• Vyvázání ze zpřístupnění pro účely přímého marketingu. Občanský zákoník státu Kalifornie v části 1798.83 občanům státu Kalifornie umožňuje, aby si vyžádali informace o identitě subjektů, které obdržely jejich osobní údaje k marketingovým účelům, a o kategoriích sdělených údajů. Tyto informace si můžete vyžádat e-mailem zaslaným na adresu support@kromtech.net. V předmětu uveďte text „California Privacy Rights“. Rovněž nám můžete napsat na adresu

  United Arab Emirates

  L1­204, The Lofts

  Dubai Media City

  Dubai

  ATTN: Privacy Officer.

  Upozorňujeme, že navzdory vyvázání z příslušných ustanovení našich zásad ochrany osobních údajů jsme nadále oprávněni sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám k jiným účelům než k účelům přímého marketingu. Námi shromažďované a sdělované informace mohou zahrnovat vaše jméno, poštovní a e-mailovou adresu a telefonní číslo.

  Automatické shromažďování údajů. Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete prostřednictvím internetových služeb nebo prostřednictvím webů třetích stran, které nepatří mezi naše partnery.

  Automatické shromažďování údajů třetími stranami. Když navštívíte náš web, mohou třetí strany průběžně shromažďovat údaje o vašich činnostech na internetu, které souvisejí s vaší návštěvou nebo používáním našeho nebo jiných webů a na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu.

  Zákaz sledování (Do Not Track). Návštěvníci, kteří mají trvalý pobyt v americkém státě Kalifornie, mohou požadovat, abychom automaticky neshromažďovali a nesledovali údaje, které souvisejí s jejich prohlížením internetu. Tento požadavek se obvykle realizuje nastavením webového prohlížeče, jenž řídí signály nebo jiné mechanismy, které danému spotřebiteli umožňují rozhodovat o průběžném shromažďování osobních údajů o činnostech na webech nebo v online službách třetích stran. V tuto chvíli nejsme schopni těmto požadavkům vyjít vstříc. Pokud by se naše schopnosti v tomto směru změnily, tyto zásady ochrany osobních údajů upravíme.

  Oznámení o změnách. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas se shromažďováním, využíváním a sdělováním svých osobních údajů, které poskytnete v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodneme naše zásady ochrany osobních údajů změnit, o změnách budeme informovat na této stránce. Kdykoli tak můžete zjistit, které informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností je sdělujeme třetím stranám. Změny zásad ochrany osobních údajů platí jak pro údaje shromážděné od okamžiku zveřejnění upravených zásad ochrany osobních údajů, tak pro stávající údaje, které již uchováváme.

  Účinnost: od května 2018

 • Rádi bychom vám vysvětlili přesný význam pojmů „údaje, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu“ a „údaje, na jejichž základě nelze identifikovat konkrétní osobu“.

  Osobní údaje“ neboli „údaje, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu“ jsou jakékoli údaje, na jejichž základě může být možné identifikovat konkrétního člověka. Za osobní údaje lze považovat také veškeré údaje, které lze použít k odlišení jednoho člověka od jiného.

  Údaje/informace, na jejichž základě nelze identifikovat konkrétní osobu“, označované také jako „deidentifikované“ (deidentifikované údaje jsou údaje, které neidentifikují určitého člověka) nebo „anonymizované“ údaje, jsou veškeré údaje, které mohou odpovídat určité osobě, účtu nebo profilu, avšak nedostačují k identifikaci, kontaktování nebo lokalizaci osoby, s níž souvisejí. Tento typ informací se často používá v rámci průzkumů či statistiky nebo za účelem agregace.

  Které osobní údaje shromažďujeme

  Shromažďujeme následující údaje o zákaznících:

  Vámi poskytované informace

  Při používání našeho webu nebo při jiných příležitostech je potřeba zadat osobní údaje.

  Jedná se o tyto údaje:

  • uživatelské jméno a heslo,

  • jméno,

  • kontaktní údaje (například e-mailová adresa),

  • Komunikace se zákaznickou podporou MacKeeperu (prostřednictvím e-mailu či chatu nebo telefonicky).

  Účet MacKeeper si můžete vytvořit také pomocí přihlašovacích služeb, například služby Facebook Connect. Tyto služby ověřují vaši identitu a umožňují vám sdílet s námi určité osobní údaje, například vaše jméno a e-mailovou adresu, které se použijí k předvyplnění našeho registračního formuláře.

  Údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze k následujícím účelům:

  • vytvoření účtu,

  • systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) v rámci zákaznické podpory,

  • e-mailovou komunikaci (další informace najdete níže v části „E-mailová komunikace“ těchto zásad),

  • Poskytování zákaznické podpory a reagování na požadavky zákazníků;

  • Řešení sporů a ochrana našich práv, prosazování našich zásad a dodržování právních předpisů.

  Tyto údaje nám umožňují rychle a účinně poskytovat produkty a služby zákazníkům. Dále je používáme k účelům komunikace, například k informování o aktualizacích vašeho produktu nebo o speciálních nabídkách.

  Údaje poskytované uživatelem nejsou doplňovány údaji z jiných zdrojů.

  Jakmile zakoupíte náš software, propojí se údaje shromážděné naším softwarem s vašimi osobními údaji; tyto informace mohou být použity k vyřízení technických či produktových požadavků nebo požadavků na zákaznickou podporu, které nám zašlete.

  Automaticky shromažďované informace

  Kromě informací, které sami zadáte, můžeme některé informace rovněž shromažďovat automaticky za účelem vylepšování uživatelského prožitku při používání našeho produktu a za účelem vylepšování produktu samotného; jedná se mimo jiné o tyto informace:

  • informace o zařízení;

  • informace o uživatelské konfiguraci,

  • IP adresy,

  • soubory cookie,

  • informace o prohlížeči.

  Tato data používáme k následujícím účelům:

  • zjištění počtu návštěvníků našeho webu a frekvence jejich návštěv,

  • získání informací o tom, kolik lidí používá naše produkty a služby,

  • zjištění, které produkty a služby jsou používány častěji než ostatní,

  • shromažďování dalších statistických informací.

  Shromažďování informací od dětí

  Web nebo služby naší společnosti nejsou zaměřeny na děti. Od dětí mladších 16 let nesmíme vědomě shromažďovat informace, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu.

  Je-li vám méně než 16 let, nepoužívejte náš produkt a služby a ani k nim jakýmkoli způsobem nepřistupujte. Naše společnosti si vyhrazuje právo na smazání těchto informací v případě, že zjistí, že v rámci svých služeb shromáždila bez svolení rodičů údaje o dětech mladších 16 let, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistíte, že vaše dítě mladší 16 let získalo účet pro používání našich služeb, kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese support@kromtech.net a vyžádejte si smazání osobních údajů dítěte.

  Informace shromažďované službou ZoomSupport:

  • audio-/videozáznam hovoru/relace,

  • statické snímky obrazovky pořízené pouze během relace,

  • obsah chatu,

  • telefonní číslo (v případě telefonického hovoru),

  • osobní e-mailová adresa,

  • celé jméno,

  • poštovní adresa,

  • systémové heslo (v případě vzdálené opravy),

  • informace o používaném zařízení, službách a softwaru.

  Shromažďované informace používáme k těmto účelům:

  • poskytování vzdálené podpory a dalších služeb (další informace o vzdáleném přístupu najdete níže v tomto dokumentu),

  • dodání či instalace některých programů nebo asistenčních nástrojů a softwaru,

  • analyzování způsobu, jakým uživatelé používají naše služby, jak často tak činí, jaký druh asistence potřebují atd., a to za účelem interní analytiky,

  • komunikační účely, jako jsou upozornění na aktualizace produktů nebo speciální nabídky (na základě vašeho souhlasu),

  • individuální přizpůsobení komunikace s vámi.

  Nástroj ZoomDiagnostics služby ZoomSupport

  Během servisní relace může náš zástupce na váš počítač nainstalovat nástroj ZoomDiagnostics služby ZoomSupport. Jedná se o diagnostický nástroj, který analyzuje váš počítač, shromáždí informace o vlastnostech systému a zobrazí je ve srozumitelné podobě.

  Tento nástroj běžící na pozadí také dokáže identifikovat některé problémy na vašem počítači. Například pokud nastane problém se systémem či nainstalovanými aplikacemi nebo se vám zaplní paměť, zobrazí se upozornění s příslušnou radou a pokyny.

  Pomocí tohoto nástroje neshromažďujeme žádné osobní údaje. Můžeme shromažďovat například tyto údaje:

  • verze OS,

  • verze ZD,

  • platforma,

  • typ počítače,

  • název počítače,

  • procesor,

  • paměť RAM,

  • VGA.

  Vzdálený přístup služby ZoomSupport

  Vzdálená podpora služby ZoomSupport spočívá ve vzdáleném přístupu, který nám pomáhá s diagnostikováním a řešením technických a systémových problémů, které se vyskytnou na vašem počítači. K navázání vzdáleného připojení potřebuje náš zástupce váš výslovný souhlas. Výslovný souhlas znamená, že má dotyčná osoba jasně na výběr mezi souhlasem a nesouhlasem se shromažďováním, použitím a zpřístupněním osobních údajů a že dá jednoznačně najevo svůj souhlas.

  Navíc můžete spojení kdykoli přerušit. Jak se odpojit, vám náš zástupce vysvětlí před navázáním spojení.

  Tento proces umožňuje zástupci vzdálené podpory vzdáleně přistupovat k vašemu počítači a diagnostikovat problémy ovlivňující výkon. Ty pak může buď opravit, nebo vám poskytnout informace o dostupných možnostech nápravy. Využitím této služby udělujete zástupci vzdálené podpory svolení k přihlášení do vašeho počítače, který může obsahovat vaše osobní údaje, soubory, dokumenty apod.

  Důrazně vám doporučujeme, abyste před tím, než se náš zástupce připojí k vašemu počítači, zabezpečili citlivé soubory. Nenechávejte tyto soubory na ploše. Je na vaší zodpovědnosti, aby byly vaše citlivé údaje chráněné před ztrátou či poškozením. Pokud chcete, aby vaše soubory nebyly přístupné ostatním, můžete použít šifrovací nástroje, které jsou součástí operačního systému vašeho počítače.

  Zde najdete podrobný návod:

  Rádi bychom vás však ujistili, že i když své soubory nezabezpečíte ani nezašifrujete a budete je mít uložené na ploše, náš zástupce vzdálené podpory váš počítač prohledá pouze za účelem identifikace a opravy problémů ovlivňujících jeho výkon a interakci s vašimi soubory se pokusí omezit na minimum.

  Informace shromažďované aplikací MacKeeper™:

  • e-mailové adresy,

  • IP adresy,

  • informace o vašem Macu (verze systému Mac OS, model a sériová čísla Macu, adresa MAC, celkové informace o systému),

  • informace o vašich aplikacích (např. verze, velikost, datum poslední aktualizace atd.),

  • výsledky kontroly nástrojem Najít a opravit.

  Shromažďované informace používáme k těmto účelům:

  • registrace účtu MacKeeper,

  • řádné fungování aplikace MacKeeper™,

  • sestavování individuálního seznamu doporučených oprav / aktualizací softwaru.

  Svůj účet MacKeeper můžete smazat v nastavení účtu MacKeeper (další informace najdete níže v části „Nastavení soukromí“ těchto zásad).

  „Sledování kamery“ a „Sledování mikrofonu“

  Funkce Sledování kamery a Sledování mikrofonu jsou navrženy tak, aby detekovaly používání kamery a mikrofonu (jak vestavěných, tak externích) ostatními aplikacemi ve vašem zařízení. Tyto funkce vám pomohou detekovat neoprávněný průnik neznámých aplikací do vašeho soukromí.

  Jakmile tyto funkce aktivujete, budou vám oznamovat, když některá aplikace začne používat vaši kameru nebo mikrofon. Aplikacím, o jejichž bezpečnosti jste přesvědčeni, můžete povolit kameru a mikrofon využívat kdykoli, takže se vám u nich při příštím použití nezobrazují oznámení.

  MacKeeper nesleduje ani neukládá jakékoli zvukové či obrazové záznamy, pouze upozorňuje na okamžiky, v nichž kameru nebo mikrofon aktivují aplikace instalované ve vašem zařízení.

  Služba Ochrana proti odcizení

  Ochrana proti odcizení je jedna z bezpečnostních funkcí aplikace MacKeeper™. Ve výchozím nastavení je Ochrana proti odcizení vypnutá. Pokud Ochranu proti odcizení zapnete, služba každou hodinu automaticky shromažďuje údaje o IP adrese vašeho počítače a jeho geografické poloze.

  Krádež nebo ztrátu počítače můžete nahlásit ve svém účtu MacKeeper na kartě Ochrana proti odcizení. Služba pak shromažďuje údaje o jeho IP adrese a poloze a trasovací informace (traceroute) a dále každých pět minut pořizuje fotografii vestavěnou nebo externí kamerou.

  Údaje automaticky shromážděné službou Ochrana proti odcizení jsou naprosto anonymní. Ani případný přístup třetích stran k těmto datům proto neovlivní vaše soukromí.

  Služba Internetová bezpečnost

  Služba Internetová bezpečnost aplikace MacKeeper™ využívá antivirový engine společnosti Avira. Pokud si nainstalujete naši službu Internetová bezpečnost, která zahrnuje nástroje Bezpečné procházení, Automatické aktualizace zabezpečení a Antivirová kontrola, potvrzujete, že jste se seznámili s licenčním ujednáním společnosti Avira a s jejími zásadami ochrany osobních údajů, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi.

  E-mailová komunikace:

  Můžete se přihlásit k odběru e-mailů informujících o funkcích našich produktů, novinkách, aktualizacích a speciálních nabídkách od nás či našich partnerů. Co přesně od nás chcete dostávat, můžete vybrat v předvolbách komunikace v účtu MacKeeper.

  Upozorňujeme, že vám budeme posílat zprávy s důležitými administrativními a transakčními informacemi (např. prodejními doklady), ve kterých vás budeme informovat o dočasných nebo trvalých změnách našeho produktu a služeb (např. oznámení nebo upozornění týkající se účtu, zabezpečení či dodržování zásad).

  Příležitostně e-mailem obdržíte průzkumy spokojenosti zákazníků, v jejichž rámci vás žádáme o sdělení názoru a o některé dodatečné osobní údaje. Tyto informace využívá výhradně naše společnost ke svým interním potřebám a za účelem vylepšování svých produktů a služeb a také celkového uživatelského prožitku.

  Údaje shromažďované a poskytované třetími stranami:

  Třetí strany, jako jsou společnosti cleverbridge©, PayPro Global©RevenueWire®, mohou shromažďovat a následně nám poskytovat určité osobní údaje, jako jsou jméno, e‑mailová adresa a další údaje (například typ zakoupeného předplatného, jeho cena apod.; upozorňujeme, že neshromažďujeme informace o vaší platební kartě ani jiné citlivé údaje).

  Abychom vám usnadnili hledání, zde jsou odkazy na zásady těchto třetích stran:

  Pokud náš zástupce vzdálené podpory služby ZoomSupport potřebuje vzdáleně přistupovat k vašemu zařízení, použije software třetí strany, jako je LogMeIn® nebo TeamViewer. Přijetím podmínek a zásad ochrany osobních údajů naší služby vzdálené podpory přijímáte také podmínkyzásady ochrany osobních údajů společnosti LogMeIn® a podmínkyzásady ochrany osobních údajů společnosti TeamViewer.

  Přečtěte si všechny výše uvedené zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, zda souhlasíte se všemi podmínkami; v opačném případě nekupujte ani nepoužívejte naši službu.

  Uchování dat

  Vaše osobní údaje uchováme po dobu, která je nutná ke splnění účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, leda že by právní předpisy požadovaly nebo povolovaly jejich uchování po delší dobu. Určité údaje můžeme uchovávat i poté, co přestanete používat naše služby, je-li to vyžadováno právními předpisy, nutné k řešení sporů, zamezení podvodům a zneužití či k prosazení této smlouvy.

  Vaše osobní a/nebo deidentifikované údaje můžeme uchovávat i poté, co přestanete používat naše služby a váš účet bude v našem systému deaktivován.

  Tyto údaje uchováváme, abychom naši společnost ochránili v případě sporů a řízení, splnili požadavky právních předpisů atd. Pokud byste se v budoucnu rozhodli znovu začít využívat naše služby, bude pro nás rovněž snadnější poskytovat vzdálenou podporu, pokud už budeme znát podrobnosti o vašem počítači a o tom, jak jsme vám pomohli v minulosti.

  Pokud si přejete zrušit svůj účet nebo požadujete, abychom vaše informace nadále nepoužívali k tomu, abychom vám poskytovali své služby, kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese support@kromtech.net.

 • Jsou povinny zachovávat důvěrnost těchto údajů a nesmějí je využívat k jiným účelům. Abychom to zajistili, při přenosu osobních údajů do jiných zemí používáme standardní smluvní doložky a spoléháme na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně vydaná pro určité země. Vaše informace, na jejichž základě však nebude možné identifikovat konkrétní osobu, můžeme předat například v případě převodu podniku, pokud je to vyžadováno právními předpisy atd.

  Sdílení vašich osobních údajů

  Vaše informace (jak osobní údaje, tak informace, které neumožňují identifikovat konkrétní osobu) můžeme předat v následujících případech:

  • Partneři: Vaše osobní údaje mohou být vyžadovány v rámci transakcí s dalšími společnostmi nebo podniky, s nimiž v některých případech úzce spolupracujeme.

  • Zprostředkovatelé: Můžeme využívat služeb dalších společností, které působí jako naši zprostředkovatelé. S těmito společnostmi proto můžeme sdílet osobní údaje našich zákazníků. Tito zprostředkovatelé nebudou vaše údaje používat k jiným účelům než k účelům spolupráce s naší společností.

  • Převod podniku: Informace o zákaznících jsou součástí majetku společnosti. Pokud se vlastníkem naší společnosti v důsledku fúze, akvizice, reorganizace nebo úpadku stane třetí osoba, budou této třetí straně předány i informace o zákaznících.

  • Ochrana naší společnosti a dalších osob: Na základě právních předpisů, soudního řízení či sporu a/nebo žádostí úřadů či orgánů státní správy může být nezbytné zpřístupnit vaše osobní údaje. Údaje o vás můžeme rovněž zpřístupnit, jestliže zjistíme, že toto zpřístupnění je nezbytné či vhodné za účelem národní bezpečnosti, práce orgánů činných v trestním řízení nebo k jiným účelům důležitým pro výkon veřejné správy.

   Údaje o vás můžeme také zpřístupnit, jestliže zjistíme, že jejich zpřístupnění je přiměřeně nutné k prosazení našich podmínek nebo k ochraně našeho provozu či uživatelů.

  • S vaším souhlasem: Budeme vás informovat o dalších možných případech sdílení vašich osobních údajů. Toto sdílení máte možnost zakázat.

  Vaše osobní údaje nikomu neprodáme, nepronajmeme, ani je s nikým nesměníme.

 • Jedná se například o tyto údaje:

  • web, který vás odkázal na naše stránky,

  • stránky, které jste navštívili na našem webu,

  • reklamy, které jste zhlédli a na které jste kliknuli na našem webu,

  • využité slevové kódy, včetně typů slevových kódů, které jste zvolili,

  • uložené předvolby vašeho prohlížeče, jako je nastavení jazyka nebo měny,

  • obsah zobrazený na našem webu za účelem individuálního přizpůsobení.

  • Částka, kterou jste zaplatili za naše produkty a služby. Tato informace je anonymizovaná. Nevíme tedy, zda jste to byli vy, nebo někdo jiný. Známe pouze celkovou částku, kterou jsme obdrželi. Tuto informaci potřebujeme pro své interní statistiky.

  Soubory cookie

  Soubory cookie využíváme ke sledování vašich činností na našem webu. Tyto drobné textové soubory se ukládají na váš pevný disk a umožňují našim systémů rozpoznat váš prohlížeč. Soubory cookie můžete v prohlížeči zakázat. V takovém případě však nebudete mít přístup k některým zásadním funkcím našeho webu.

  Více se dozvíte v našich zásadách používání souborů cookie.

 • Můžete například:

  • aktualizovat údaje o účtu,

  • přihlásit se k odběru nebo odhlásit se z odběru marketingové komunikace společnosti Kromtech,

  • přistupovat k údajům, které o vás společnost Kromtech shromáždila,

  • omezit zpracovávání vašich osobních údajů,

  • deaktivovat svůj účet MacKeeper nebo vymazat osobní údaje, které jsou spojené s vaším účtem.

  • Upozornění: V takovém případě už nebudete mít přístup ke službám spojeným s vaším účtem.

 • Jak už jsme uvedli výše, shromažďujeme různé druhy údajů. Konkrétně se jedná o osobní údaje a o údaje, na jejichž základě nelze identifikovat konkrétní osobu. Každému z těchto druhů přísluší odpovídající úroveň ochrany. Údaje, na jejichž základě nelze identifikovat konkrétní osobu, například není nezbytně nutné chránit nejvyšší úrovní zabezpečení.

  Za účelem ochrany umožňujeme přístup k vašim osobním údajům pouze zaměstnancům naší společnosti, jejím dodavatelům a zprostředkovatelům, kteří tyto údaje potřebují k výkonu svých pracovních povinností. Osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou navíc vázány přísnými smluvními ustanoveními o důvěrnosti informací. Pokud by tato ustanovení porušily, mohou být potrestány sankcemi nebo jim může být zrušena smlouva.

  Vaše údaje chráníme pomocí fyzických, technických a administrativních bezpečnostních opatření, která zmenšují riziko jejich ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a pozměnění. Navzdory tomu nikdo nemůže zaručit 100% ochranu vašich osobních údajů. Ochrana údajů, systémů, sítí a služeb, které používáte, závisí i na vás.

  Upozorňujeme, že neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů jiných webů a služeb, na které můžeme odkazovat na našem webu.

  Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná, neprodleně nám to sdělte e-mailem.

 • Změny těchto zásad

  O případných změnách našich zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat. Pokud dojde k jejich změně, dáme vám vědět e-mailem a sdělením na našem webu.

 • Máte otázky?

  Rádi zodpovíme veškeré otázky, které se týkají těchto zásad ochrany osobních údajů. S veškerými podněty nás kontaktujte e-mailem.