1

LİSANSIN VERİLMESİ

Kromtech kendi inisiyatifine göre size bir Deneme Lisansı veya Ticari Lisans verebilir. Aksi belirtilmedikçe, MacKeeper için bir Ticari Lisans satın almadığınız ya da meşru başka bir yolla elde etmediğiniz sürece, MacKeeper kullanımınız için (A) maddesi altında açıklanan Deneme Lisansı Şartları geçerlidir. MacKeeper için meşru olarak bir Ticari Lisans elde ettiyseniz, MacKeeper kullanımınız için (B) maddesi altında açıklanan Ticari Lisans Şartları geçerlidir.

A

DENEME LİSANSI ŞARTLARI

Kromtech, MacKeeper'ı zaman sınırlamalı ve/veya işlev sınırlamalı değerlendirme amacıyla kullanmanız için size münhasır olmayan ve devredilemez bir lisansı yalnızca işbu Sözleşmede açıklanan şartlar ve koşullara uygun olarak verebilir. İşbu Sözleşmede açıkça öngörülen durumlar haricinde, MacKeeper'ı başka herhangi bir kişi veya kuruma devretmemeyi, temlik etmemeyi, kiralamamayı, alt lisansla vermemeyi veya ödünç vermemeyi ve başka herhangi bir yolla bu tür bir girişimde bulunulmasının, işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile Kromtech'in haklarının ihlali olarak değerlendirilebileceğini ve lisansı hükümsüz ve geçersiz kılacağını kabul edersiniz.

A1

MacKeeper'ın özel tekliflerden biri aracılığıyla etkinleştirilmesinden sonra yürürlüğe giren Deneme Politikası uyarınca, MacKeeper ilk çalıştırdığınız andan başlayarak özel teklif koşullarında belirtilen gün sayısı boyunca tam olarak işlevseldir. Belirtilen süre dolduğunda, MacKeeper işlevlerinin tamamı veya bir kısmı otomatik olarak devre dışı bırakılır ya da size özel bir fiyat teklif edilebilir. MacKeeper'ı deneme süresinden sonra kullanmak isterseniz, Ticari Lisans satın almanız ya da özel teklifte size sunulan indirimli fiyattan yararlanmanız gerekir. Özel teklif hakkında daha fazla bilgiye özel teklif web sitelerimizin birinden ulaşabilirsiniz.

A2

Kromtech, size bir kerelik sınırlı işlevli MacKeeper kullanım imkanı tanıyan kısmi düzeltmeyi ücretsiz vererek yazılımı değerlendirme olanağı sunabilir. MacKeeper'ı kullanmaya devam edebilmek için, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans satın almanız gerekir.

B

TİCARİ LİSANS ŞARTLARI

Kromtech, MacKeeper'ı kullanmanız için münhasır olmayan bir lisansı size yalnızca işbu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullara uygun olarak verir. İşbu Sözleşmede açıkça öngörülen durumlar haricinde, MacKeeper'ı başka herhangi bir kişi veya kuruma devretmemeyi, temlik etmemeyi, kiralamamayı, alt lisansla vermemeyi veya ödünç vermemeyi ve başka herhangi bir yolla bu tür bir girişimde bulunulmasının, işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile Kromtech'in haklarının ihlali olarak değerlendirilebileceğini ve lisansı hükümsüz ve geçersiz kılacağını kabul edersiniz.

B1
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLEŞTİRME

MacKeeper Yazılımının Ticari Lisans Şartları uyarınca kullanılabilmesi için çevrimiçi etkinleştirme gereklidir. Kromtech, etkinleştirilmemiş MacKeeper kopyalarının tam olarak hangi teknik koşullar altında çalışmayacağını tamamen kendi takdirine göre ayarlamaya karar verebilir.

Çevrimiçi etkinleştirme sırasında kişisel bilgiler sunmanız gerekir. MacKeeper kopyanızı etkinleştirebilmek için etkin ve işlevsel bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Lisanslı MacKeeper kullanımınız, etkinleştirme işlemini hangi bilgisayar veya bilgisayarlarda tamamladığınıza bağlıdır.

Bu Lisans, size MacKeeper'ı (a) birden fazla kişi tarafından kullanılan tek bir bilgisayarda ya da (b) makul sınırlar dahilinde, sadece ve sadece tek bir kişi tarafından kullanılan birden fazla bilgisayarda etkinleştirme ve kullanma hakkını verir. Kromtech hesabınız aracılığıyla Lisansınızı bilgisayarlarınızın birinden diğerine aktarabilir ve MacKeeper'ı aynı anda yalnızca bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Kromtech, söz konusu makul sınırların kapsamını tamamen kendi takdirine göre tanımlayabilir ve ayarlayabilir. Bu Lisans, birden fazla kullanıcının MacKeeper'ı birden fazla bilgisayarda kullanmasına izin vermez.

B2
AKTARIM

MacKeeper Yazılımının etkinleştirilmiş kopyasını başka bir bilgisayara aktarma hakkı kişiye özeldir. MacKeeper Yazılımının etkinleştirilmiş kopyasını başka bir bilgisayara aktarmak için, MacKeeper hesabını ziyaret etmeniz veya Müşteri Destek Birimimizle iletişime geçmeniz gerekebilir.

2

GENEL ŞARTLAR

Bu Genel Şartlar, Ticari Lisans için geçerlidir. İşbu sözleşme sadece en az 16 yaşında veya yasal vasilerinin iznine sahip olan kişiler için geçerlidir. Sözleşmeyi kabul ederek, yasal yaşta olduğunuzu veya gerekli izne sahip olduğunuzu onaylarsınız. Şirket, tamamen kendi takdirine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi ile sözleşmeyi feshedebilir ve uygunluk ölçütlerini istediği zaman değiştirebilir. Bu hüküm, ilgili yargı alanının elverdiği en geniş ölçüde geçerlidir.

TELİF HAKKI VE KISITLAMALAR

MacKeeper'a ve sizin oluşturduğunuz tam veya kısmi MacKeeper kopyalarına ilişkin telif hakkı ve diğer fikri, sınai ve/veya mülkiyet hakları Kromtech veya lisans verenlerine aittir. Kromtech, MacKeeper'ı yalnızca işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanmanıza izin verir. Özellikle Kromtech tarafından verilmeyen tüm haklar Kromtech tarafından saklı tutulur. İşbu Sözleşmede izin verilen kullanımlar hariç olmak üzere, MacKeeper üzerinde değişiklik, uyarlama, çeviri, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme işlemi uygulamayacağınızı veya başka bir mekanizma/çalışma prensibi ortaya çıkarma ya da işlev değiştirme girişiminde bulunmayacağınızı veya herhangi bir üçüncü tarafın MacKeeper'ı karşılaştırma veya diğer testlere tabi tutmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. Kromtech, makul şartlar dahilinde uyumlu programlamayla ilgili işleri yapmanız için size gerekli bilgileri sunma konusunda isteklidir. Kromtech'in Kromtech ve/veya üçüncü taraflara ait telif hakkı ve diğer fikri, sınai veya mülkiyet haklarının öznesi olduğunu gösteren herhangi bir etiketi kaldırmayacağınızı kabul edersiniz.

DEĞİŞİKLİK HAKLARI

MacKeeper yazılımının içerdiği kitaplık ve kaynakları herhangi bir şekilde yenilemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul edersiniz.

GÜNCELLEMELER

Kromtech, size otomatik MacKeeper güncellemeleri sunabilir. Size yazılımla ilgili en yeni özellik ve iyileştirmelerin sunulması için otomatik güncellemeler varsayılan olarak açıktır. Herhangi bir zorlukla karşılaşmanız durumunda lütfen MacKeeper Müşteri Destek Bölümü ile iletişime geçin.

Bir MacKeeper güncellemesinin herhangi bir ücretli teklif içermesi durumunda, yazılımın kendisi aracılığıyla bundan haberdar edilirsiniz ve söz konusu güncellemenin yüklenmesini reddetme ve/veya yazılımı tamamen kaldırma olanağına sahip olursunuz.

EK HİZMETLER

Kromtech, abonelik planınızın süresine eşit bir süre boyunca ücretsiz antivirüs güncellemeleri ile ilgili sınırlı hizmet sunabilir.

EK ETKİNLEŞTİRMELER

Ticari Lisans, MacKeeper'ın söz konusu Lisans ya da Lisansları edindiğiniz bilgisayar sayısından daha fazla bilgisayarda etkinleştirilmesine ve kullanılmasına izin vermez. Kromtech, tamamen kendi takdirine göre ve sizin rahatınız için, MacKeeper'ı makul sınırlar dahilinde daha fazla sayıda bilgisayarda etkinleştirmenize müsaade etmeye karar verebilir. Böyle bir karar verilse bile, MacKeeper'ı yalnızca söz konusu Lisans ya da Lisansları edindiğiniz bilgisayar sayısı kadar bilgisayarda eşzamanlı olarak kullanmak için lisansa sahipsinizdir.

Kromtech, söz konusu Lisans ya da Lisanslar kapsamında yapılan etkinleştirme sayısının aşırı olduğuna kanaat getirirse, tamamen kendi takdirine göre, söz konusu Lisans ya da Lisanslar kapsamında yapılan ek etkinleştirmeleri askıya almaya ve/veya söz konusu Lisans ya da Lisansları geçersiz ve hükümsüz kılmaya karar verebilir. Bu tür bir karar, size ve/veya etkinleştirmeyi yapan kişiye a) yazılı olarak, b) e-posta yoluyla, c) telefon yoluyla ve/veya d) MacKeeper Yazılımı içerisinden bildirilir.

GARANTİ REDDİ BEYANI

MACKEEPER'I RİSK SORUMLULUĞU TAMAMEN SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANDIĞINIZI AÇIKÇA İKRAR VE KABUL EDERSİNİZ. MACKEEPER, "OLDUĞU GİBİ" VE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SUNULMAKTA VE KROMTECH, İŞTİRAKLERİ VE BUNLARIN KENDİ LİSANS VERENLERİ (BUNDAN BÖYLE TOPLUCA "KROMTECH" OLARAK ANILACAKTIR), TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER YA DA MÜLKİYET HAKKI VE/VEYA İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. KROMTECH, MACKEEPER'IN İÇERDİĞİ İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI YA DA MACKEEPER'IN ÇALIŞMASININ DÜZELTİLECEĞİ YÖNÜNDE GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AYRICA KROMTECH, MACKEEPER KULLANIMI VEYA MACKEEPER KULLANMANIN SONUÇLARINA İLİŞKİN, DOĞRULUK, KESİNLİK VEYA GÜVENİLİRLİK BAKIMINDAN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR BAKIMDAN GARANTİ VERMEMEKTE YAHUT HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. KROMTECH, İŞBU SÖZLEŞMENİN "GÜNCELLEMELER" BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN OTOMATİK MACKEEPER GÜNCELLEMELERİNİ KAPATTIĞINIZ TAKDİRDE MACKEEPER'IN DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. KROMTECH, KROMTECH'İN YETKİLİ TEMSİLCİSİ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TARAFÇA VERİLEN HERHANGİ BİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ YA DA TAVSİYE, MACKEEPER'A İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR. MACKEEPER'IN KUSURLU ÇIKMASI DURUMUNDA, GEREKLİ TÜM SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME İŞLEMLERİNİN MALİYETİNİN TAMAMI SİZİN TARAFINIZDAN KARŞILANACAKTIR (VE KROMTECH VEYA KROMTECH'İN YETKİLİ TEMSİLCİSİ BÖYLE BİR SORUMLULUK ALTINDA OLMAYACAKTIR). BAZI YARGI ALANLARINDA BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BUNA GÖRE, BU LİSANS KAPSAMINDA TANIMLANAN BAZI İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. KROMTECH, HERHANGİ BİR BİLGİSAYAR DONANIM VEYA YAZILIMININ, YAZILIMDAN VEYA YAZILIMI KULLANARAK İNDİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR VERİDEN ZARAR GÖRMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. YAZILIMI İNDİRMEYE, YÜKLEMEYE, KOPYALAMAYA, ÇALIŞTIRMAYA VE KULLANMAYA İLİŞKİN RİSK SORUMLULUĞU TAMAMEN SİZE AİTTİR. KROMTECH, YÜKLEME VEYA KULLANIM ÖNCESİNDE TÜM YAZILIMLARI VİRÜS KONTROLÜNDEN GEÇİRMENİZİ ÖZELLİKLE ÖNERMEKTEDİR.

SORUMLULUK SINIRLAMASI

KANUNLARIN ELVERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, KROMTECH VE İŞTİRAKLERİ, KROMTECH'İN VEYA İŞTİRAKLERİNİN KENDİ GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, LİSANS VERENLERİ VE/VEYA YÜKLENİCİLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN, MACKEEPER KULLANIMI İLE BAĞLANTILI VEYA BUNDAN DOĞAN YA DA BU LİSANS İLE BAŞKA ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN, ZARAR KARŞILIĞI, RİSK YÜZÜNDEN OLUŞAN, ARIZİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, FAZLADAN VEYA CEZAİ TAZMİNATLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZİYANDAN SORUMLU OLAMAYACAĞINI İKRAR VE KABUL EDERSİNİZ. HER HALÜKARDA, KROMTECH'İN BU LİSANSIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ KAPSAMINDAKİ TÜM SORUMLULUĞU, İLGİLİ YAZILIM İÇİN GERÇEKTE ÖDENEN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. BAZI YARGI ALANLARINDA TAZMİNAT VE ÇARELERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA BUNLARA BELİRLİ SINIRLAMALAR GETİRİLMESİNE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BUNA GÖRE, BU LİSANS KAPSAMINDA TANIMLANAN BAZI İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

DESTEK SINIRLAMASI

Kromtech, MacKeeper kullanımınızla ilgili olarak size e-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunmak için çaba gösterecektir. Söz konusu destek, temel MacKeeper kullanımı kapsamına giren konularla sınırlı olacaktır. Kromtech, MacKeeper'ın temelini oluşturan veya MacKeeper ile ilgili olan teknolojiler hakkında size genel tavsiyeler sunmak zorunda değildir. Kromtech, MacKeeper'ın ücretsiz veya ücretli yeni bir sürümü kullanıma sunulduğunda MacKeeper'ın daha önceki sürümlerinin kullanımına ilişkin herhangi bir destek sunmayı bırakma hakkını saklı tutmaktadır.

TAZMİN

Bu Lisansın sizin tarafınızdan çiğnenmesi veya ihlal edilmesi, bozulması, kötüye kullanımı ya da başka herhangi bir tarafın haklarının sizin tarafınızdan ihlal edilmesi, herhangi bir kanun veya düzenlemeye karşı gelmeniz ya da uymamanız veya MacKeeper'ın sizin tarafınızdan tadil veya ihraç edilmesinden kaynaklanan bilcümle hak talebi, talep ve/veya dava karşısında Kromtech'i, iştiraklerini ve Kromtech'in ve/veya bunların kendi haleflerini ve vekillerini, aynı zamanda kendi görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını, lisans verenlerini, temsilcilerini, operasyonel hizmet sağlayıcılarını ve tedarikçilerini koruyacağınızı ve dahi Kromtech'i, iştiraklerini, Kromtech'in ve/veya bunların kendi haleflerini ve vekillerini, aynı zamanda kendi görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını, temsilcilerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve yüklenicilerini aynılarından kaynaklanan bilcümle zarar, ziyan, maliyet ve harcamadan (makul düzeydeki avukatlık giderleri dahil) masun tutacağınızı ve bunlarla ilgili olarak tazmin edeceğinizi kabul edersiniz. Kromtech, masrafları kendisine ait olmak üzere, herhangi bir dava veya muamelenin ve uzlaşma veya anlaşmaya yönelik tüm görüşmelerin münhasır müdafaa ve denetimini üstlenme hakkını saklı tutmaktadır. Kromtech'ten talep geldiği takdirde, bu konularda Kromtech ile tam işbirliği içerisinde hareket etmeyi kabul edersiniz.

TEKNİK VE İLGİLİ BİLGİLER

Kromtech ve bağlı kuruluşları, teknik bilgiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgisayarınız, sisteminiz ve uygulama yazılımınız hakkında teknik ve ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Kromtech ve bağlı kuruluşları, bu bilgileri sizin kimliğinizi veya bilgisayarınızın kimliğini açığa çıkarmayacak herhangi bir biçimde kullanmakta serbesttir. Kromtech ve bağlı kuruluşları tarafından teknik ve ilgili bilgilerin toplanması, Kromtech ve bağlı kuruluşlarının, MacKeeper'ın içinden kullandığınız dosya ve klasörler ile kullandığınızda MacKeeper'ın erişimine açılan diğer kişisel dosya ve klasörlerin içeriğini yeniden oluşturamayacağı şekilde sınırlandırılacaktır.

LİSANS KODU

Kromtech, size MacKeeper'ı Ticari Lisans şartlarına uygun olarak etkinleştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz bir Lisans Kodu veya Lisans Anahtarı verebilir. Kromtech ve bağlı kuruluşları ile distribütörleri, söz konusu Lisans Kodunu veya Lisans Anahtarını özel olarak size bağlayabilir. Verilen herhangi bir Lisans Kodu veya Lisans Anahtarı yalnızca sizin kullanımınıza yöneliktir ve Kromtech tarafından size yazılı izin verilmedikçe sizin tarafınızdan üçüncü taraflara dağıtılamaz, yayınlanamaz veya başka şekilde iletilemez.

SÜRE VE FESİH

İşbu Sözleşme feshedilene kadar yürürlükte kalır. Başka herhangi bir hakka halel gelmeksizin, Kromtech işbu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullardan herhangi birine uymamanız durumunda işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Bu durumda, MacKeeper'ı kullanmayı tamamen bırakmalı ve zilyetliğinizde bulunan tüm MacKeeper kopyalarını imha etmelisiniz. İşbu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullardan herhangi birine uymamanızı takiben Kromtech'in işbu Sözleşmeyi feshetme yönünde adım atmaması, Kromtech tarafından bu ve diğer hükümler uyarınca saklı tutulan herhangi bir haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Lisanslı yazılım satın almanın, müşterinin ürünün tüm özellik ve işlevleri konusunda bilgi sahibi olduğunu teyit ettiğini lütfen unutmayın. Ürün ve işlevlerin açıklaması resmi web sitesinde (mackeeper.com) sunulmaktadır.

MacKeeper'ı satın aldıysanız, a) GERİ ÖDEME POLİTİKASI şartlarına göre ve b) kopyanızı http://www.mackeeper.com web sitesi haricinde bir yerden satın almış olmanız halinde, satın aldığınız MacKeeper kopyasını ödeme belgesi ile birlikte, edinildiği yere iade ederek satın alma bedelini geri alabilirsiniz.

Kromtech, müşterilerden gelen her türlü geri bildirime önem verir ve olası tüm sorunları düzeltmek için her şeyi yapar. Ancak, ürün ve hizmetlerimizden yine de memnun kalmazsanız geri ödeme isteyebilirsiniz.

Geri ödemeler, doğrudan ürünümüzle ilgili sorunların ortaya çıkması durumunda yapılır. Yazılımımızda sorun olduğuna dair hata mesajları veya ekran görüntüleri gibi doğrudan kanıtlar varsa ve bu sorunlar müşteri hizmetleri departmanımız tarafından çözülemezse müşteri geri ödeme alma hakkına sahiptir. Yazılımızla ilgili olmayan genel bilgisayar sorunları karşısında geri ödeme yapılmaz.

Yazılımımızın bilgisayarınızda teknik bir ihlale yol açması ve bu konuyla ilgili yeterli kanıt ve delil olması durumunda, size uğradığınız zarar karşılığında geri ödeme yapmayı düşünebiliriz. Teknik bir ihlalden dolayı geri ödeme talebinin alınmasının ardından, Müşteri Destek Yetkililerimiz talebinize ilk kez yanıt vermek için 1 ila 3 iş gününe ihtiyaç duyacaktır. İlgili tüm kanıt ve delillerin alınmasından sonra, Müşteri Destek Yetkililerimiz alınan materyalleri işleme koymak ve nitelikli bir yanıt vermek için 1 ila 10 güne ihtiyaç duyacaktır.

Geri ödeme şartlar ve koşulları, satın alınan abonelik türüne göre farklılık gösterir:

A

24 (yirmi dört) aylık / 2 (iki) yıllık abonelik.

Bu abonelik türüne göre, işbu Sözleşme kapsamındaki geri ödeme politikasına uygun olarak, "satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı" için kısmi geri ödeme yapılır.

B

12 (on iki) aylık / 1 (bir) yıllık abonelik.

Bu abonelik türüne göre, işbu Sözleşme kapsamındaki geri ödeme politikasına uygun olarak, "satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı" için kısmi geri ödeme yapılır.

C

6 (altı) aylık abonelik.

Bu abonelik türüne göre, işbu Sözleşme kapsamındaki geri ödeme politikasına uygun olarak, "satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı" için kısmi geri ödeme yapılır.

D

1 (bir) aylık abonelik.

Bu abonelik türüne göre, işbu Sözleşme kapsamındaki geri ödeme politikasına uygun olarak, "satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı" için (kısmi) geri ödeme yapılır.

E

Tanımlar

E.1.

Satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı, resmen geri ödeme talebinde bulunduğunuz andan başlayarak aboneliğin bitiş tarihine kadar sayılan belirli sayıdaki aydır (gündür). 1 (bir) aylık aboneliklerde, "satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı", lisansı 14 (on dört) tam günden daha uzun süredir kullanıyor olmanız durumunda sayılır. Lisans 14 (on dört) tam günden daha kısa süredir kullanılıyorsa size 1 (bir) aylık abonelik lisansının bedeli karşılığı tam geri ödeme yapılır. 24 (yirmi dört) aylık, 12 (on iki) aylık veya 6 (altı) aylık aboneliklerde, "satın alınan abonelik lisansının kullanılmamış kısmı", geri ödeme talebinde bulunduğunuz andan aboneliğin bitiş tarihine kadar sayılır. 1 (bir) aylık abonelik geri ödeme politikasının şartları 24 (yirmi dört) aylık, 12 (on iki) aylık ve 6 (altı) aylık abonelikler için de geçerlidir.

NOT: Talepte bulunulan ay içerisinde, ancak söz konusu ayın ilk 14 (on dört) tam günlük bölümünden geç olmamak kaydıyla geri ödeme talebinde bulunduysanız, size talepte bulunulan ayı da kapsayacak şekilde abonelik bedelini karşılayan kısmi bir geri ödeme yaparız. Talepte bulunulan ayın ilk 14 (on dört) tam günlük bölümünden sonra geri ödeme talebinde bulunduysanız, size talepte bulunulan ayı KAPSAMAYACAK şekilde abonelik bedelini karşılayacak kısmi bir geri ödeme yaparız.

Geri ödeme talebi, satın alınan 1 (bir) aylık ve 6 (altı) aylık abonelik planı süresince geçerlidir. 24 (yirmi dört) veya 12 (on iki) aylık abonelik planında, geri ödeme talebi yalnızca satın alımdan itibaren ilk altı aylık dönemde geçerlidir.

E.2.

Talepte bulunulan ay, geri ödemeye ilişkin gerçek talebin sunulduğu aydır.

F

Geri ödeme için gereken tutarın hesaplanması, Müşteri Destek Yetkililerimiz tarafından açıklanabilecek belirli bir algoritmaya göre müşteri destek departmanımız tarafından yapılır.

Müşteri, geri ödeme talebinde bulunmadan önce, müşteri destek departmanımızı yazılımımızla ilgili olarak doğabilecek sorunlardan haberdar etmelidir. Geri ödemeler YALNIZCA destek ekibimizle iletişime geçildiğinde ve e-postayla yazılı talep gönderildiğinde yapılır. Talebin gönderileceği e-posta adresi size Müşteri Destek Yetkililerimizden biri tarafından bildirilecektir. Müşteri destek departmanımız sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Yazılım sorununun çözülemeyeceğini doğruladıkları takdirde geri ödeme yapılır. Şirket, müşterinin bağımsız adımlar atması veya üçüncü taraflardan yardım alması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Müşteri Destek Yetkilimize geri ödeme talebi gönderildikten sonra, bu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar uyarınca geri ödeme yapılamayacak durumlar hariç olmak üzere, ilgili talep incelenecek ve işleme konulacaktır. Bu durumda, müşteri e-posta veya telefonla mümkün olan en kısa sürede haberdar edilecektir.

Şirket, müşterilere kılavuzlar, e-posta desteği, telefon desteği, canlı sohbet vb. dahil mümkün olan her türlü desteği sunmaktadır. Dolayısıyla, müşterinin talimatları uygulamamış, yanlış ayarları kullanmış veya müşteri destek hizmetimizden yararlanmayı reddetmiş olması durumunda, Şirket geri ödeme talebini geri çevirme hakkına sahip olacaktır.

Yazılım İnternet üzerinden satın alındığı takdirde herhangi bir fiziksel depolama ortamı içermez. Bu husus dikkate alınmadığı takdirde, kullanıcıya geri ödeme alma hakkı kazandırmaz.

Yazılımın indirilememesi geri ödeme için bir gerekçe veya mazeret değildir. Müşterinin ürünümüzle ilgili olmayan internet veya bilgisayar sorunları olabilir. Müşteri, yazılımı indiremiyorsa müşteri destek departmanımız ile iletişime geçmelidir.

Geri ödeme yapıldıktan sonra yazılımı kullanmaya devam etmek yasa dışı bir davranıştır ve MacKeeper için verilmiş tüm lisanslar geçersiz ve hükümsüz hale gelir. Dolayısıyla, müşteri programı kaldırmalıdır. Ayrıca, tüm kayıt verileri derhal bloke edilir ve geri ödeme yapılan müşteri güncellemelerden yararlanamaz.

Geri ödemelerin işlenmesi 1 ila 3 hafta sürer. Bu, bankanın ödeme işlemini gerçekleştirmesi için gereken süredir.

Müşterinin kontrolü dışındaki durumlar nedeniyle iki kez tahsilat yapıldığı ve bunun doğruluğu teyit edildiği takdirde, Şirket, müşterinin talebi doğrultusunda geri ödemeyi yapmak zorundadır.

İşlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir.

İşbu Sözleşmede açıklanan Geri Ödeme Politikasının mantığı, herhangi bir indirimle satın alınan lisans karşılığı yapılacak geri ödeme için de geçerlidir.

YENİDEN FATURALANDIRMA

Yeniden Faturalandırma, MacKeeper ödeme sayfasında belirtilen şartlar ve koşulları peşinen kabul etmeniz üzerine bir aboneliğin otomatik olarak uzatılmasıdır. Yeniden Faturalandırmaya ilişkin tüm ayrıntıların açıklaması Müşteri Destek Hizmeti veya MacKeeper hesabı aracılığıyla edinilebilir.

İNDİRİMLER

Size, ilk başta duyurulan fiyattan daha düşük bir fiyata lisans satın alma hakkı veren bir indirim kuponu takdim edilebilir. Kupon bir kerelik lisans alımı için geçerlidir ve bir aboneliğin uzatılmasında veya yenilenmesinde kullanılamaz.

Size Müşteri Destek Yetkilimiz tarafından dağıtılan bir indirim de sunulabilir. Bu durumda, indirim yalnızca bir kereliğine sunulur ve yeniden indirim talebinde bulunamazsınız.

MÜCBİR SEBEP

Kromtech, yükümlülüğünü yerine getirememesinin nedeni, herhangi bir sınırlama olmaksızın, güç kesintileri, internet arızaları, sunucu düzensizlikleri, DDoS saldırıları, hack saldırıları, virüsler, doğal afetler, savaşlar, ayaklanmalar, isyanlar, salgınlar, grevler veya diğer organize işçi eylemleri, terör eylemleri veya sektörde genellikle tedbiri alınmayan büyüklük veya türdeki diğer olaylar ise işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri konusunda temerrüte düşmüş sayılmayacaktır.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Teslimat ve ödemeye ilişkin koşullarınız veya başka herhangi bir genel ya da özel koşul geçerli olmayacaktır. İşbu Sözleşme, Kromtech ile aranızda MacKeeper ile ilgili olarak varılmış tekmil anlaşmayı oluşturur ve MacKeeper'a ya da işbu Sözleşmenin kapsadığı başka herhangi bir konuya ilişkin önceden gerçekleşmiş tüm sözlü ya da yazılı iletişim ve beyanatın yerini alır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz, tatbik edilemez ya da kanunlara aykırı olarak addedildiği takdirde, diğer hükümler geçerlilik ve yürürlüğünü tamamen muhafaza edecektir. Etkilenen hüküm, ilgili yasaya uygun ve ilgili yasa çerçevesinde tam olarak tatbik edilebilir olması için gerekli ölçü ile sınırlandırılmış olarak yorumlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLER

SATIN ALMA ZAMANINDA, YAZILIM, REKLAMI YAPILAN TÜM İŞLEV VE ÖZELLİKLERİ İÇERMEYEBİLİR (VEYA REKLAMI YAPILANDAN FARKLI İŞLEV VE ÖZELLİKLER İÇEREBİLİR). İŞLEV VE ÖZELLİKLERDE EK DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR. MACKEEPER'DA HERHANGİ BİR ESASLI DEĞİŞİKLİK DURUMUNDA, KROMTECH, KULLANICIYA E-POSTA YOLUYLA VE/VEYA YAZILIM VE/VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA BİLDİRİMDE BULUNACAKTIR.

KALDIRMA

MacKeeper'ı kaldırmadan önce lütfen resmi mackeeper.com/uninstall_mackeeper web sitesindeki talimatlarla ilgili bilgi sahibi olun.

BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir bölümü geçersiz veya tatbik edilemez olarak addedilirse, bu Lisans Sözleşmesinin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve geçerlilik ve yürürlüğünü tam olarak muhafaza edecektir.

AMİR HUKUK VE YARGI ALANI, JÜRİ İLE YARGILANMA HAKKINDAN FERAGAT

Taraflar kanun hükümlerindeki ihtilaflar hariç olmak üzere, işbu Sözleşmenin Birleşik Krallık (İngiliz Hukuku) yasalarına uygun olarak oluşturulacağını ve uygulanacağını kabul ederek onaylamış olurlar. Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili olarak herhangi bir anlaşmazlık, farklılık ya da ihtilafın meydana gelmesi durumunda, Taraflar anlaşmazlığın barış yoluyla çözülmesi için tüm olanakları araştıracaktır. Barış yoluyla çözüm bulunamaması durumunda, tüm anlaşmazlık, farklılık ya da ihtilaflar ICDR® Üretici/Tedarikçi Anlaşmazlıkları için Çevrimiçi Protokol tarafından değiştirildiği şekliyle Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Prosedürleri uyarınca Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi® tarafından yönetilen tahkim yoluyla belirlenecektir (Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Prosedürlerini ve ICDR Üretici/Tedarikçi Anlaşmazlıkları için Çevrimiçi Protokolü www.icdr.org adresinde bulabilirsiniz). Tahkime ilişkin yasal işlemlerin dili İngilizce olacaktır.

TARAFLAR BU VESİLE İLE İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINA GİREN VEYA İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ OLAN TÜM KONULARDA JÜRİ İLE YARGILANMA HAKKINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR. TARAFLAR İŞBU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ ALTINDA HERHANGİ BİR HAK, GÜÇ VEYA AYRICALIĞIN KULLANIMI KONUSUNDA HERHANGİ BİR TARAFIN NEDEN OLDUĞU BAŞARISIZLIK VEYA GECİKMENİN BUNLARDAN FERAGAT EDİLDİĞİ ANLAMI TAŞIMADIĞINI; HERHANGİ BİR HAKKIN TEK VEYA KISMİ OLARAK KULLANILMASININ BUNUN HERHANGİ DİĞER VEYA İLAVE KULLANIMINI VEYA HERHANGİ DİĞER HAK, GÜÇ VEYA AYRICALIK OLANAĞININ KULLANIMINI ENGELLEMEYECEĞİNİ KABUL ETMEKTEDİR.

ÜÇÜNCÜ TARAF HAK SAHİBİ

İşbu Lisans Sözleşmesinin her türlü amacı bakımından, Kromtech'in üçüncü taraf lisans verenlerinin her biri açıkça işbu Lisans Sözleşmesinin üçüncü taraf hak sahipleri olarak addedilecek ve işbu Lisans Sözleşmesinin şartlar ve koşullarını tatbik etme hakkına sahip olacaktır.

BİZE ULAŞIN

Sorularınız, yorumlarınız veya önerileriniz varsa United Arab Emirates L1­204, The Lofts Dubai Media City Dubai adresine yazarak veya support@mackeeper.com üzerinden Müşteri Destek Ekibimizle iletişime geçerek bize ulaşabilirsiniz.