MacKeeper™
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Bijgewerkt: 10.12.2019

Deze overeenkomst voor eindgebruikers (hierna 'Overeenkomst' of 'EULA') vormt een wettelijke overeenkomst tussen u (als natuurlijk persoon of als rechtspersoon) en Clario Tech Limited, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 7 Stratford Place, Marylebone, London, W1C 1AY, United Kingdom (hierna 'Clario' of het 'Bedrijf') betreffende het gebruik van MacKeeper.

Deze EULA kan uitsluitend worden aangegaan door personen van 16 jaar of ouder of personen die toestemming hebben van hun wettelijke voogd. Als u akkoord gaat, verklaart u daarmee dat u meerderjarig bent of over de vereiste toestemming beschikt. Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst met een natuurlijk persoon of rechtspersoon beëindigen en de geldigheidscriteria op elk gewenst moment wijzigen. Deze bepaling is geldig voor zover de wet dit toestaat in het betreffende rechtsgebied.

De MacKeeper-software (het computerprogramma in machineleesbare vorm - de objectcode - dat door Clario is verstrekt op grond van deze Overeenkomst), alsmede de documentatie (alle handleidingen, gebruikersdocumentatie en andere gerelateerde materialen die betrekking hebben op de MacKeeper-software) en/of andere materialen die bij de MacKeeper-software zijn geleverd, zijn door Clario aan u in licentie gegeven, niet aan u verkocht. Clario behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst. In geen geval wordt de broncode van de MacKeeper-software door Clario aan u beschikbaar gesteld. De MacKeeper-software en de documentatie worden gezamenlijk 'MacKeeper' genoemd.

Door de MacKeeper-software geheel of gedeeltelijk te downloaden, te installeren, te kopiëren of op andere wijze te gebruiken, gaat u ermee akkoord aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag u de MacKeeper-software niet gebruiken. Overtreding van enig deel van de Overeenkomst leidt tot beëindiging van uw account.

Clario behoudt zich het recht voor om de Services en/of enige functie van een Service op elk moment te wijzigen, aan te vullen, te beëindigen en/of op te heffen. We kunnen ook de Voorwaarden wijzigen die van toepassing zijn op de functies en uw gebruik van de Services. We zullen redelijke pogingen doen om u voorafgaand aan dergelijke wijzigingen hiervan in kennis te stellen door de wijzigingen te publiceren op onze website. We zijn niet verplicht om u direct van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. We hebben het recht om de criteria voor geschiktheid voor de Services te definiëren en op elk moment wijzigingen in die criteria aan te brengen. Als we deze Overeenkomst en/of Services wijzigen of bijwerken, stemt u in met dergelijke wijzigingen door het gebruik van de Services voort te zetten. Hebt u bezwaar tegen een dergelijke wijziging, dan kunt u als enige mogelijkheid de Services beëindigen en/of opzeggen.

Definities

 • Probleem. Met het woord 'probleem' bedoelt Clario mogelijke tekortkomingen ten aanzien van beveiliging en optimalisatie, verouderde apps, onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf door overbodige of tijdelijke bestanden, en andere aspecten die naar het oordeel van het Bedrijf moeten worden onderzocht en opgelost.

 • Item. Met het woord 'item' bedoelt Clario aspecten ten aanzien van opschoning, optimalisatie en beveiliging die van invloed kunnen zijn op de status van het computersysteem van de klant en die naar het oordeel van het Bedrijf moeten worden onderzocht en opgelost.

FUNCTIONALITEIT VAN MACKEEPER

De functionaliteit van MacKeeper kan variëren, afhankelijk van de versie en generatie software die de klant heeft gekocht. Met name de generaties 4x en 3x omvatten een uitgebreide set opschonings- beveiligings-, optimalisatie- en privacyfuncties. De meeste functionaliteit is samengevoegd in de plugin 'Zoeken en oplossen'. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de functies van de MacKeeper-software (in lagen gesplitst om de leesbaarheid te bevorderen).

MACKEEPER 4X

De functie 'Zoeken en oplossen' biedt een manier om met één klik uw Mac te scannen op items die betrekking hebben op opschoning, beveiliging, prestaties en privacy, en deze items te verhelpen na aankoop van een licentie. Voor zowel het scannen als het oplossen van problemen is 24/7 live chatondersteuning met een technische expert beschikbaar.

OPSCHONING

 • Veilige opschoning
  Deze functie zoekt en verwijdert overbodige bestanden om ruimte op de harde schijf vrij te maken. U kunt eenvoudig bepalen welke bestanden u wilt verwijderen en dit in een paar klikken regelen.

 • Duplicatenzoeker
  Deze functie detecteert en verwijdert kopieën van bestanden die ruimte in beslag nemen op de harde schijf. U kunt ook een aangepaste scan starten om duplicaten in een specifieke Mac-map op te sporen.

 • Slim verwijderprogramma
  Deze functie laat zien hoeveel ruimte apps, widgets, plugins, voorkeurenpanelen en browserextensies op uw Mac innemen, zodat u ze kunt verwijderen. U kunt ook overbodige app-restanten verwijderen die maar blijven verwijzen naar verwijderde apps.

PRESTATIES

 • Geheugenwisser
  Deze functie zorgt voor het opschonen en optimaliseren van het RAM-geheugen (Random Access Memory) van uw Mac, waar alle gegevens van de huidige sessie zijn opgeslagen. U kunt hiermee ook geheugenintensieve apps en processen vinden en stopzetten om te zorgen dat uw Mac beter gaat werken.

 • Updatezoeker
  Deze functie controleert elke geïnstalleerde app op uw Mac op beschikbare updates, ongeacht of de apps afkomstig zijn uit de App Store of een andere bron. Alle verouderde apps kunnen automatisch met één klik worden bijgewerkt.

 • Inlogitems
  Deze functie scant welke processen en apps zijn ingesteld om te starten bij het opstarten van uw Mac. Wanneer u inlogitems verwijdert, is het mogelijk dat uw Mac sneller opstart.

PRIVACY

 • VPN Privé Connect
  Deze functie vormt een virtueel privénetwerk dat uw internetverbinding beveiligt door uw IP-adres te verbergen en uw webgegevens te verzenden via servers over de hele wereld. Deze functie kan uw gegevens versleutelen en uw browseactiviteit verbergen waardoor u tijdens het surfen op internet vrijwel onzichtbaar bent voor internetproviders, adverteerders, hackers en zelfs overheden over de hele wereld.

 • Antitracking
  Dit is een browserextensie die websitetrackers blokkeert en het aantal geblokkeerde en gevonden trackers telt. Deze functie kan op elk moment door gebruikers worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

 • ID Theft Guard
  De functie 'ID Theft Guard' controleert of het e-mailadres van de gebruiker voorkomt in een database met uitgelekte gegevens en toont eventuele andere informatie die is uitgelekt. Er kunnen meerdere e-mailadressen worden toegevoegd die in één keer of in realtime kunnen worden gescand. Alleen de uitgelekte gegevens die wachtwoorden bevatten worden getoond.

 • StopAd
  De functie 'StopAd' verwijdert advertenties en trackingscripts van een pagina voordat deze wordt geopend.

BEVEILIGING

 • Internetbeveiliging
  Dit is een 2-in-1-functie die het volgende omvat:

  1. Antivirus
  
Deze functie blokkeert potentieel gevaarlijke bestanden die zijn geïnfecteerd met virussen, spyware, malware, enzovoort. U kunt een specifiek bestand, een specifieke map of uw hele Mac op virussen controleren.

  2. Adwarewisser
  De functie 'Adwarewisser' zoekt naar apps die met adware zijn geïnfecteerd en ongewenste advertenties op uw Mac kunnen weergeven. U kunt eenvoudig adware-infecties detecteren en van uw Mac verwijderen.

 • Track My Mac
  Track My Mac laat je de huidige locatie van je Mac op een kaart zien, zodat je hem kunt terugvinden in geval van verlies of diefstal. Je kunt je Mac op drie manieren op afstand vergrendelen en foto's bekijken van degene die het verkeerde Mac-wachtwoord invoert: via de plugin Track My Mac, via je MacKeeper-account en via de Track My Mac-app voor iOS.

OPMERKING:

Functies als 'Track My Mac', 'VPN Privé Connect', 'Expert op aanvraag', 'Antitracking', 'ID Theft Guard', 'StopAd' en 'Updatezoeker' zijn alleen beschikbaar als er verbinding met internet is.

Daarnaast is een internetverbinding vereist voor de installatie van MacKeeper, de installatie van 'Internetbeveiliging', het maken van een MacKeeper-account, het bijwerken van de 'Antivirus'- en 'Adwarewisser'-databases, en de updates en upgrades van de MacKeeper-software. Voor sommige proefversies van MacKeeper 4x kan de aanvullende service 'Uw technische expert' worden aangeboden. Deze plugin omvat een gepersonaliseerde controle van onze technische experts.

MACKEEPER 3X

 • De functie 'Zoeken en oplossen' biedt een manier om met één klik uw Mac te scannen op items die betrekking hebben op opschoning, beveiliging en prestaties, en deze items te verhelpen na aankoop van een licentie.

 • Antidiefstal. De functie 'Antidiefstal' spoort de locatie van uw verloren of gestolen Mac op en maakt een foto van de dief. Voor het activeren van deze functie moet u een account maken.

 • De functie 'Duplicatenzoeker' detecteert kopieën van bestanden die ruimte in beslag nemen op de harde schijf.

 • De functie 'Slim verwijderprogramma' zorgt ervoor dat programma's, widgets, voorkeurenpanelen en plugins volledig worden verwijderd.

 • De functie 'Bestandsherstel' geeft u de kans per ongeluk verwijderde bestanden terug te zetten door uw harde schijf te scannen op bestanden die nog kunnen worden hersteld. Na het voltooien van de scan kunt u via de 'Snelle weergave' alle gevonden bestanden bekijken en de gewenste bestanden terugzetten.

 • De functie 'Gegevensversleuteling' maakt uw persoonlijke gegevens onzichtbaar op de harde schijf. U kunt uw gegevens verbergen door een wachtwoord te maken, bestanden of mappen toe te voegen en op Verbergen te klikken.

 • De functie 'Bestandenzoeker' scant uw harde schijf op alle bestanden van een geselecteerd bestandstype.

 • De functie 'Inlogitems' helpt u bepalen welke programma's moeten worden opgestart wanneer u inlogt op uw Mac.

 • De functie 'Schijfgebruik' visualiseert de grootte van uw bestanden en mappen, zodat u de grote items op uw harde schijf makkelijk kunt vinden. Uw mappen worden gescand en afhankelijk van de grootte met verschillende kleuren gemarkeerd.

 • De functie 'Standaardprogramma's' helpt u bepalen welk type bestand met welk programma moet worden geopend.

 • De functie 'Updatezoeker' controleert elk geïnstalleerd programma op uw Mac op beschikbare updates, ongeacht of de programma's afkomstig zijn uit de App Store of een andere bron. Alle apps worden gemarkeerd als 'Up-to-date' of 'Verouderd'. Een verouderde app kan worden bijgewerkt door op 'Updaten' te klikken.

 • De functie 'Snelle opruiming' zoekt en verwijdert overbodige bestanden om schijfruimte vrij te maken. U kunt eenvoudig bepalen welke bestanden u wilt verwijderen en dit in een paar klikken regelen.

 • De functie 'Back-up' voorkomt dat u belangrijke bestanden verliest door reservekopieën in een externe opslagplaats op te slaan, bijvoorbeeld op een USB-stick, een externe harde schijf of via FTP.

 • De functie 'Versnipperaar' verwijdert persoonlijke bestanden die u niet meer nodig hebt, zodat niemand ze ooit nog kan herstellen.

 • De functie 'Geheugenwisser' zorgt voor het opschonen en optimaliseren van het RAM-geheugen (Random Access Memory) van uw Mac, waar alle gegevens van de huidige sessie zijn opgeslagen.

 • De functie 'Internetbeveiliging' is een 3-in-1-functie die het volgende omvat:

  1. 1. 'Realtime veilig surfen' blokkeert websites die in verband worden gebracht met identiteitsdiefstal en andere soorten internetfraude.
  2. 2. 'Automatische beveiligingsupdates' werkt de virusdatabase automatisch bij.
  3. 2. 'Realtime antivirusscan' blokkeert potentieel gevaarlijke bestanden die zijn geïnfecteerd met virussen, spyware, malware, enzovoort.

OPMERKING:

Functies als 'Expert op aanvraag', 'Antidiefstal', 'Veilig surfen' en 'Updatezoeker' zijn niet beschikbaar als er geen internetverbinding is. Daarnaast is een internetverbinding vereist voor de installatie van MacKeeper, de installatie van 'Internetbeveiliging', het maken van een MacKeeper-account, en de updates en upgrades van de software.

 • VERLENING VAN LICENTIE

  Clario kan u, naar eigen goeddunken, een proeflicentie of een commerciële licentie verlenen. Behalve waar anders vermeld, zijn de onder (A) genoemde voorwaarden voor een proeflicentie van toepassing op uw gebruik van MacKeeper als u geen commerciële licentie voor MacKeeper hebt gekocht of op andere wijze rechtmatig hebt verkregen. De onder (B) genoemde voorwaarden voor een commerciële licentie zijn van toepassing op uw gebruik van MacKeeper als u op rechtmatige wijze een licentie voor MacKeeper hebt verkregen. U gaat ermee akkoord MacKeeper niet over te dragen, af te staan, te verhuren, in lease te geven, in sublicentie te geven of uit te lenen aan enige andere persoon of rechtspersoon, behalve waar daarin uitdrukkelijk wordt voorzien in dit document, en dat elke poging daartoe op welke wijze dan ook als een schending van deze Overeenkomst en de rechten van Clario kan worden beschouwd en de licentie ongeldig maakt.

 • A

  VOORWAARDEN PROEFLICENTIE

  Voor evaluatiedoeleinden kan Clario u overeenkomstig de voorwaarden in dit document een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie met een beperkte gebruiksduur en/of beperkte functionaliteit verlenen op basis waarvan u MacKeeper kunt gebruiken.

 • De proeflicentie treedt in werking nadat MacKeeper is geactiveerd via een van de speciale aanbiedingen. MacKeeper is volledig functioneel gedurende het aantal dagen dat staat vermeld in de voorwaarden van de speciale aanbieding, gerekend vanaf de eerste keer dat u het programma uitvoert. Na het verstrijken van de gespecificeerde periode wordt de functionaliteit van MacKeeper automatisch geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld, of wordt u in de gelegenheid gesteld MacKeeper tegen een speciale aanbiedingsprijs te kopen. Als u MacKeeper wilt blijven gebruiken nadat de proefperiode is verstreken, moet u een commerciële licentie kopen of de kortingsprijs van de speciale aanbieding claimen. Meer informatie over de speciale aanbieding kunt u vinden op een van onze websites met speciale aanbiedingen.

  Clario kan u de mogelijkheid geven de software te evalueren door u gratis een gedeeltelijke oplossing aan te bieden. Een dergelijke oplossing staat gelijk aan een eenmalig gebruik van MacKeeper met beperkte functionaliteit. Als u MacKeeper wilt blijven gebruiken, moet u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie kopen.

 • B

  VOORWAARDEN COMMERCIËLE LICENTIE

  Clario verleent u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op het gebruik van MacKeeper, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden die in dit document staan vermeld.

 • ABONNEMENT

  De MacKeeper-software is beschikbaar op basis van een abonnement ('Abonnementen'). Dit betekent dat de kosten vooraf en op een terugkerende, periodieke basis in rekening worden gebracht (elke periode wordt een 'factureringscyclus' genoemd). Een factureringscyclus is meestal maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het abonnement dat u bij de aanschaf hebt geselecteerd. Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd met behulp van de factureringsgegevens die u hebt opgegeven, tenzij het abonnement door u of door Clario is opgezegd. U ontvangt vóór de verlengingsdatum van uw abonnement een herinnering via e-mail.

  MacKeeper biedt de volgende typen abonnementen:

  • Levensduurabonnement (alleen beschikbaar voor MK 2-versies)

  • Abonnement voor 24 (vierentwintig) maanden / 2 (twee) jaar

  • Abonnement voor 12 (twaalf) maanden / 1 (één) jaar

  • Abonnement voor 6 (zes) maanden

  • Abonnement voor 1 (één) maand

 • OPZEGGING VAN ABONNEMENT

  U kunt uw Abonnement op elk moment opzeggen via uw account of door contact op te nemen met onze Customer Support. Wanneer u uw Abonnement opzegt, kunt u er nog gebruik van blijven maken tot het einde van de factureringscyclus waarin u de opzegging hebt gedaan. Nadat de factureringscyclus is beëindigd en uw abonnement is opgezegd, hebt u geen toegang meer tot de MacKeeper-software.

  Een levensduurabonnement biedt u toegang tot de MacKeeper-software vanaf het moment van aankoop tot aan het moment dat de software niet meer beschikbaar is. Clario geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de verwachte levensduur van de MacKeeper-software, en door een levensduurabonnement aan te schaffen, erkent u en stemt u ermee in dat MacKeeper in de toekomst kan worden gewijzigd of beëindigd.

 • GRATIS PROEFPERIODE

  Het Bedrijf kan u, naar eigen goeddunken, een gratis proefperiode aanbieden voor een beperkte periode ('Gratis proefperiode'). U wordt mogelijk gevraagd uw factureringsgegevens op te geven om u te registreren voor de Gratis proefperiode. Op de laatste dag van de Gratis proefperiode worden automatisch de van toepassing zijnde abonnementskosten in rekening gebracht voor het type Abonnement dat u hebt geselecteerd, tenzij u het abonnement hebt opgezegd. Clario behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (i) de voorwaarden van de Gratis proefperiode te wijzigen, of (ii) de aanbieding van de Gratis proefperiode te annuleren.

 • OPZEGGING GRATIS PROEFPERIODE

  Gedurende de Gratis proefperiode worden er geen kosten in rekening gebracht voor het uitproberen van de MacKeeper-software. U kunt de Gratis proefperiode op elk moment opzeggen. We sturen u een herinnering wanneer uw Gratis proefperiode bijna is afgelopen, zodat u uw account kunt annuleren als u geen lid van MacKeeper wilt worden.

 • ONLINE ACTIVERING

  Voor gebruik conform de voorwaarden voor een commerciële licentie, moet de MacKeeper-software online worden geactiveerd. Clario heeft het recht naar eigen inzicht de exacte technische voorwaarden te wijzigen volgens welke niet-geactiveerde exemplaren van MacKeeper stoppen met werken.

  Tijdens de online activering dient u persoonlijke gegevens te verstrekken. U hebt een actieve, werkende internetverbinding nodig om uw exemplaar van MacKeeper te activeren. Uw gelicentieerd gebruik van MacKeeper is gebonden aan de computer(s) die u hebt gebruikt om de activering uit te voeren.

  Deze licentie geeft u het recht MacKeeper te activeren en te gebruiken op (a) één computer die door meerdere mensen wordt gebruikt of (b) meerdere computers, binnen een redelijke limiet, die door een en dezelfde persoon worden gebruikt. Via uw MacKeeper-account kunt u uw licentie vanaf een van uw computers overzetten naar een andere en MacKeeper op één computer tegelijk gebruiken. Clario heeft het recht voornoemde redelijke limiet naar eigen inzicht vast te stellen of te wijzigen. Deze licentie staat niet toe dat MacKeeper door meerdere gebruikers op meerdere computers wordt gebruikt.

 • OVERDRACHT

  Het is uw persoonlijk recht om het geactiveerde exemplaar van MacKeeper over te zetten naar een andere computer. U kunt uw geactiveerde exemplaar van de MacKeeper-software overzetten naar een andere computer via uw MacKeeper-account, of door contact op te nemen met onze Customer Support op support@mackeeper.com.

 • AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN

  De auteursrechten en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op MacKeeper en op volledige of gedeeltelijke kopieën die u maakt, berusten bij Clario of zijn licentiegevers. Clario geeft u toestemming MacKeeper te gebruiken, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle rechten die niet specifiek door Clario zijn verleend, zijn voorbehouden aan Clario. U gaat ermee akkoord het mechanisme/principe van de functionaliteit niet te wijzigen, aan te passen, om te zetten, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te openbaren, de functionaliteit zelf te wijzigen, of om derden toe te staan benchmarks of andere testen op MacKeeper uit te voeren, met uitzondering van de gebruiksdoeleinden die op grond van deze Overeenkomst zijn toegestaan. Clario is bereid u tegen redelijke voorwaarden de informatie te verstrekken die nodig is om taken uit te voeren met betrekking tot compatibel programmeren. U gaat ermee akkoord geen labels te verwijderen die aangeven dat de auteursrechten en andere intellectuele, industriële of eigendomsrechten bij Clario en/of bij derden berusten.

 • WIJZIGINGSRECHTEN

  U gaat ermee akkoord bibliotheken en bronnen die zijn opgenomen in de MacKeeper-software niet te vervangen of op enige wijze te wijzigen.

 • UPDATES EN UPGRADES

  Clario verstrekt u mogelijk automatische updates en/of upgrades voor MacKeeper. De updates zijn standaard ingeschakeld, zodat u steeds beschikt over de nieuwste functies en verbeteringen van de software. Bij problemen kunt u contact opnemen met onze Customer Support op support@mackeeper.com.

  Indien een MacKeeper-update en/of -upgrade betaalde aanbiedingen omvat, wordt u daarvan via de software op de hoogte gesteld. U hebt dan de mogelijkheid een dergelijke installatie te weigeren en/of de installatie van de software volledig ongedaan te maken.

  De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van toepassing op software-updates en/of -upgrades die worden geleverd door Clario en die het oorspronkelijke MacKeeper-product vervangen en/of aanvullen.

 • WIJZIGINGEN

  OP HET MOMENT VAN AANKOOP BEVAT DE SOFTWARE MOGELIJK NIET ALLE (OF ANDERE DAN DE) FUNCTIES EN ONDERDELEN WAARMEE WORDT GEADVERTEERD. FUNCTIES EN ONDERDELEN KUNNEN IN DE TOEKOMST WORDEN GEWIJZIGD. IN GEVAL VAN MATERIËLE WIJZIGINGEN AAN MACKEEPER ZAL CLARIO DE GEBRUIKER DAARVAN OP DE HOOGTE STELLEN VIA E-MAIL, DE SOFTWARE EN/OF DE WEBSITE.

 • FEEDBACK

  U stemt ermee in dat als u suggesties voor het verbeteren van de software ('Feedback') bij het Bedrijf indient, u door de indiening of het geven van de suggestie wereldwijd alle rechten, aanspraken of belangen ten aanzien van de Feedback daadwerkelijk en onherroepelijk overdraagt aan het Bedrijf zonder het recht op enige vergoeding of enige royalty's van ons en dat u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, afstand doet van enige morele rechten die u op de Feedback zou kunnen hebben.

 • VERWIJDEREN

  Lees voordat u de installatie van MacKeeper ongedaan maakt de instructies op de officiële website https://mackeeper.com/uninstall_mackeeper/.

 • AANVULLENDE SERVICES

  Gedurende een periode die gelijk is aan de duur van uw abonnement biedt Clario u mogelijk beperkte gratis antivirusupdates aan.

 • AANVULLENDE ACTIVERINGEN

  Overeenkomstig de voorwaarden voor de commerciële licentie is het niet toegestaan MacKeeper te activeren en te gebruiken op meer computers dan het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen. Bij wijze van service aan u kan Clario, naar eigen goeddunken, besluiten u toestemming te geven om MacKeeper binnen een redelijke limiet op extra computers te activeren. Los van een dergelijk besluit is aan u slechts een licentie verleend op het gelijktijdig gebruik van MacKeeper op het aantal computers waarvoor u de genoemde licentie(s) hebt verkregen.

  Clario kan, naar eigen goeddunken, besluiten verdere activeringen die op grond van de genoemde licentie(s) zijn uitgevoerd op te schorten, en/of de genoemde licentie(s) ongeldig te verklaren, indien Clario het aantal activeringen dat op grond van de genoemde licentie(s) is uitgevoerd als buitensporig beschouwd. U en/of de persoon die de activering uitvoert, wordt op de hoogte gebracht van een dergelijk besluit, hetzij a) schriftelijk, b) via e-mail, c) telefonisch en/of d) vanuit de MacKeeper-software.

 • UITSLUITING VAN GARANTIE

  U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U MACKEEPER OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. MACKEEPER WORDT GELEVERD IN ZIJN HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN CLARIO, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS (HIERNA GEZAMENLIJK 'CLARIO') WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ENIGE GARANTIES VAN EIGENDOM EN/OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. CLARIO GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN MACKEEPER VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN MACKEEPER ZAL WORDEN GECORRIGEERD. DAARNAAST GEEFT CLARIO GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN MACKEEPER OP HET GEBIED VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID OF OP ENIG ANDER GEBIED. CLARIO GEEFT GEEN GARANTIE DAT MACKEEPER CORRECT WERKT ALS U AUTOMATISCHE UPDATES VAN MACKEEPER UITSCHAKELT, ZOALS GESPECIFICEERD IN HET GEDEELTE 'UPDATES EN UPGRADES' VAN DEZE OVEREENKOMST. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INLICHTINGEN OF ADVIEZEN DIE ZIJN GEGEVEN DOOR CLARIO, EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN CLARIO OF EEN ANDERE PARTIJ SCHEPPEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT MACKEEPER. INDIEN MACKEEPER DEFECT BLIJKT TE ZIJN, KOMEN DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES VOOR UW REKENING (EN NIET VOOR REKENING VAN CLARIO OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN CLARIO). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. CLARIO GEEFT GEEN GARANTIE DAT COMPUTERHARDWARE OF -SOFTWARE NIET WORDT BESCHADIGD DOOR DE SOFTWARE OF DOOR GEGEVENS DIE U DOWNLOADT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN, UITVOEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. CLARIO RAADT U TEN ZEERSTE AAN ALLE SOFTWARE OP VIRUSSEN TE CONTROLEREN VOORDAT U DEZE INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOORZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH CLARIO NOCH EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN/OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE EN GEVOLGSCHADE, NOCH DE VERPLICHTING AANVAARDEN TOT HET BETALEN VAN COMPENSERENDE OF BESTRAFFENDE SCHADEVERGOEDINGEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN MACKEEPER OF OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAANDE MET DEZE LICENTIE. IN ALLE GEVALLEN IS DE HELE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLARIO OP GROND VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE LICENTIE BEPERKT TOT HET DAADWERKELIJK BETAALDE BEDRAG DAT TOEWIJSBAAR IS AAN DE HIERAAN TEN GRONDSLAG LIGGENDE SOFTWARE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF OP BEPAALDE PUNTEN BEPERKEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE LICENTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 • BEPERKING VAN ONDERSTEUNING

  Clario streeft ernaar u via e-mail, telefoon en chat ondersteuning te bieden met betrekking tot uw gebruik van MacKeeper. De genoemde ondersteuning is beperkt tot onderwerpen die betrekking hebben op het algemeen gebruik van MacKeeper. Clario is niet verplicht u algemene adviezen te geven over onderliggende of gerelateerde technologieën van MacKeeper. Clario behoudt zich het recht voor om elke vorm van ondersteuning die betrekking heeft op het gebruik van oudere releases van MacKeeper te beëindigen wanneer er een nieuwe release van MacKeeper, hetzij gratis of tegen betaling, wordt uitgegeven.

 • SCHADELOOSSTELLING

  U stemt ermee in Clario, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers, vertegenwoordigers, operationele serviceproviders en leveranciers te behoeden voor alle aanspraken, vorderingen en/of acties, en Clario, zijn gelieerde bedrijven en zijn en/of hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, alsmede hun respectieve bestuurders, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers, leveranciers, licentiegevers en contractanten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten voor rechtshulp) die voortvloeien uit een door u begane schending of overtreding van deze licentie, een door u begane inbreuk, malversatie, schending van de rechten van enige andere partij, overtreding of niet-naleving van enige wet of regelgeving, of een door u uitgevoerde aanpassing aan of export van MacKeeper. Clario behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van enige aanspraken of acties en alle onderhandelingen met betrekking tot de afwikkeling of schikking op zich te nemen, en u stemt ermee in op verzoek van Clario hieraan uw volledige medewerking te verlenen.

 • TECHNISCHE EN GERELATEERDE INFORMATIE

  Clario en zijn dochterondernemingen kunnen technische en gerelateerde gegevens verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische gegevens die betrekking hebben op uw computer, systeem en softwaretoepassingen. Het staat Clario en zijn dochterondernemingen vrij om deze gegevens in welke vorm dan ook te gebruiken, op voorwaarde dat de gegevens niet naar uw computer of naar u persoonlijk te herleiden is. Elke verzameling van technische en gerelateerde gegevens die door Clario en zijn dochterondernemingen is gemaakt, is zodanig beperkt dat Clario en zijn dochterondernemingen geen reconstructie kunnen maken van de inhoud van bestanden en mappen die u vanuit MacKeeper gebruikt of van enige andere persoonlijke bestanden en mappen die toegankelijk zijn voor MacKeeper wanneer u het programma gebruikt.

 • LICENTIECODE

  Clario verstrekt u mogelijk een licentiecode of licentiesleutel, die u nodig kunt hebben om MacKeeper te activeren conform de voorwaarden van de commerciële licentie. Clario en zijn dochterondernemingen en distributeurs kunnen de genoemde licentiecode of licentiesleutel aan u persoonlijk koppelen. Elke uitgegeven licentiecode of licentiesleutel is uitsluitend bedoeld voor uw gebruik en mag niet door u worden gedistribueerd, gepubliceerd of op andere wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van Clario hebt gekregen.

 • PERIODE EN BEËINDIGING

  Beëindiging door u. U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door uw abonnement op te zeggen of door het gebruik van MacKeeper te staken of alle exemplaren van MacKeeper te vernietigen. De informatie over het opzeggen van uw abonnement kunt u vinden in onze algemene voorwaarden op https://mackeeper.com/terms-conditions/. U kunt ook contact opnemen met onze klantondersteuning via support@mackeeper.com.

  Beëindiging door Clario. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten, kan Clario deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als u niet voldoet aan een van de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld. In dat geval moet u al het gebruik van MacKeeper staken en alle exemplaren van MacKeeper vernietigen die in uw bezit zijn. Indien Clario geen actie onderneemt om deze Overeenkomst te beëindigen nadat u een van de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan vermeld hebt overtreden, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van de rechten die krachtens deze en andere bepalingen aan MacKeeper zijn voorbehouden.

 • RESTITUTIEBELEID

  Mocht u een restitutie willen ontvangen, raadpleeg dan hier ons Restitutiebeleid. Bepaalde restitutieverzoeken kunnen van geval tot geval door het Bedrijf worden onderzocht en naar eigen goeddunken worden ingewilligd.

 • ONONDERBROKEN SERVICE

  Een herfacturering is een automatische verlenging van een abonnement waarbij gebruik wordt gemaakt van de factureringsgegevens die zijn opgegeven door de Klant. Alle informatie over herfacturering kan door de Customer Support worden toegelicht of via uw MacKeeper-account worden verkregen.

  U ontvangt vóór de verlengingsdatum van uw abonnement een herinnering via e-mail. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

 • KORTINGEN

  U kunt een kortingsbon ontvangen waarmee u een licentie kunt kopen tegen een lagere prijs dan de prijs die oorspronkelijk is genoemd. De bon is geldig voor de eenmalige aankoop van een licentie en kan niet worden gebruikt voor uitbreiding of verlenging van uw abonnement.

  U kunt mogelijk ook een korting krijgen van onze klantondersteuning. In dat geval wordt de korting slechts eenmaal verstrekt en kunt u niet opnieuw een verzoek om korting indienen.

 • OVERMACHT

  Clario kan niet in gebreke worden gesteld voor een verplichting die valt onder de Overeenkomst indien de tekortkoming in de nakoming van de verplichting het gevolg is van een gebeurtenis waarover Clario geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stroomstoringen, internetstoringen, serverstoringen, DDoS-aanvallen, hackaanvallen, virussen, natuurrampen, oorlogen, rellen, opstanden, epidemieën, stakingen of andere georganiseerde vakbondsacties, activiteiten van terroristen, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor over het algemeen in de sector geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

 • DIVERSEN

  Leverings- en betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden die door u zijn opgesteld, zijn niet van toepassing. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Clario met betrekking tot MacKeeper en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen en verklaringen met betrekking tot MacKeeper of andere onderwerpen die onder deze Overeenkomst vallen. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als nietig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt aangemerkt, blijven de andere bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt geïnterpreteerd als beperkt voor zover noodzakelijk is om consistent te zijn met en volledig afdwingbaar te zijn krachtens de toepasselijke wet.

 • SCHEIDBAARHEID

  Indien een deel van deze licentie als ongeldig of als niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de resterende bepalingen van deze licentie onaangetast en volledig van kracht.

 • BEGUNSTIGDE DERDEN

  MacKeeper maakt mogelijk gebruik van softwarecomponenten van derden. Niettegenstaande het voorgaande gelden mogelijk andere voorwaarden voor sommige materialen van derden die zijn opgenomen in de MacKeeper-software. In het bijzonder willen we u erop wijzen dat we Antivirus SAVAPI gebruiken, dat is ontwikkeld door Avira AG. Door installatie van onze service 'Internetbeveiliging', die de functies 'Realtime veilig surfen', 'Automatische beveiligingsupdates' en 'Realtime antivirusscan' bevat, bevestigt u de EULA, de voorwaarden en het privacybeleid van Avira AG te hebben gelezen en begrepen en daarmee in te stemmen. U hoeft uw instemming met de voorwaarden en het privacybeleid van Antivirus SAVAPI niet alsnog, via een afzonderlijk procedure, te bevestigen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de juridische documenten die hierboven staan vermeld met betrekking tot Antivirus SAVAPI, alsmede de Voorwaarden, de EULA en de Privacyverklaring van MacKeeper, dient u MacKeeper niet te installeren.

  Voor alle doelstellingen van deze Overeenkomst geldt dat elk van Clario's externe licentiegevers van MacKeeper uitdrukkelijk als beoogde begunstigde derde van deze Overeenkomst wordt aangemerkt en dat deze het recht heeft om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen.

 • PRIVACY

  Op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst is op de gegevens die u met ons deelt en de privacy van die gegevens onze Privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring kan op elk moment worden gewijzigd. De meest recente versie van de Privacyverklaring kunt u altijd vinden op https://mackeeper.com/privacy-policy/.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED, AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK

  De partijen erkennen en stemmen er wederzijds mee in dat deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, met uitsluiting van de geldende collisieregels. Indien er tussen de partijen geschillen, meningsverschillen of onenigheden ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dienen de partijen alle mogelijkheden voor een minnelijke schikking grondig te verkennen. Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen, meningsverschillen of onenigheden beoordeeld en middels arbitrage beslecht door het International Centre for Dispute Resolution® (ICDR; het internationaal centrum voor geschillenbeslechting) in overeenstemming met zijn International Dispute Resolution Procedures (internationale geschillenbeslechtingsprocedures) zoals gewijzigd door het ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes (online geschillenprotocol voor fabrikanten/leveranciers) dat op dat moment van toepassing is. Ga naar www.icdr.org voor de International Dispute Resolution Procedures en het ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd.

  DE PARTIJEN IN DEZE OVEREENKOMST ZIEN AF VAN JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE LICENTIE. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT VERZUIM OF VERTRAGING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN BIJ DE UITOEFENING VAN ENIG RECHT, ENIGE BEVOEGDHEID OF ENIG VOORRECHT OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ZAL WORDEN GEZIEN ALS EEN VERKLARING VAN AFSTAND DAARVAN. EVENMIN ZAL ÉÉN ENKELE OF EEN GEDEELTELIJKE UITOEFENING DE VERDERE UITVOERING DAARVAN OF DE UITVOERING VAN ENIG ANDER RECHT, ENIGE ANDERE BEVOEGDHEID of ENIG ANDER VOORRECHT OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST UITSLUITEN.

 • CONTACT OPNEMEN

  Vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom. Stuur een e-mail naar support@mackeeper.com of neem schriftelijk contact met ons op via het adres 7 Stratford Place, Marylebone, London, W1C 1AY, United Kingdom.

24/7

Krijg persoonlijke hulp

Onze ondersteuningsexperts weten alles over Macs. Krijg professionele hulp, wanneer het nodig is.

Chat starten Persoonlijke technische expert
arrow

Voer de app uit

step_1

Klik op Doorgaan

step_2

Klik op Installeren

step_1

Je macOS-versie is lager dan OS 10.11. We bieden je graag MacKeeper 4 aan om de opschonings-, privacy- en beveiligingsproblemen van je macOS op te lossen.