MK Premium Services
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Bijgewerkt: 10.08.2020

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna 'Overeenkomst' of 'EULA') vormt een wettelijke overeenkomst tussen u (als natuurlijk persoon of als rechtspersoon) en Clario Tech Limited, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 7 Stratford Place, Marylebone, Londen, W1C 1AY, Verenigd Koninkrijk (hierna 'Clario' of 'Bedrijf') betreffende het gebruik van de MK Premium Services (hierna 'Services'). Deze voorwaarden worden aan u ('Klant') verstrekt in verband met de door u aangeschafte abonnementslicentie.

Beschrijving van de Services

MK Premium Services

Bij aankoop van de Services komt de Klant in aanmerking voor gespecialiseerde live ondersteuning bij problemen met computers en mobiele apparaten. Deze ondersteuning is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. Deze Services kunnen het volgende omvatten:

 • 
OS van Klant installeren en aanpassen

 • Gegevens overdragen

 • OS updaten

 • Secure Data Backup

 • Account beheren

 • Beveiliging en privacybescherming configureren

 • Driemaandelijks onderhoud uitvoeren

 • QuickStart nieuwe Mac

 • OS van Klant installeren en problemen oplossen

 • Problemen met schijfruimte oplossen

 • Problemen met wachtwoorden oplossen

 • Problemen met netwerkverbinding oplossen

 • Problemen met iCloud oplossen

 • Lokaal netwerk opzetten en problemen oplossen

 • Problemen met opstarten oplossen

 • Battery Power Saver

 • Hardware van Klant installeren en problemen oplossen

 • Randapparatuur

 • Problemen met apps verhelpen

 • E-mail opruimen

 • Softwareproblemen onderzoeken en oplossen

 • Advertentievrij browsen configureren

 • Browser optimaliseren

 • Advies van persoonlijke technische expert

 • Technische coaching

Het probleem kan niet worden opgelost als het niet onder de verantwoordelijkheid van Clario valt, zoals uitgebreide productondersteuning voor softwareprogramma's van derden die buiten het bereik van Microsoft Windows, OS X of de ondersteunde versies van Android en iOS vallen, hardwaredefecten, problemen met programma's van de leverancier, de internetprovider of anderen. De verlening van Services is beperkt tot wat hierboven staat vermeld. Alles wat daarbuiten valt, wordt niet ondersteund.

MK Premium Services voor smart home-apparaten

Bij aankoop van de Services komt de Klant in aanmerking voor gespecialiseerde live ondersteuning bij problemen met computers en mobiele apparaten. Deze ondersteuning is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar. Deze Services kunnen het volgende omvatten:

 • 
Eerste installatie van smart home-apparaten

 • 
Configuratie van beveiliging en privacy voor smart home-apparaten

 • 
Er is een kans dat persoonlijke gegevens niet volledig beschermd zijn

 • 
Oplossen van verbindingsproblemen

 • 
Een website of firewall die uw internetverbinding blokkeert

 • 
Problemen met smart home-apparaten oplossen

 • 
Gebruikershandleiding voor smart home-apparaten

De categorieën smart home-apparaten die onder de dekking vallen:

 • 
Verzorging van oppervlakken (stofzuigers, raamreinigers, enz.)

 • 
Keukenapparatuur (waterkokers, kooktoestellen, enz.)

 • 
Klimaatregelingsapparatuur (luchtreinigers, luchtbevochtigers, verwarmingstoestellen, enz.)

 • 
Draagbare elektronica (slimme horloges, slimme armbanden, enz.)

 • 
Stroomvoorziening (slimme stekkers, slimme schakelaars, enz.)

 • 
Verlichting (slimme lampen, enz.)

 • 
Huisbeveiliging (deurbellen, IP-camera's, sloten, enz.)

 • 
Gezondheid en persoonlijke verzorging (tandenborstels, weegschalen, enz.)

 • 
Apparatuur voor in de auto (mediaspelers, camera's, GPS-trackers, enz.)

 • 
Kantoorapparatuur (printers, projectors, enz.)

 • 
Huishoudelijke apparatuur (wasmachines, thermostaten, enz.)

 • 
Televisie (tv-boxen, afstandsbedieningen, enz.)

 • 
Hobbyapparaten (drones, speelgoed, voertuigen, enz.)

 • 
Overig

Beschrijving van abonnementen

Eenmalige oplossingen

 • 
Basic: dit abonnement omvat een eenmalige oplossing en biedt dekking voor één computer van de Klant.

 • 
Standard: dit abonnement omvat een eenmalige oplossing en biedt dekking voor één computer en alle apparaten van de Klant.

 • 
Premium: dit abonnement omvat een eenmalige oplossing en biedt dekking voor maximaal drie computers en alle apparaten van de klant.

Deze abonnementen worden aan het eind van elke abonnementsperiode automatisch maandelijks verlengd. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

Reguliere abonnementen

 • Abonnement voor 6 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

 • Abonnement voor 12 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie tot vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

 • Abonnement voor 24 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie tot vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones).

Deze abonnementen worden aan het eind van elke abonnementsperiode automatisch verlengd. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

Abonnementen voor de lange termijn

 • Abonnement voor 36 maanden: dit abonnement biedt dekking voor drie tot vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones, Apple Watch).

 • Abonnement voor 60 maanden: dit abonnement biedt dekking voor vijf computers en alle apparaten van de Klant (iPad en tablets, iPhone en smartphones, Apple Watch).

Deze abonnementen eindigen na afloop van de abonnementsperiode en worden niet automatisch verlengd.

MK Premium Services voor smart home-apparaten

 • Abonnement voor 1 maand: dit maandabonnement biedt dekking voor alle smart home-apparaten van de klant (geen pc's).

 • Abonnement voor 12 maanden: dit jaarabonnement biedt dekking voor alle smart home-apparaten van de klant (geen pc's).

Deze abonnementen worden automatisch verlengd voor een volgende periode. De apparaten die onder de dekking van het abonnement vallen, staan vermeld in het gedeelte met de beschrijving van de service.

Opmerking: Bepaalde softwareoplossingen van derden (hierna 'Aanbiedingen') kunnen als bonus bij een levensduurabonnement worden aangeboden. Deze Aanbiedingen zijn optioneel en u kunt ze altijd weigeren. U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U DEZE AANBIEDINGEN OP EIGEN RISICO INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DEZE AANBIEDINGEN WORDEN UITSLUITEND IN HUN 'HUIDIGE STAAT' GELEVERD EN VALLEN NIET ONDER DE CONTROLE OF VERANTWOORDELIJKHEID VAN Clario. Clario is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of enig verlies veroorzaakt door of beweerdelijk veroorzaakt door of verband houdende met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Aanbiedingen. Bij al deze Aanbiedingen worden juridische documenten geleverd, waaronder gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid, waaraan het gebruik van dergelijke Aanbiedingen is onderworpen. Het is altijd raadzaam om deze documenten zorgvuldig door te lezen voordat u dergelijke Aanbiedingen installeert en gebruikt.

Verlening van licentie

Tenzij in dit document uitdrukkelijk anders staat vermeld, mag u de software zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet in lease geven, uitlenen, verhuren, in timesharing gebruiken, verkopen, doorverkopen, in rekening brengen, verhandelen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren of anderszins aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon enig recht op een abonnement verlenen, of een derde partij toestaan om dit te doen. Elke poging daartoe op deze of andere manieren leidt ertoe dat de licentie ongeldig wordt verklaard. Wij behouden ons het recht voor om een dergelijke toestemming om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) in te trekken en te eisen dat u elke activiteit waarvoor de toestemming is ingetrokken, onmiddellijk staakt.

Aanpassingen

Clario behoudt zich het recht voor om de Services en/of enige functie van een Service op elk moment te wijzigen, aan te vullen, te beëindigen en/of op te heffen. We kunnen ook de Voorwaarden wijzigen die van toepassing zijn op de functies en uw gebruik van de Services. We zullen redelijke pogingen doen om u voorafgaand aan dergelijke wijzigingen hiervan in kennis te stellen door de wijzigingen te publiceren op onze website. We zijn niet verplicht om u direct van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. We hebben het recht om de criteria voor geschiktheid voor de Services te definiëren en op elk moment wijzigingen in die criteria aan te brengen. Als we deze Overeenkomst en/of Services wijzigen of bijwerken, stemt u in met dergelijke wijzigingen door het gebruik van de Services voort te zetten. Hebt u bezwaar tegen een dergelijke wijziging, dan kunt u als enige mogelijkheid de Services beëindigen en/of opzeggen.

Toestemming voor het ontvangen van telefoontjes

Klanten kunnen Clario een telefoonnummer verstrekken bij de registratie voor of het gebruik van de Services of tijdens de communicatie met medewerkers van Clario. Dit telefoonnummer wordt alleen gebruikt door Clario. Door het verstrekken van een telefoonnummer geeft de Klant Clario toestemming om te bellen naar dat mobiele of vaste nummer. Deze toestemming geldt ook voor oproepen naar dat nummer met apparatuur waarmee automatisch een nummer kan worden gekozen. De Klant is niet verplicht een telefoonnummer te verstrekken en de Services zijn op geen enkele wijze afhankelijk van het verstrekken van een telefoonnummer door de Klant.

Autorisatie voor toegang tot computer of mobiel apparaat

De Klant gaat ermee akkoord dat door het gebruik van de Services aan Clario een machtiging wordt verleend om de computer en/of het mobiele apparaat van de Klant via software voor externe toegang te benaderen en te bedienen om diagnose-, service- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Verder geeft de Klant Clario toestemming om software te downloaden (zoals hieronder beschreven) en systeeminstellingen te wijzigen indien dit verband houdt met de Services. Klanten moeten toestemming geven en de instructies van de medewerker opvolgen om een sessie voor ondersteuning op afstand te starten.

Software van derden

Clario kan gebruikmaken van softwarecomponenten van derden. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen sommige van de materialen van derden die deel uitmaken van het gebruik van de Services, onderworpen zijn aan andere voorwaarden. Clario maakt gebruik van de LogMeIn®- of TeamViewer-software om het apparaat van de Klant op afstand te benaderen en te bedienen. Door onze EULA te accepteren, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, de EULA en het privacybeleid van LogMeIn® en/of TeamViewer. U hoeft hier niet in een aparte procedure mee akkoord te gaan. Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid van LogMeIn®, en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en het privacybeleid van TeamViewer zorgvuldig door. Als u hier niet mee akkoord kunt gaan, kunt u onze Services niet gebruiken.

Autorisatie om namens de Klant een licentie te accepteren

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van alle Clario-software en software en tools van derden die worden geopend, gedownload of anderszins worden verstrekt of beschikbaar gesteld bij de Services (gezamenlijk de 'Software'), onderworpen is aan de licentieovereenkomsten die kunnen worden weergegeven of waarnaar wordt verwezen wanneer dergelijke Software wordt geopend of gedownload. De Klant stemt er hierbij mee in dat Clario de Software mag downloaden op de computer en/of het mobiele apparaat van de Klant en bij de uitvoering van de Services gebruik van de Software mag maken. Verder verklaart de Klant dat Clario, als vertegenwoordiger van de Klant, gemachtigd is om namens de Klant alle van toepassing zijnde licentieovereenkomsten van derden voor de Software te accepteren. De Klant gaat ermee akkoord dat Clario na het voltooien of beëindigen van de Services alle Software die tijdens de serviceverlening op de computer en/of het mobiele apparaat van de Klant is gedownload, mag verwijderen, maar daartoe niet verplicht is. Als Clario bij de levering van de Services gebruikmaakt van tool(s) van derden, kan Clario logbestanden of andere transactiegegevens die door dergelijke tool(s) van derden worden gegenereerd, verzamelen en bewaren. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op logbestanden of andere transactiegegevens die worden gegenereerd door software van derden en door Clario worden gebruikt voor de levering van de Services, komen toe aan en blijven berusten bij Clario. Voor zover de voorgaande zin in strijd is met de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van een derde partij, draagt de Klant hierbij onherroepelijk enig belang in een gegenereerd logbestand of gegenereerde transactiegegevens over aan Clario.

Toezicht op de Services

Clario kan de levering van de Services monitoren en vastleggen, onder andere door telefoongesprekken en/of online sessies op te nemen, met als doel de klantenservice, de interne opleiding en het interne marktonderzoek te verbeteren. De Klant geeft Clario hierbij toestemming om de Services te monitoren en op te nemen (inclusief telefoongesprekken), en om informatie te gebruiken of openbaar te maken als dat nodig of gepast is om aan een wet, voorschrift of ander overheidsverzoek te voldoen; om de Services aan de Klant te leveren; om onszelf en/of onze gebruikers te beschermen; en om de soorten Services die Clario in de toekomst kan leveren, te verbeteren. De Klant gaat ermee akkoord dat het opnemen van gesprekken noodzakelijk is om de kwaliteit van de Services in stand te houden en de Klant zal deze toestemming voor het opnemen van gesprekken niet intrekken zolang deze Overeenkomst van kracht is.

Minimale technische en systeemvereisten

Om Clario in staat te stellen de Services goed uit te voeren, gelden er bepaalde minimale technische en systeemvereisten waaraan de Klant moet voldoen:

Pc:

 • Windows 7

 • 2 GB RAM

 • Dual Core-processors

Mac:

 • OS 10.6 of hoger

Android:

 • 2.3 of hoger

iOS:

 • 6.0 of hoger

Hardwarevereisten:

 • Kabel

 • Originele installatieschijf

Verantwoordelijkheid van de Klant om een back-up van gegevens te maken

De Klant gaat ermee akkoord dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om, voorafgaand aan het verlenen van Services waarvoor apparatuur van de Klant wordt gebruikt, het volgende te doen:

1. Een back-up maken van de gegevens, software, informatie of andere bestanden die zijn opgeslagen op de computerschijven, randapparatuur, MP3-speler, dvd-speler, camcorder, digitale camera en/of ander elektronisch opslagapparaat van de Klant.

2. Alle videobanden, cd's, diskettes, laserdisks, cassettes, dvd's, films of andere media uit het product van de Klant verwijderen.

3. De Klant gaat ermee akkoord dat, ongeacht of de Klant al dan niet back-upservices van Clario en/of zijn externe serviceprovider gebruikt, noch Clario noch zijn externe serviceproviders onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk zijn voor verlies, openbaarmaking, wijziging of beschadiging van gegevens, software, informatie, bestanden, videobanden, cd's, diskettes, laserdisks, cassettes, dvd's, films of andere media.

Restitutiebeleid

Mocht u een restitutie willen ontvangen, raadpleeg dan ons restitutiebeleid. Bepaalde restitutieverzoeken kunnen van geval tot geval door het Bedrijf worden onderzocht en naar eigen goeddunken worden ingewilligd.

Beperkingen van de Services

Clario is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging in de uitvoering als gevolg van een omstandigheid waar Clario geen controle over heeft. Clario en/of zijn externe serviceproviders behouden zich het recht voor om af te zien van het leveren van de bestelde Services en in plaats daarvan de betaling van de Klant geheel of gedeeltelijk te restitueren wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de minimale systeemvereisten of dat de technische behoeften (waaronder bedrading of het wegnemen van fysieke of technische barrières) of andere vereisten van de Klant ongebruikelijk of uitgebreid zijn en buiten het bereik van deze voorwaarden vallen, zoals bepaald door Clario.

MK Premium Services hanteert geen limiet op het aantal verzoeken om technische ondersteuning dat een abonnee tijdens de abonnementsperiode kan indienen. Houd er wel rekening mee dat op het gebruik dat een abonnee van de ondersteuningsservices van de abonnementen maakt, het 'redelijk gebruik'-beleid van MK Premium Services van toepassing is. Conform dit beleid behoudt MK Premium Services zich het recht voor de abonnementsservices van een abonnee op te schorten of te beëindigen als op enig moment, naar het oordeel van MK Premium Services, de abonnee misbruik van de service maakt door het redelijkerwijs te verwachten niveau voor individueel gebruik van een abonnement te overschrijden.

Clario behoudt zich het recht voor om de Services naar eigen goeddunken te weigeren, de toegang tot een account op te schorten of de toegang tot MK Premium Services te beperken, met name als er sprake is van beledigingen, agressieve uitingen, dreigingen, spamberichten en/of ander verbaal misbruik jegens onze medewerkers.

Overmacht

Clario kan niet geacht worden in gebreke te zijn indien het niet nakomen van een verplichting onder deze Overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die buiten de macht van Clario valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een ernstige storing van een deel van het elektriciteitsnet, een ernstige internetstoring, een natuurramp, oorlog, oproer, opstand, terroristische activiteit, epidemie, staking of andere georganiseerd arbeidsprotest, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor over het algemeen geen voorzorgsmaatregelen worden genomen in de sector.

Diversen

Leverings- en betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld, zijn niet van toepassing. Deze licentieovereenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Clario met betrekking tot de Services en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot de Services of andere onderwerpen die onder deze Overeenkomst vallen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als nietig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt geïnterpreteerd als beperkt voor zover noodzakelijk is om consistent te zijn met en volledig afdwingbaar te zijn krachtens de toepasselijke wet.

Scheidbaarheid

Indien een deel van deze licentie als ongeldig of als niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de resterende bepalingen van deze licentie onaangetast en volledig van kracht.

Schadeloosstelling

De Klant stemt ermee in om Clario (en zijn gelieerde bedrijven en hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers) te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, verplichtingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, gedingen, rechtszaken, rechtsvorderingen, claims, eisen, retentierechten, lasten, zekerheidsrechten, schikkingen, vonnissen en andere onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van verdediging, schikking en redelijke kosten voor rechtshulp) van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of vernieling van eigendommen, letsel (met inbegrip van overlijden) van een persoon of personen, die worden ingebracht tegen, gemaakt door, opgelegd aan of geleden door Clario als gevolg van, of voortvloeiend uit, het volgende:

 • De schending van deze Overeenkomst door de Klant.

 • De feitelijke of vermeende inbreuk van de Klant op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander eigendoms- of contractrecht van een andere persoon.

 • Het feitelijke of vermeende verzuim van de Klant om de aan Clario of derden verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen.

 • Het niet naleven door de Klant van de toepasselijke wet- en regelgeving of verordeningen.

 • Handelingen of nalatigheden van de Klant (of zijn bestuurders, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers).

Afwijzing van garanties

DE KLANT STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES UITSLUITEND OP RISICO VAN DE KLANT IS. DE SERVICES WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. Clario WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. Clario BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT VOLDOEN OF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN. OOK WORDT GEEN GARANTIE GEBODEN TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES KUNNEN WORDEN VERKREGEN EN OOK NIET TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN EVENTUELE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICES WORDT VERKREGEN. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE MANIER VERKRIJGEN VAN MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO WORDT UITGEVOERD EN DAT DE KLANT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EVENTUELE SCHADE AAN DE COMPUTER/HET SYSTEEM VAN DE KLANT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR DE KLANT VERKREGEN VAN Clario OF VIA DE SERVICES LEIDT TOT EEN GARANTIE DIE NIET EXPLICIET HIERIN WORDT GEBODEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT BETEKENT DAT ENKELE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITINGEN NIET VOOR ELKE KLANT GELDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Clario is NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF VOOR KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES OF ALS GEVOLG VAN GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN OF SERVICES OF ONTVANGEN BERICHTEN OF VIA DE SERVICES AANGEGANE TRANSACTIES OF ALS GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTEN OF GEGEVENS VAN DE KLANT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING EN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS ALS Clario OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIT BETEKENT DAT ENKELE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITINGEN NIET VOOR ELKE KLANT GELDEN. Clario IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR MATERIËLE OF FINANCIËLE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE VERSTORING VAN HET HERSTELPROCES DOOR DE KLANT (zoals het uitschakelen van de computer tijdens de herstelwerkzaamheden) EN/OF FYSIEKE BESCHADIGING VAN HET APPARAAT TIJDENS DE HERSTELWERKZAAMHEDEN.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een back-up te maken van de software en gegevens die zijn opgeslagen op de computers, harde schijf/schijven van de Klant en/of andere opslagapparaten die de Klant heeft, en Clario is met betrekking tot de Services op geen enkel moment verantwoordelijk voor verlies, wijziging of beschadiging van software, gegevens of bestanden. Clario is met betrekking tot de Services op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit services of software of andere producten die door Clario aan de Klant worden geleverd. Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is de maximale aansprakelijkheid van Clario jegens de Klant die krachtens deze Overeenkomst voortvloeit uit of verband houdt met Clario, beperkt tot de bedragen die de Klant aan Clario heeft betaald in het kader van deze Overeenkomst gedurende de drie maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de rechtsvordering is ontstaan.

Toepasselijk recht en rechtsgebied, afstand van juryrechtspraak

De partijen erkennen en stemmen er wederzijds mee in dat deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, met uitsluiting van de geldende collisieregels. Indien er tussen de partijen geschillen, meningsverschillen of onenigheden ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dienen de partijen alle mogelijkheden voor een minnelijke schikking grondig te verkennen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen, meningsverschillen of onenigheden beslecht overeenkomstig de volgende voorwaarden:

Als u MK Premium Services hebt gekocht en deze gebruikt in een ander land dan de Verenigde Staten of Canada, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract, met inbegrip van eventuele vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van het contract, verwezen naar en middels arbitrage opgelost overeenkomstig de regels van het London Court of International Arbitration, die door middel van deze verwijzing worden geacht in deze bepaling te zijn opgenomen. Het aantal arbiters bedraagt één. De zetel, of juridische locatie, van de arbitrage is Londen. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

Als u MK Premium Services hebt gekocht en deze gebruikt in de Verenigde Staten of in Canada, worden alle onenigheden of claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op dit contract of de niet-nakoming daarvan, beoordeeld en middels arbitrage beslecht door het International Centre for Dispute Resolution® (ICDR) in overeenstemming met de International Dispute Resolution Procedures, zoals gewijzigd door het ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes dat op dat moment van toepassing is (ga naar www.icdr.org voor de International Dispute Resolution Procedures en het ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes). De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

Begunstigde derde

Voor alle doelstellingen van deze Overeenkomst geldt dat elke externe serviceverlener van Clario uitdrukkelijk als beoogde begunstigde derde van deze Overeenkomst wordt aangemerkt en dat deze het recht heeft om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen.

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over deze licentie of de beperkte garantie, neem dan contact met ons op via premium.services@mackeeper.com.

24/7

Krijg persoonlijke hulp

Onze ondersteuningsexperts weten alles over Macs. Krijg professionele hulp, wanneer het nodig is.

Chat starten Persoonlijke technische expert
arrow

Voer de app uit

Dubbelklik op MacKeeper.pkg

Klik op Doorgaan