Beleidsregels en procedures

We doen er alles aan om je gegevens te beschermen, je vertrouwelijke informatie privé te houden en transparant te zijn over onze zakelijke activiteiten.

MacKeeper™
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Bijgewerkt: 08.03.2024

Deze overeenkomst voor eindgebruikers (hierna 'Overeenkomst') vormt een wettelijke overeenkomst tussen u (als natuurlijk persoon of als rechtspersoon) (hierna 'U' of 'Licentienemer') en Clario Tech DMCC, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres UNIT No: 3005-D6, Swiss Tower, Plot No: JLT-PH2-Y3A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE (hierna 'Clario', 'Bedrijf' of 'Licentiegever') betreffende het gebruik van de MacKeeper-software (zoals hieronder gedefinieerd).

Door het MacKeeper-software te gebruiken, erkent en stemt u ermee in dat het mogelijk door het bedrijf en geautoriseerde wederverkopers wordt verspreid, waarvan de distributieactiviteiten onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan door personen van 13 jaar en ouder of personen die toestemming hebben van hun wettelijke voogd. Door de software te downloaden, te installeren of anderszins te gebruiken, verklaart u dat u meerderjarig bent of over de vereiste toestemming beschikt en gaat u ermee akkoord aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag u de software niet gebruiken. De licentiegever kan, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst met een persoon of rechtspersoon beëindigen en de geldigheidscriteria op elk gewenst moment wijzigen. Deze bepaling is geldig voor zover de wet dit toestaat in het betreffende rechtsgebied. Als we deze Overeenkomst aanpassen of bijwerken, gaat u akkoord met deze wijzigingen als u de software blijft gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, zijn uw mogelijkheden beperkt tot het opzeggen van het abonnement en het verwijderen van de software.

KENNISGEVING AAN OUDERS EN VOOGDEN: Door uw kind toestemming te geven MacKeeper-software te downloaden en te gebruiken, gaat u namens uw kind akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op de online activiteiten van uw kinderen. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, moet u voorkomen dat uw kind de Software gebruikt. Bent u de ouder of voogd van een kind dat jonger is dan 13 jaar en denkt u dat hij of zij de Software gebruikt, neem dan contact met ons op via legal@weareclario.com.

SOFTWARE

De MacKeeper-software (het computerprogramma in machineleesbare vorm - de objectcode - dat door Licentiegever is verstrekt op grond van deze Overeenkomst met inbegrip van alle bijbehorende functies en services), alsmede de documentatie (alle handleidingen, gebruikersdocumentatie en andere gerelateerde materialen die betrekking hebben op de MacKeeper-software) en/of andere materialen die bij de MacKeeper-software zijn geleverd, zijn door Clario aan u in licentie gegeven, niet aan u verkocht. Clario behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst. In geen geval wordt de broncode van de MacKeeper-software door Clario aan u beschikbaar gesteld. De MacKeeper-software kan worden uitgevoerd op het macOS-besturingssysteem. De MacKeeper-software en de documentatie worden gezamenlijk 'Software' of 'MacKeeper' genoemd.

MacKeeper is onderverdeeld in verschillende generaties (2,3,4,5), die mogelijk een verschillende set functies bieden. Op het moment van aankoop bevat de software mogelijk niet alle (of andere dan de) functies en onderdelen waarmee wordt geadverteerd. Functies en onderdelen kunnen in de toekomst worden gewijzigd. Als er ingrijpende wijzigingen in MacKeeper worden doorgevoerd, zal Clario u daarvan op de hoogte stellen via e-mail, de software of de website.

MacKeeper is een uitgebreide set hulpprogramma's voor opschoning, beveiliging, optimalisatie en privacy. De meeste functionaliteit is samengebracht in de 'Zoeken en oplossen'-plugin.

Deze plugin biedt een manier om met één klik uw Mac te scannen op items die betrekking hebben op opschoning, beveiliging, prestaties en privacy, en deze items dienovereenkomstig te verhelpen.

De CATEGORIE OPSCHONING biedt de volgende mogelijkheden:

 • Veilige opschoning: deze functie verwijdert overbodige bestanden op uw harde schijf, ruimt logbestanden, caches, e-mailbijlagen, items in de prullenmand en taalpakketten op en stuurt u een herinnering wanneer het tijd is om opnieuw een opschoning uit te voeren.
 • Slim verwijderprogramma: deze functie selecteert en verwijdert nutteloze apps, widgets, plugins en achtergebleven bestanden en zorgt ervoor dat er geen overbodige bestanden blijven staan.
 • Duplicatenzoeker: deze functie detecteert alle dubbele bestanden op uw Mac. Dit zijn onnodige bestandskopieën die meestal alleen maar onnodig schijfruimte in beslag nemen.

De CATEGORIE PRESTATIES biedt de volgende mogelijkheden:

 • Geheugenwisser: deze tool zorgt voor de opschoning en optimalisatie van het RAM-geheugen (random access memory) van uw Mac waarin alle gegevens van de huidige sessie zijn opgeslagen. Daarnaast kan deze tool geheugenintensieve apps en processen stopzetten om uw Mac soepeler te laten werken.
 • Updatezoeker: deze tool controleert elke app die op uw Mac is geïnstalleerd op beschikbare updates. U kunt alle verouderde apps met één klik automatisch bijwerken.
 • Inlogitems: deze tool scant de processen en apps die zijn ingesteld om samen met het systeem op te starten en verwijdert inlogitems om de opstartsnelheid van uw Mac te verbeteren.

De CATEGORIE PRIVACY biedt de volgende mogelijkheden:

 • VPN Private Connect: dit is een virtueel privénetwerk dat uw internetverbinding beveiligt door uw IP-adres te verbergen en uw webgegevens te verzenden via servers over de hele wereld. Deze functie kan uw gegevens versleutelen en uw browseactiviteit verbergen waardoor u tijdens het surfen op internet vrijwel onzichtbaar bent voor internetproviders, adverteerders en hackers over de hele wereld.
 • ID Theft Guard: deze functie speurt continu het internet af naar gegevenslekken, vindt en beveiligt uitgelekte e-mailadressen, stuurt onmiddellijk een melding als er een risico voor uw online accounts is gedetecteerd en biedt u de mogelijkheid om uitgelekte wachtwoorden snel te wijzigen.
 • StopAd: deze extensie blokkeert irritante advertenties en online trackers om te voorkomen dat uw browseactiviteit wordt gevolgd.

De CATEGORIE BEVEILIGING biedt de volgende mogelijkheden:

 • Antivirus: deze realtime virusbescherming voor Mac blokkeert dreigingen nog voordat u een kwaadaardig bestand hebt geopend, verwijdert virussen, spyware, adware en ransomware en controleert elk bestand en elke map op dreigingen.
 • Adwarewisser: deze functie controleert uw Mac 24/7 op kwaadaardige installatieprogramma's en scareware, voorkomt dat adware grote hoeveelheden irritante meldingen genereert en detecteert PUA's (potentieel ongewenste apps) op uw apparaat.

Internetverbinding. Bepaalde functies hebben een actieve en stabiele verbinding met internet nodig om correct te kunnen werken. Het is daarom uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u altijd een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

PREMIUM SERVICES

Dit gedeelte is van toepassing op de MacKeeper Premium Services ('Premium Services') die Licentiegever afzonderlijk van de Software verkoopt, maar die beschikbaar zijn in de vorm van een plugin die aan de Software kan worden toegevoegd. Via deze Premium Services kan Licentiegever u helpen een verscheidenheid van softwareproducten en/of apparaten of systemen te installeren, te configureren of te herstellen, zoals een pc, Mac, tablet, mobiele telefoon of ander computerapparaat, draadloze router, kabelmodem of andere router, printer, digitale camera, mediaspeler of smart tv.

De technische expert die de Premium Services levert, zal in zakelijk opzicht al het redelijke doen om u te helpen met de problemen die u ervaart, maar vanwege de verscheidenheid en complexiteit van de technologieën die er op de markt zijn, kan het zijn dat de technische expert niet al uw problemen kan oplossen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om problemen die voortvloeien uit software- of hardwarefouten die nog niet door de fabrikant zijn opgelost, of problemen die gerelateerd zijn aan de apparaatconfiguratie waardoor het onmogelijk of onredelijk moeilijk is om het probleem correct te diagnosticeren en op te lossen. Om die reden erkent u en stemt u er hierbij mee in dat de inspanningen van de Licentiegever mogelijk niet voldoende zijn om de door u gesignaleerde problemen op te lossen, of dat die problemen mogelijk niet binnen een redelijke tijdsduur kunnen worden opgelost. U vindt hier alle informatie.

 • VERLENING VAN LICENTIE

  Clario verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie gegeven en niet-commerciële licentie op het (geheel of gedeeltelijk) downloaden, installeren en gebruiken van MacKeeper totdat deze Overeenkomst door u of het Bedrijf wordt beëindigd. De licentie treedt in werking nadat MacKeeper via een van de speciale aanbiedingen is geactiveerd. MacKeeper is volledig functioneel gedurende het aantal dagen dat in de voorwaarden van de speciale aanbieding staat vermeld, gerekend vanaf de eerste keer dat u het programma uitvoert.

  Clario geeft u de mogelijkheid om de Software te evalueren door een gratis eenmalige oplossing te bieden voor elk van de functies van de Software (met uitzondering van de VPN). Als u de Software wilt blijven gebruiken nadat een eenmalige oplossing is voltooid, moet u een licentie kopen.

  Licentiecode. Licentiegever verstrekt u mogelijk een licentiecode of licentiesleutel, die u nodig kunt hebben om MacKeeper te activeren. Licentiegever en zijn dochterondernemingen en distributeurs kunnen de genoemde licentiecode of licentiesleutel aan u persoonlijk koppelen. Elke uitgegeven licentiecode of licentiesleutel is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk gebruik en mag niet worden gedistribueerd, gepubliceerd of op andere wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van Licentiegever hebt gekregen.

  Online activering. Nadat u een licentie hebt gekocht, moet MacKeeper online worden geactiveerd. Tijdens de online activering dient u persoonlijke gegevens te verstrekken (lees onze Privacyverklaring) en moet u een werkende internetverbinding hebben. Uw gelicentieerd gebruik van MacKeeper is gebonden aan de computer(s) die u hebt gebruikt om de activering uit te voeren. Licentiegever staat niet toe dat u MacKeeper activeert en gebruikt op meer computers dan het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen. Licentiegever kan u, naar eigen goeddunken en binnen redelijke grenzen, de mogelijkheid bieden om MacKeeper op extra computers te activeren nadat u hiervoor schriftelijk toestemming van de Licentiegever hebt verkregen. Los van een dergelijk besluit is aan u slechts een licentie verleend op het gelijktijdig gebruik van MacKeeper op het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen. Licentiegever kan, naar eigen goeddunken, besluiten verdere activeringen die op grond van de genoemde licentie(s) zijn uitgevoerd op te schorten, en/of de genoemde licentie(s) ongeldig te verklaren, indien het aantal activeringen dat op grond van de genoemde licentie(s) is uitgevoerd als buitensporig wordt beschouwd. U en/of de persoon die de activering uitvoert, wordt op de hoogte gebracht van een dergelijk besluit, hetzij a) schriftelijk, b) via e-mail, of c) vanuit de Software.

  Overdracht. Deze licentie geeft u het recht MacKeeper te activeren en te gebruiken op (a) één computer die door meerdere mensen wordt gebruikt of (b) meerdere computers, binnen redelijke grenzen, die door een en dezelfde persoon worden gebruikt. Via uw MacKeeper-account kunt u uw licentie van de ene naar de andere computer overzetten en MacKeeper op één computer tegelijk gebruiken. Het recht om het geactiveerde exemplaar van MacKeeper over te zetten is een persoonlijk recht. Het is niet toegestaan MacKeeper over te dragen aan andere mensen. Clario heeft het recht voornoemde redelijke grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en te wijzigen. Op grond van deze licentie is het niet toegestaan dat MacKeeper door meerdere gebruikers op meerdere computers wordt gebruikt.

 • AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN

  Alle aanspraken, eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten op en met betrekking tot de Software en services (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle tekst, illustraties, geluiden, alle berichten of informatiebestanddelen, fictieve personages, namen, thema's, objecten, decors, effecten, dialoogvensters, slogans, plaatsen, personages, diagrammen, concepten, video's, audiovisuele effecten, domeinnamen en andere elementen die afzonderlijk of in combinatie deel van de Software uitmaken) en alle kopieën daarvan, zijn eigendom van Clario of zijn licentiegevers. Alle rechten die niet specifiek door Clario zijn verleend, zijn voorbehouden aan Clario. U gaat ermee akkoord de innerlijke werking van de Software niet te wijzigen, aan te passen, om te zetten, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te openbaren of de functionaliteit van de Software te wijzigen. U gaat ermee akkoord geen labels te verwijderen die aangeven dat de auteursrechten en andere industriële, intellectuele- of eigendomsrechten bij Clario of bij derden berusten. De Software is beschermd door alle toepasselijke auteursrechtwetten en internationale verdragen. U gaat ermee akkoord bibliotheken en bronnen die zijn opgenomen in de Software niet te vervangen of op enige wijze te wijzigen.

 • OPENSOURCE-SOFTWARE

  De Software kan componenten bevatten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot programma's, applicaties, tools, hulpprogramma's, bibliotheken en andere programmacode) die door derden beschikbaar zijn gesteld onder een vrije of opensource-softwarelicentie (hierna "Opensourcecode"). De Opensourcecode-componenten die in de Software zijn geïntegreerd, worden door Clario geherdistribueerd overeenkomstig de voorwaarden van de Opensourcecode-licentie die op de betreffende componenten van toepassing is. Als u in het kader van deze Overeenkomst via Clario Opensourcecode-componenten ontvangt, worden uw rechten of verplichtingen die zijn gedefinieerd door de opensourcecode-licentie die op de betreffende opensourcecode-componenten van toepassing is noch uitgebreid noch ingeperkt. Kopieën van de opensourcecode-licenties voor de opensourcecode-componenten die in de Software zijn geïntegreerd, zijn opgenomen in of door verwijzing opgenomen in de Documentatie van de Software.

 • ABONNEMENT

  De MacKeeper-software is beschikbaar op basis van een abonnement ('Abonnementen'). Dit betekent dat de kosten vooraf en op een terugkerende, periodieke basis in rekening worden gebracht (elke periode wordt een 'factureringscyclus' genoemd). Een factureringscyclus is meestal maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het abonnement dat u bij de aanschaf hebt geselecteerd. Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd met behulp van de factureringsgegevens die u hebt opgegeven, tenzij het abonnement door u of door Clario is opgezegd. U ontvangt vóór de verlengingsdatum van uw abonnement een herinnering via e-mail.

 • GEZINSABONNEMENT

  Clario biedt een gezinsabonnement ('Gezinsabonnement') met drie afzonderlijke licenties die u mag delen met uw gezinsleden of vrienden overeenkomstig de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld. Het Gezinsabonnement komt in aanmerking voor restitutie in overeenstemming met de algemene voorwaarden die in ons restitutiebeleid staan vermeld. Nadat u het Gezinsabonnement hebt aangeschaft, kunnen de voorwaarden van het abonnement niet meer worden gewijzigd. De verleende licenties in uw Gezinsabonnement kunnen niet tot één licentie worden samengevoegd en in achtereenvolgende perioden worden gebruikt. U kunt ook geen gedeeltelijk restitutie krijgen als u slechts één of twee licenties in plaats van meerdere licenties wilt gebruiken.

 • AUTOMATISCHE ABONNEMENTSVERLENGING EN VERLENGINGSKOSTEN STOPZETTEN

  U KUNT DE AUTOMATISCHE VERLENGING VÓÓR DE VERVALDATUM STOPZETTEN DOOR RECHTSTREEKS CONTACT MET ONS OP TE NEMEN ZODAT WE HET ABONNEMENT VOOR U KUNNEN OPZEGGEN. U KUNT OOK INLOGGEN BIJ UW MACKEEPER-ACCOUNT EN ZELF HET ABONNEMENT OPZEGGEN. HET DUURT MEESTAL EEN PAAR UUR VOORDAT UW VERZOEK OM WIJZIGING VAN HET ABONNEMENT VAN KRACHT WORDT. UW ABONNEMENT BLIJFT GELDIG TOT HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE WAARVOOR U AL HEBT BETAALD. DAARNA WORDT HET ABONNEMENT BEËINDIGD EN NIET MEER AUTOMATISCH VERLENGD.

  OPMERKING: Het levensduurabonnement geeft u toegang tot de MacKeeper-software vanaf het moment van aankoop tot zolang de Software beschikbaar is, of totdat de Licentiegever om welke reden ook besluit dat het einde van de levensduur is bereikt. Clario geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de verwachte levensduur van de MacKeeper-software of dit type abonnement, en door een levensduurabonnement te kopen, erkent u en stemt u ermee in dat dit in de toekomst kan worden gewijzigd of beëindigd.

 • UPDATES EN UPGRADES

  Licentiegever kan op enig moment tijdens de factureringscyclus en zonder uw afzonderlijke in- of toestemming een upgrade, update of vervanging voor MacKeeper ('Update') implementeren. Als gevolg van een dergelijke implementatie kunt u de betreffende Software mogelijk niet gebruiken totdat de Update volledig is geïnstalleerd of geactiveerd. Elke Update wordt geacht deel uit te maken van de Software voor alle doeleinden die onder deze Overeenkomst vallen. Updates kunnen bestaan uit zowel aanvullingen op, als verwijdering van bepaalde functies of functionaliteiten die worden aangeboden door de Software of deze volledig vervangen. De inhoud, functies en functionaliteiten van de bijgewerkte Software worden naar eigen inzicht van de Licentiegever bepaald. Licentiegever is niet verplicht u de mogelijkheid te bieden om Updates te weigeren of uit te stellen, maar u moet hoe dan ook alle beschikbare Updates downloaden en de installatie of activering ervan toestaan om de voordelen van de Software optimaal te benutten. Licentiegever kan de ondersteuning voor de Software stopzetten totdat u alle Updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd of geactiveerd. Licentiegever kan naar eigen goeddunken bepalen wanneer en of Updates wenselijk zijn en heeft geen verplichting om Updates aan u beschikbaar te stellen. Licentiegever kan naar eigen goeddunken stoppen met het verstrekken van Updates voor elke versie van de Software anders dan de meest actuele versie. Ook kan Licentiegever stoppen met het verstekken van Updates die ondersteuning bieden voor het gebruik van de Software in combinatie met een bepaalde versie van een besturingssysteem, e-mailprogramma, browser of ander softwareproduct waarvoor de Software oorspronkelijk was ontwikkeld.

  Indien een update of upgrade betaalde aanbiedingen omvat, wordt u daarvan via de Software op de hoogte gesteld. U hebt dan de mogelijkheid de installatie van een dergelijke update te weigeren of de installatie van de Software volledig ongedaan te maken. Bij problemen kunt u contact opnemen met onze klantondersteuning op support@mackeeper.com.

 • FEEDBACK

  U stemt ermee in dat als u suggesties voor het verbeteren van de software ('Feedback') bij het Bedrijf indient, u door de indiening of het geven van de suggestie wereldwijd alle rechten, aanspraken of belangen ten aanzien van de Feedback daadwerkelijk en onherroepelijk overdraagt aan het Bedrijf zonder het recht op enige vergoeding of enige royalty's van ons en dat u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, afstand doet van enige morele rechten die u op de Feedback zou kunnen hebben.

 • UITSLUITING VAN GARANTIE

  LICENTIEGEVER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR DE SOFTWARE AF. DE SOFTWARE EN ALLE GERELATEERDE DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. LICENTIEGEVER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE CORRECT WERKT ALS DE LICENTIENEMER AUTOMATISCHE UPDATES VAN MACKEEPER UITSCHAKELT, ZOALS GESPECIFICEERD IN HET GEDEELTE 'UPDATES EN UPGRADES' VAN DEZE OVEREENKOMST. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INLICHTINGEN OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR LICENTIEGEVER, EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER, OF EEN ANDERE PARTIJ SCHEPPEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. DAARNAAST ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT ONZE GARANTIE GEEN DEKKING BIEDT VOOR TELECOMMUNICATIE- OF INTERNETSTORINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR DERDEN OF DIE ANDERSZINS BUITEN ONZE MACHT LIGGEN. LICENTIENEMER ACCEPTEERT ALLE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE.

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH CLARIO TECH DMCC NOCH EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE EN GEVOLGSCHADE, NOCH DE VERPLICHTING AANVAARDEN TOT HET BETALEN VAN COMPENSERENDE OF BESTRAFFENDE SCHADEVERGOEDINGEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAANDE MET DEZE LICENTIE. IN ALLE GEVALLEN IS DE HELE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLARIO TECH DMCC OP GROND VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE LICENTIE BEPERKT TOT HET DAADWERKELIJK BETAALDE BEDRAG DAT TOEWIJSBAAR IS AAN DE HIERAAN TEN GRONDSLAG LIGGENDE SOFTWARE.

 • BEPERKING VAN ONDERSTEUNING

  Licentiegever zal in zakelijk opzicht al het redelijke doen om Licentienemer ondersteuning via chat of e-mail te bieden met betrekking tot het algemeen gebruik van de Software. Licentiegever behoudt zich het recht voor om elke vorm van ondersteuning die betrekking heeft op het gebruik van oudere releases van de Software te beëindigen wanneer er een nieuwe release van de Software, hetzij gratis of tegen betaling, wordt uitgegeven.

 • SCHADELOOSSTELLING

  U stemt ermee in Clario, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers, vertegenwoordigers, operationele serviceproviders en leveranciers te behoeden voor alle aanspraken, vorderingen en/of acties, en Clario, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers en contractanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtshulp) die voortvloeien uit een door u begane schending of overtreding van deze licentie, een door u begane inbreuk, malversatie, schending van de rechten van enige andere partij, overtreding of niet-naleving van enige wet of regelgeving, of een door u uitgevoerde aanpassing aan of export van MacKeeper. Clario behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van enige aanspraken of acties en alle onderhandelingen met betrekking tot de afwikkeling of schikking op zich te nemen, en u stemt ermee in op verzoek van Clario hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

 • TECHNISCHE EN GERELATEERDE INFORMATIE

  Clario en zijn dochterondernemingen kunnen technische en gerelateerde gegevens verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische gegevens die betrekking hebben op uw computer, systeem en softwaretoepassingen. Het staat Clario en zijn dochterondernemingen vrij om deze gegevens in welke vorm dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat de gegevens niet naar uw computer of naar u persoonlijk te herleiden is. Elke verzameling van technische en gerelateerde gegevens die door Clario en zijn dochterondernemingen is gemaakt, is zodanig beperkt dat Clario en zijn dochterondernemingen geen reconstructie kunnen maken van de inhoud van bestanden en mappen die u vanuit MacKeeper gebruikt of van enige andere persoonlijke bestanden en mappen die toegankelijk zijn voor MacKeeper wanneer u het programma gebruikt.

 • BEËINDIGING

  Beëindiging door het Bedrijf Het Bedrijf kan op elk moment uw gebruik van de Software beëindigen of u geen toegang meer tot de Software verlenen als u niet voldoet aan de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld of om enige andere reden. U stemt ermee in dat een beëindiging van uw toegang tot de Software na voorafgaande kennisgeving in werking kan treden en u stemt ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens U of jegens een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Na beëindiging om welke reden dan ook moet u de installatie van de Software ongedaan maken en alle kopieën vernietigen die u in uw bezit hebt.

  Beëindiging door u. U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door het gebruik van de software te staken, uw account te verwijderen, uw abonnement op te schorten en de installatie van de software ongedaan te maken. Ga voor meer informatie over hoe u de installatie van MacKeeper ongedaan kunt maken naar https://mackeeper.com/help/uninstall-mackeeper. De informatie over het opzeggen van uw abonnement kunt u vinden in onze algemene voorwaarden op https://mackeeper.com/terms-conditions/. U kunt ook contact opnemen met onze klantondersteuning via support@mackeeper.com.

 • RESTITUTIEBELEID

  Mocht u een restitutie willen ontvangen, raadpleeg dan hier ons Restitutiebeleid. Bepaalde restitutieverzoeken kunnen van geval tot geval door het Bedrijf worden onderzocht en naar eigen goeddunken worden ingewilligd.

 • KORTINGEN

  U kunt een kortingsbon ontvangen waarmee u een licentie kunt kopen tegen een lagere prijs dan de prijs die oorspronkelijk is genoemd. De bon is geldig voor de eenmalige aankoop van een licentie en kan niet worden gebruikt voor uitbreiding of verlenging van uw abonnement.

  U kunt mogelijk ook een korting krijgen van onze klantondersteuning. In dat geval wordt de korting slechts eenmaal verstrekt en kunt u niet opnieuw een verzoek om korting indienen.

 • OVERMACHT

  Clario kan niet in gebreke worden gesteld voor een verplichting die valt onder deze Overeenkomst indien de tekortkoming in de nakoming van de verplichting het gevolg is van een gebeurtenis waarover Clario redelijkerwijs geen controle heeft, die onvoorzienbaar is, waarvan het vóórkomen en de gevolgen onvermijdelijk en onoverkomelijk zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot stroomstoringen, internetstoringen, serverstoringen, DDoS-aanvallen, hackaanvallen, virussen, natuurrampen, andere vormen van overmacht, oorlogen, rellen, opstanden, epidemieën of pandemieën (uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie), stakingen of andere georganiseerde arbeidsprotesten, activiteiten van terroristen, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor over het algemeen in de sector geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

 • DIVERSEN

  Leverings- en betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld, zijn niet van toepassing. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Clario met betrekking tot MacKeeper en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot MacKeeper of andere onderwerpen die onder deze Overeenkomst vallen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als nietig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt geïnterpreteerd als beperkt voor zover noodzakelijk is om consistent te zijn met en volledig afdwingbaar te zijn krachtens de toepasselijke wet.

 • SCHEIDBAARHEID

  Indien een bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig of als niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst onaangetast en volledig van kracht.

 • BEGUNSTIGDE DERDEN

  MacKeeper maakt mogelijk gebruik van softwarecomponenten van derden. Niettegenstaande het voorgaande gelden mogelijk andere voorwaarden voor sommige materialen van derden die zijn opgenomen in MacKeeper. We maken met name gebruik van de Bitdefender-engine, ontwikkeld door Bitdefender S.R.L. ('Bitdefender') en Antivirus SAVAPI, ontwikkeld door Avira AG ('Avira') (alleen van toepassing op MacKeeper 4x). Door installatie van onze service Internetbeveiliging, die de functies 'Realtime veilig surfen', 'Automatische beveiligingsupdates' en 'Realtime antivirusscan' bevat, bevestigt u dat u de EULA, de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Bitdefender, en de EULA, de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Avira hebt gelezen en begrepen en ermee instemt. U hoeft uw instemming met de algemene voorwaarden van Bitdefender of de juridische pagina's van Avira niet alsnog, via een afzonderlijk procedure, te bevestigen. Als u niet akkoord gaat met de hierboven vermelde algemene voorwaarden of juridische documenten dient u MacKeeper niet te installeren.

  Voor alle doelstellingen van deze Overeenkomst geldt dat elk van Clario's externe licentiegevers van MacKeeper uitdrukkelijk als beoogde begunstigde derde van deze Overeenkomst wordt aangemerkt en dat deze het recht heeft om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen.

 • EXPORTBEPALINGEN

  De Software en Documentatie kunnen onderworpen zijn aan uitvoerbeperkingen van een of meer landen of rechtsgebieden. U mag de Software of Documentatie niet direct of indirect uitvoeren naar, wederuitvoeren naar, uitbrengen in, of toegankelijk maken vanuit, een rechtsgebied of land waarin dit op grond van wetten, regels of voorschriften verboden is. U moet alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven, en aan alle verplichtingen voldoen (met inbegrip van het verkrijgen van een vereiste uitvoervergunning of andere overheidsgoedkeuring), voordat u de Software of Documentatie uitvoert, wederuitvoert, uitbrengt of anderszins beschikbaar maakt buiten het betreffende land of rechtsgebied.

 • PRIVACY

  Op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst is op de gegevens die u met ons deelt en de privacy van die gegevens onze Privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring kan op elk moment worden gewijzigd. De meest recente versie van de Privacyverklaring kunt u altijd vinden op https://mackeeper.com/privacy-policy/.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED, AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK

  De Partijen erkennen en stemmen er wederzijds mee in dat deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, met uitsluiting van de geldende collisieregels. Indien er tussen de Partijen geschillen, meningsverschillen of onenigheden ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dienen de Partijen alle mogelijkheden voor een minnelijke schikking grondig te verkennen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen, meningsverschillen of onenigheden beoordeeld en middels arbitrage beslecht volgens de regels van het London Court of International Arbitration, die door verwijzing in deze bepaling worden geacht te zijn opgenomen. Het aantal arbiters is één. De plaats, of juridische locatie, van de arbitrage is Londen. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

 • COLLECTIEVE RECHTSZAKEN

  Alle vorderingen moeten in de individuele hoedanigheid van de Partijen aanhangig worden gemaakt, dus niet als eiser of groepslid in een ‘class action’ of representatieve procedure, en de arbiter mag geen vorderingen van meerdere personen samenvoegen, tenzij anderszins is overeengekomen.

 • CONTACT OPNEMEN

  Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via support@mackeeper.com.

24/7

Krijg persoonlijke hulp

Onze ondersteuningsexperts weten alles over Macs. Krijg professionele hulp, wanneer het nodig is.

Chat starten Persoonlijke technische expert
arrow

Voer de app uit

step_1

Klik op Doorgaan

step_2

Klik op Installeren

step_1

Je macOS-versie is lager dan OS 10.11. We bieden je graag MacKeeper 4 aan om de opschonings-, privacy- en beveiligingsproblemen van je macOS op te lossen.