, thermostaten, enz.)

 • Televisie (tv-boxen, afstandsbedieningen, enz.)

 • Hobbyapparaten (drones, speelgoed, voertuigen, enz.)

 • Overig

Beschrijving van abonnementen

Reguliere abonnementen

 • Abonnement voor 1 maand: dit is een abonnement voor één tot drie computers. Er zijn twee typen abonnementen voor 1 maand:

   - Basic: dit abonnement dekt één computer van de klant.

   - Standaard: dit abonnement dekt één computer en alle apparaten (iPad en tablets, iPhone en smartphones) van de klant.

   - Premium: dit abonnement dekt drie computers en alle apparaten (iPad en tablets, iPhone en smartphones) van de klant.

 • Abonnement voor 6 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

 • Abonnement voor 12 maanden: dit is een 1-jarig abonnement dat dekking biedt voor drie computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

 • Abonnement voor 24 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie tot vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

Deze abonnementen worden aan het eind van elke abonnementsperiode automatisch verlengd. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

Abonnementen voor de lange termijn

 • Abonnement voor 36 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie tot vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

 • Abonnement voor 60 maanden: dit abonnement biedt dekking voor vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

 • Geavanceerd abonnement voor 60 maanden: dit is een 5-jarig abonnement dat dekking biedt voor vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones, waaronder smart home-apparaten).

Gratis opties

 • Gratis oplossing: dit is een eenmalige servicesessie die in sommige, door het bedrijf te bepalen gevallen gratis wordt aangeboden. Een gratis oplossing geldt voor slechts één computer en dekt een beperkt aantal problemen.

Deze abonnementen eindigen na afloop van de abonnementsperiode en worden niet automatisch verlengd.

Premium Services voor smart home-apparaten

 • Abonnement voor 1 maand: dit maandabonnement biedt dekking voor alle smart home-apparaten van de klant (geen pc's).

 • Abonnement voor 12 maanden: dit jaarabonnement biedt dekking voor alle smart home-apparaten van de klant (geen pc's).

Deze abonnementen worden automatisch verlengd voor een volgende periode. De apparaten die onder de dekking van het abonnement vallen, staan vermeld in het gedeelte met de beschrijving van de service.

Opmerking: Een levensduurabonnement geeft u toegang tot de Premium Services vanaf het moment van aankoop tot zolang de ondersteuning beschikbaar is, of totdat het abonnement om welke reden dan ook na voorafgaande kennisgeving door het Bedrijf wordt beëindigd. Clario geeft geen garanties of verklaringen omtrent de verwachte levensduur van de Premium Services. U erkent en stemt ermee in dat de Premium Services in de toekomst kunnen worden gewijzigd of beëindigd en dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of jegens een derde partij voor een dergelijke beëindiging.

Verlening van licentie

Tenzij in dit document uitdrukkelijk anders staat vermeld, mag u de software zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet in lease geven, uitlenen, verhuren, in timesharing gebruiken, verkopen, doorverkopen, in rekening brengen, verhandelen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren of anderszins aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon enig recht op een abonnement verlenen, of een derde partij toestaan om dit te doen. Elke poging daartoe op deze of andere manieren leidt ertoe dat de licentie ongeldig wordt verklaard. Wij behouden ons het recht voor om een dergelijke toestemming om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) in te trekken en te eisen dat u elke activiteit waarvoor de toestemming is ingetrokken, onmiddellijk staakt.

Aanpassingen

Clario behoudt zich het recht voor om op elk moment een Service en/of een functie van de Services te wijzigen, aan te vullen, te beëindigen en/of af te schaffen. We kunnen ook wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de functies en uw gebruik van de Services. We zullen redelijke pogingen ondernemen om u vooraf van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen door deze op onze website te publiceren. We zijn niet verplicht om u rechtstreeks van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. We hebben het recht om geschiktheidscriteria voor de Services vast te stellen en deze op elk moment te wijzigen.

Toestemming voor ontvangen telefoontjes

Klanten kunnen Clario hun telefoonnummer verstrekken bij de registratie, tijdens het gebruik van de Services of gedurende de communicatie met medewerkers van Clario. Dit telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt door Clario. Door het verstrekken van een telefoonnummer geeft de Klant Clario toestemming om te bellen naar dat mobiele of vaste nummer. Deze toestemming geldt ook voor oproepen naar dat nummer met apparatuur waarmee automatisch een nummer kan worden gekozen. Klanten zijn niet verplicht een telefoonnummer te verstrekken en de beschikbaarheid van de Services is niet afhankelijk van het verstrekken van een telefoonnummer door de Klant.

Autorisatie voor toegang tot computer of mobiel apparaat

De Klant gaat ermee akkoord dat door het gebruik van de Services aan Clario een machtiging wordt verleend om de computer en/of het mobiele apparaat van de Klant via software voor externe toegang te benaderen en te bedienen om diagnose-, service- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Verder geeft de Klant Clario toestemming om software te downloaden (zoals hieronder beschreven) en systeeminstellingen te wijzigen indien dit verband houdt met de Services. Klanten moeten toestemming geven en de instructies van de medewerker opvolgen om een sessie voor ondersteuning op afstand te starten.

Software van derden

Clario kan gebruikmaken van softwarecomponenten van derden. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen sommige van de materialen van derden die deel uitmaken van het gebruik van de Services, onderworpen zijn aan andere voorwaarden. Clario maakt gebruik van de LogMeIn®- of TeamViewer-software om het apparaat van de Klant op afstand te benaderen en te bedienen. Door onze EULA te accepteren, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, de EULA en het privacybeleid van LogMeIn® en TeamViewer. U hoeft hier niet in een aparte procedure mee akkoord te gaan. Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid van LogMeIn®, en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en het privacybeleid van TeamViewer zorgvuldig door. Als u hier niet mee akkoord gaat, kunt u onze Services niet gebruiken.

Toestemming om namens de Klant softwarelicenties te accepteren

Het gebruik van alle Clario-software en software en tools van derden die worden geleverd of beschikbaar worden gesteld door de Services (gezamenlijk 'Software') is onderworpen aan specifieke licentieovereenkomsten die kunnen worden weergegeven of waarnaar wordt verwezen tijdens het openen of downloaden van deze Software. Door gebruik te maken van de Services, erkent en verklaart de Klant akkoord te gaan met deze licentieovereenkomsten. Voor het uitvoeren van de Services verleent de Klant toestemming aan het Bedrijf om Software op de computer en/of het mobiele apparaat van de Klant te downloaden en te gebruiken. Verder verklaart de Klant dat Clario, als vertegenwoordiger van de Klant, gemachtigd is om namens de Klant alle van toepassing zijnde licentieovereenkomsten voor Software van derden te accepteren. De Klant erkent dat Clario de bevoegdheid heeft om Software te downloaden en te gebruiken tijdens de levering of beëindiging van de Services. Clario mag naar eigen goeddunken Software verwijderen die is gedownload naar de computer en/of het mobiele apparaat van de Klant nadat de Services zijn uitgevoerd of beëindigd. Indien Clario tools van derden gebruikt bij de levering van de Services, behoudt Clario zich het recht voor om alle logbestanden of andere transactiegegevens die door deze tools van derden zijn gegenereerd, te verzamelen en te bewaren. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op logbestanden of andere transactiegegevens die zijn gegenereerd door software van derden die door Clario is gebruikt voor de levering van de Services, komen toe aan en berusten bij Clario. Indien er een conflict ontstaat tussen de voorwaarden van de licentieovereenkomst van Software van derden en de bepalingen in deze Overeenkomst, draagt de Klant hierbij onherroepelijk alle belangen in alle gegenereerde logbestanden of transactiegegevens over aan Clario.

Toezicht op de Services

Clario kan de levering van de Services monitoren en vastleggen, onder andere door telefoongesprekken en/of online sessies op te nemen, met als doel de klantenservice, de interne opleiding en het interne marktonderzoek te verbeteren. De Klant geeft Clario hierbij toestemming om de Services te monitoren en op te nemen (inclusief telefoongesprekken), en om informatie te gebruiken of openbaar te maken als dat nodig of gepast is om aan een wet, voorschrift of ander overheidsverzoek te voldoen; om de Services aan de Klant te leveren; om onszelf en/of onze gebruikers te beschermen; en om de soorten Services die Clario in de toekomst kan leveren, te verbeteren. De Klant gaat ermee akkoord dat het opnemen van gesprekken noodzakelijk is om de kwaliteit van de Services in stand te houden en de Klant zal deze toestemming voor het opnemen van gesprekken niet intrekken zolang deze Overeenkomst van kracht is.

Minimale technische en systeemvereisten

Om Clario in staat te stellen de Services goed uit te voeren, gelden er bepaalde minimale technische en systeemvereisten waaraan de Klant moet voldoen:

Pc:

 • Windows 10 of hoger

 • 4 GB RAM

 • Dual Core-processors

Mac:

 • OS 10.10 of hoger

Android:

 • 8 of hoger

iOS:

 • 9.0 of hoger

Hardwarevereisten:

 • Kabel

 • Originele installatieschijf

Verantwoordelijkheid van de Klant om een back-up van gegevens te maken

De Klant gaat ermee akkoord dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om, voorafgaand aan het verlenen van Services waarvoor apparatuur van de Klant wordt gebruikt, het volgende te doen:

1. Een back-up maken van de gegevens, software, informatie of andere bestanden die zijn opgeslagen op de computerschijven, randapparatuur, MP3-speler, dvd-speler, camcorder, digitale camera en/of ander elektronisch opslagapparaat van de Klant.

2. Alle videobanden, cd's, diskettes, laserdisks, cassettes, dvd's, films of andere media uit het product van de Klant verwijderen.

3. De Klant gaat ermee akkoord dat, ongeacht of de Klant al dan niet back-upservices van Clario en/of zijn externe serviceprovider gebruikt, noch Clario noch zijn externe serviceproviders onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk zijn voor verlies, openbaarmaking, wijziging of beschadiging van gegevens, software, informatie, bestanden, videobanden, cd's, diskettes, laserdisks, cassettes, dvd's, films of andere media.

Restitutiebeleid

Mocht u een restitutie willen ontvangen, raadpleeg dan ons restitutiebeleid. Bepaalde restitutieverzoeken kunnen van geval tot geval door het Bedrijf worden onderzocht en naar eigen goeddunken worden ingewilligd.

Beperkingen van de Services

Clario is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging in de uitvoering als gevolg van een omstandigheid waar Clario geen controle over heeft. Clario en/of zijn externe serviceproviders behouden zich het recht voor om af te zien van het leveren van de bestelde Services en in plaats daarvan de betaling van de Klant geheel of gedeeltelijk te restitueren wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de minimale systeemvereisten of dat de technische behoeften (waaronder bedrading of het wegnemen van fysieke of technische barrières) of andere vereisten van de Klant ongebruikelijk of uitgebreid zijn en buiten het bereik van deze voorwaarden vallen, zoals bepaald door Clario.

Hoewel voor de Premium Services geen limiet wordt gehanteerd inzake het aantal verzoeken om technische ondersteuning dat een abonnee tijdens de abonnementsperiode mag indienen, is op elk gebruik dat de abonnee van de ondersteuningsservices maakt het 'fair use'-beleid (beleid inzake redelijk gebruik) van de Premium Services van toepassing. Dit beleid schrijft voor dat indien een abonnee naar het oordeel van Premium Services misbruik maakt van de service door overschrijding van het redelijke gebruik dat kan worden verwacht van iemand met een abonnement voor individueel gebruik, Clario zich het recht voorbehoudt om het abonnement op te schorten of te beëindigen.

Clario behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw account op te schorten of uw toegang tot de Premium Services te beperken, met name in het geval van onbeschoftheid, agressie, bedreigingen, spam en/of ander verbaal geweld jegens onze medewerkers.

Beëindiging

Het Bedrijf kan op elk moment uw gebruik van de Services beëindigen of u geen toegang meer tot de Services verlenen als u niet voldoet aan de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld of om enige andere reden. U stemt ermee in dat een beëindiging van uw toegang tot de Services na voorafgaande kennisgeving in werking kan treden en u stemt ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of jegens een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Na beëindiging om welke reden dan ook moet u de installatie van alle Software die is vereist voor het verlenen van de Services ongedaan maken en alle kopieën die u in uw bezit hebt vernietigen.

Overmacht

Clario kan niet in gebreke worden gesteld voor een verplichting die valt onder deze Overeenkomst indien de tekortkoming in de nakoming van de verplichting het gevolg is van een gebeurtenis waarover Clario redelijkerwijs geen controle heeft, die onvoorzienbaar is, waarvan het vóórkomen en de gevolgen onvermijdelijk en onoverkomelijk zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot stroomstoringen, internetstoringen, serverstoringen, DDoS-aanvallen, hackaanvallen, virussen, natuurrampen, andere vormen van overmacht, oorlogen, rellen, opstanden, epidemieën of pandemieën (uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie), stakingen of andere georganiseerde arbeidsprotesten, activiteiten van terroristen, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor over het algemeen in de sector geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Diversen

Leverings- en betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld, zijn niet van toepassing. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Clario met betrekking tot de Services en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot de Services of andere onderwerpen die onder deze Overeenkomst vallen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als nietig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt geïnterpreteerd als beperkt voor zover noodzakelijk is om consistent te zijn met en volledig afdwingbaar te zijn krachtens de toepasselijke wet.

Schadeloosstelling

De Klant stemt ermee in om Clario (en zijn gelieerde bedrijven en hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers) te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, verplichtingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, gedingen, rechtszaken, rechtsvorderingen, claims, eisen, retentierechten, lasten, zekerheidsrechten, schikkingen, vonnissen en andere onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van verdediging, schikking en redelijke kosten voor rechtshulp) van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of vernieling van eigendommen, letsel (met inbegrip van overlijden) van een persoon of personen, die worden ingebracht tegen, gemaakt door, opgelegd aan of geleden door Clario als gevolg van, of voortvloeiend uit, het volgende:

 • De schending van deze Overeenkomst door de Klant.

 • De feitelijke of vermeende inbreuk van de Klant op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander eigendoms- of contractrecht van een andere persoon.

 • Het feitelijke of vermeende verzuim van de Klant om de aan Clario of derden verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen.

 • Het niet naleven door de Klant van de toepasselijke wet- en regelgeving of verordeningen.

 • Handelingen of nalatigheden van de Klant (of zijn bestuurders, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers).

Afwijzing van garanties

DE KLANT STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES UITSLUITEND OP RISICO VAN DE KLANT IS. DE SERVICES WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. Clario WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. Clario BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT VOLDOEN OF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN. OOK WORDT GEEN GARANTIE GEBODEN TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES KUNNEN WORDEN VERKREGEN EN OOK NIET TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN EVENTUELE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICES WORDT VERKREGEN. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE MANIER VERKRIJGEN VAN MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO WORDT UITGEVOERD EN DAT DE KLANT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EVENTUELE SCHADE AAN DE COMPUTER/HET SYSTEEM VAN DE KLANT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR DE KLANT VERKREGEN VAN Clario OF VIA DE SERVICES LEIDT TOT EEN GARANTIE DIE NIET EXPLICIET HIERIN WORDT GEBODEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT BETEKENT DAT ENKELE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITINGEN NIET VOOR ELKE KLANT GELDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Clario is NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF VOOR KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES OF ALS GEVOLG VAN GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN OF SERVICES OF ONTVANGEN BERICHTEN OF VIA DE SERVICES AANGEGANE TRANSACTIES OF ALS GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTEN OF GEGEVENS VAN DE KLANT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING EN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS ALS Clario OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIT BETEKENT DAT ENKELE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITINGEN NIET VOOR ELKE KLANT GELDEN. Clario IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR MATERIËLE OF FINANCIËLE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE VERSTORING VAN HET HERSTELPROCES DOOR DE KLANT (zoals het uitschakelen van de computer tijdens de herstelwerkzaamheden) EN/OF FYSIEKE BESCHADIGING VAN HET APPARAAT TIJDENS DE HERSTELWERKZAAMHEDEN.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een back-up te maken van de software en gegevens die zijn opgeslagen op de computers, harde schijf/schijven van de Klant en/of andere opslagapparaten die de Klant heeft, en Clario is met betrekking tot de Services op geen enkel moment verantwoordelijk voor verlies, wijziging of beschadiging van software, gegevens of bestanden. Clario is met betrekking tot de Services op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit services of software of andere producten die door Clario aan de Klant worden geleverd. Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is de maximale aansprakelijkheid van Clario jegens de Klant die krachtens deze Overeenkomst voortvloeit uit of verband houdt met Clario, beperkt tot de bedragen die de Klant aan Clario heeft betaald in het kader van deze Overeenkomst gedurende de drie maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de rechtsvordering is ontstaan.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Voor Klanten in de Verenigde Staten. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, met inbegrip van enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Services. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, alsmede elke andere soortgelijke wet, richtlijn of bepaling die van kracht is in enig ander rechtsgebied, is niet van toepassing op deze Overeenkomst.
Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt binnen 30 kalenderdagen door middel van onderhandelingen tussen de partijen beslecht. Voor de rest worden alle geschillen ingediend bij en definitief beslecht door bindende arbitrage voor de American Arbitration Association (AAA) in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules. De arbitrage wordt beslecht door één arbiter die wordt aangewezen door het Bedrijf. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in de staat Californië, VS, of op een andere locatie die op gezag van het Bedrijf wordt aangewezen. De arbiter past de wetten van de staat Californië op alle geschilpunten toe, tenzij het Bedrijf anders bepaalt. De beslissingen van de arbiter zijn definitief en bindend voor beide partijen en kunnen voor afdwingbare rechtskracht bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend. Niettegenstaande de toepassing van de wetten van Californië worden de juridische kosten van de winnende partij door de tegenpartij betaald.

Voor Klanten buiten de Verenigde Staten. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Engeland en Wales, met uitsluiting van de conflicterende wettelijke bepalingen daarvan. Indien er tussen de partijen geschillen, meningsverschillen of onenigheden ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dienen de partijen alle mogelijkheden voor een minnelijke schikking grondig te verkennen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen of onenigheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst verwezen naar en definitief beslecht door arbitrage in Londen overeenkomstig de regels van het London Court of International Arbitration (LCIA). Deze regels worden geacht door verwijzing in deze bepaling te zijn opgenomen. De zetel of de juridische plaats van arbitrage is Londen. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd en door één arbiter beslecht.

COLLECTIEVE RECHTSZAAK

Alle vorderingen moeten in de individuele hoedanigheid van de Partijen aanhangig worden gemaakt, dus niet als eiser of groepslid in een ‘class action’ of representatieve procedure, en de arbiter mag geen vorderingen van meerdere personen samenvoegen, tenzij anderszins is overeengekomen.

Begunstigde derde

Voor alle doelstellingen van deze Overeenkomst geldt dat elke externe serviceverlener van Clario uitdrukkelijk als beoogde begunstigde derde van deze Overeenkomst wordt aangemerkt en dat deze het recht heeft om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over deze Overeenkomt, neem dan contact met ons op via premium.services@mackeeper.com.

24/7

Krijg persoonlijke hulp

Onze ondersteuningsexperts weten alles over Macs. Krijg professionele hulp, wanneer het nodig is.

Chat starten Persoonlijke technische expert
arrow

Voer de app uit

step_1

Klik op Doorgaan

step_2

Klik op Installeren

step_1

Je macOS-versie is lager dan OS 10.11. We bieden je graag MacKeeper 4 aan om de opschonings-, privacy- en beveiligingsproblemen van je macOS op te lossen.